Home ข่าวทั่วไป จงอยู่ให้เป็น เมื่ออายุ 50 ปีไปแล้ว ชีวิตจะดีและมีความสุข

จงอยู่ให้เป็น เมื่ออายุ 50 ปีไปแล้ว ชีวิตจะดีและมีความสุข

จงอยู่ให้เป็น เมื่ออายุ 50 ปีไปแล้ว ชีวิตจะดีและมีความสุข

จงอยู่ให้เป็น เมื่ออายุ 50 ปีไปแล้ว ชีวิตจะดีและมีความสุข

วันนี้เราจะพาคุณไปดูว่าการสร้างความสุขของตัวเองในวัย 50 ปี นั้นจะสามารถทำได้อย่ างไรกับบทความ จงทำ 6 อย่ างนี้

ในทุกๆ เช้าเหมือนเป็นวันสุดท้ายของคุณในวัย 50 ปี ไปดูกันว่าต้องทำอย่ างไรบ้างเพื่อให้คุณนั้นมีความสุขที่สุดเหมือน

เป็นวันสุดท้ายของชีวิต

1 โ ล ก นี้ไม่มีใครโ ง่ มี แต่คนที่คิดว่า ตั ว เองแน่

เรา อ ย่ า ไปคิดว่า ตัวเองดีเลิศกว่าใครๆ ถ้าคุณคิดว่ามีแต่คนที่ด้อยกว่า

อ ย่ าลืมว่าที่เด่นกว่าคุณก็มีเยอะ อ ย่ า เบ่งให้มัน มากนักนะ

2 อ ย่ า หวังว่าคนอื่น ต้องยื่นความสะดวกให้

อ ย่ า หวังว่าต้องได้รับความเห็นใจจากใครๆ อายุไม่มากแล้ว ทำตัวให้เขาเคารพ

ถ้า อ ย า ก ให้คนอื่นยอมรับและยกย่องควรทำตัวเองให้มีคุณค่าพอ

3 บ น ใบหน้าที่สวยหล่อเขาก็เคย ร้ อ ง ไ ห้ เ ห มื อ นกัน

แม้ให้สนิทชิด เ ชื้ อ กัน อ ย่ า ง ไร เขาก็เคยทรยศหักหลังกัน มาแล้ว แม้ตำแหน่งมีเกียรติ และโดดเด่น

มากขนาดไหน เขาก็ผลัดกันรุ่ง ผลัดกันร่วงมานักต่อนัก อ ย่ า ฝ่าฝืนว่ามันต้องคู่เราไปจนวัน ต า ย

4 ค น ที่อายุเลยเลข  50 ผ่ า น เรื่องราวมากมาย

ผ่ า น ทุ ก ข์ ผ่ า น สุข ผ่ า น ร้อน ผ่ า น หนาว ผ่ า น ความขัดแย้ง ผ่ า น ความผิดหวังสมหวังมามากเมื่อยืนหยัดมาได้ขนาดนี้

จงหันย้อนกับ ไปดูวันวานที่น่าจดจำ หล า ยสิ่งน่าขบขันและหล า ยสิ่งยังค้างคาจงทำใจได้ย่อมเกิดสติปัญญา ยอมรับได้

ย่อมเกิดวาสนาปล่อยวางได้ใจย่อมเป็นสุข

5 อ า ยุ ปู น นี้ควรเข้าใจให้ถ่ อ ง แ ท้

อ ย่ า แข่งขันกันที่ความงามบนใบหน้า แต่จงแข่งกันที่ความดี แข่งกันมีสุขภาพที่ดีต่างหาก อ ย่ า แก่งแย่งยศฐาอำนาจเลย

เวทีนี้มีขึ้นมีลงถ้ามีความสามารถก็แสดงออ ก แต่ อ ย่ า แสดงทุกเวลา เหมือนที่ คุณหญิงจำปาบอ กศ รี ป ร า ช ญ์ ว่ า ทำดีได้

แต่ อ ย่ า เด่น เพราะมันจะเป็นภั ย

6 เงิ น ทองเป็ นสิ่ ง สำคัญ แต่ อ ย่ า หาจนไม่มีเวลาพักผ่อน

อ ย่ า คิดว่าต้องหาไว้มากๆ เผื่อวันนึงต้อง ต า ย แล้วลูกๆ และคนข้างหลังจะอยู่ยังไง เรื่องนี้ไม่ต้องคิดข่าวพี่น้อง ฆ่ า กัน ต า ย

ก็เพราะท รั พ ย์สมบัติของพ่อแม่ที่หาไว้นี่แหละ ทำบุญเข้าวัด เข้าโบสถ์บ้างมัวหาเงิน ควรต้องใช้เงินให้เป็นบ้าง หามาแต่

ไม่ยอมใช้ พอวันใดใกล้ ต า ย จะกล า ยเป็นหวงสมบัติ

ขอขอบคุณที่มา horoscopedaily99 yakkinn999

Load More Related Articles
Load More By Sitsmiling-T
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด วิธีที่เรากำลังจะบอก นั่นก็คือแค…