Home ข่าวทั่วไป 5 ต้นไม้กันงูควรปลูกไว้ในสวน ช่วยกันงูเข้าบ้านได้

5 ต้นไม้กันงูควรปลูกไว้ในสวน ช่วยกันงูเข้าบ้านได้

1,150
5 ต้นไม้กันงูควรปลูกไว้ในสวน ช่วยกันงูเข้าบ้านได้

5 ต้นไม้กันงูควรปลูกไว้ในสวน ช่วยกันงูเข้าบ้านได้

วันนี้ เ ร า อ ย า ก ที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้การปลูกต้นไม้ไว้ป้องกันงูและสั ต ว์ เลื่อยคลาน กับบทความ 5 ต้นไม้ปลูกไว้ในบ้าน ช่วยให้คนในบ้านอยู่เย็นเป็นสุข ไปดูกันว่าจะมีต้นไม้ชนิดใดบ้างที่ควรหามา ป ลู ก ไว้ในบ้าน

1 ฟ้าทะลาย โ จ ร

ฟ้าทะล า ยโจร หรือ หญ้ากันงู เป็นไม้ล้มลุก ลำต้นเหลี่ยม ใบเลี้ยงเดี่ยว ผิวใบเกลี้ยง ออ กสลับตรงข้าม ทรงใบรีและแคบ ออ กด อ กที่ซอ กใบบริเวณปล า ยยอ ด มีสีขาว ด อ กมีขนาดเล็ก ปล า ยกลีบด อ กแตกเป็นแฉก มีผลแห้ง ทรงรี ค ล้ า ย ฝักต้อยติ่ง มีรสขมทุกส่วนของต้น ขย ายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ด หากตัวงูถูกับรากหรือใบจะทำให้ผิวหนังเกิดอาการป ว ดบวม

2 จิงจูฉ่า ย

ต้นจิงจูฉ่าย เป็นต้นไม้สมุนไพรที่เป็นต้นไม้ล้มลุกขนาดเล็ก มีอ า ยุประมาณ 1 ปี มีเหง้าติดพื้ น อยู่ใต้ดิน ปล า ยใบมีขนาดแหลมแตกเป็นแฉก มีสรรพคุณช่วยในเรื่องของการไล่งู งูจะไม่ชอบกลิ่นของต้นจิงจูฉ่าย

3 ลิ้ น มังกร

เป็นไม้ล้มลุกมีอ า ยุ ยื น ลักษณะขอบใบ ที่เรียบเป็นสันแข็ง หรือเป็นคลื่น จึงทำให้สั ต ว์ไม่เข้าใกล้บริเวณที่ปลูกต้นไม้ชนิดนี้ในบ้าน เนื่องจาก ลั ก ษ ณ ะ กายภาพของสั ต ว์ชนิดนี้ ย า กต่อ การเลื้อยผ่ า น ลิ้น มังกรเป็นต้นไม้ที่ปลูกง่าย เติบโตได้ในทุกสภาพแวดล้อม จึงเหมาะกับการปลูกใส่กระถาง และวางไว้ในสวนหน้าบ้าน

4 ดาวเ รื อ ง

ดาวเรืองจัดเป็นไม้ล้มลุก ขย ายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ดดาวเรือง ก ลิ่ นของดาวเรือง ช่วยรบกวนระบบการดมกลิ่ มของสั ต ว์ที่ใช้จมูกเป็ นหลัก ส่วนย างในลำต้น ก็มีฤทธิ์ระคายเคืองผิว นอ กจากนี้กลิ่นของดาวเรืองยังรบกวนการจู่โจมของงู ส่วนย างในลำต้นก็มีฤทธิ์ระคายเคืองผิวและทำให้สายต าของงูพร่าเลือนได้

5 กุ้ยช่าย ป ร ะ ดั บ

กุ้ยช่ายประดับ หรือ กุ้ยช่ายม่วง เป็นไม้ยืน ต้ น อ า ยุ น า นหล า ยปี มีหัวใต้ดิน ขึ้นเป็นกอ ลักษณะใบเรียวย าว แบน ปล า ยแหลม ออ กด อ กสี ม่ ว ง

ลักษณะคล้ายด า วหกแฉก มีกลิ่น ค ล้ า ย กุ้ยช่ายทั้งที่ ด อ กและใบซึ่งนอ กจากจะส่วนที่ ช่ ว ย ป้องกันยุงและหมัดเข้าบ้าน ยังสามารถทำให้งูไม่กล้าเข้ามาในเขตบ้าน

และสวนของเราได้ด้วยหน้าฝนนี้ก็ อ ย่ า ลืมจัดสวนกันใหม่ แล้วก็ อ ย่ า ลืมปลูกต้นไม้กันงูกันไว้ด้วยนะคะ อ ย่ า ง น้อยก็อุ่นใจว่ามีตัว ช่ ว ย ป้ อ งกันงูไม่ให้เข้าบ้าน แถมยังทำให้สวนของเราดูสดชื่น สวยงาม เขียวขจีมากขึ้นด้วย

ขอขอบคุณที่มา yakkinn999

Load More Related Articles
Load More By Sitsmiling-T
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด วิธีที่เรากำลังจะบอก นั่นก็คือแค…