Home ข้อคิดชีวิต 4 วิธีสอนลูก…ให้รู้จักใช้เงิน เห็นคุณค่าของเงิน

4 วิธีสอนลูก…ให้รู้จักใช้เงิน เห็นคุณค่าของเงิน

4 วิธีสอนลูก...ให้รู้จักใช้เงิน เห็นคุณค่าของเงิน

4 วิธีสอนลูก…ให้รู้จักใช้เงิน เห็นคุณค่าของเงิน

1 ต้องรีบสอนตั้งแต่เล็กๆ เริ่มในขณะที่เขายังแบมือขอเงิน ซื้อ ขนมไม่เป็นนั่นแหละ

โดยเริ่มจากการสร้างวินัยในการใช้เงิน ให้เป็นตัว อ ย่ า ง เ พ ร า ะ เ ด็ ก เ ล็ ก ๆ ช่ ว ง 2 ขวบ ก็มีการเรียนรู้แล้วเขาจะมองดูพฤติ ก ร ร ม

ของพ่อแม่และเก็บไปคิดเขาอาจยังไม่เข้าใจ ว่าโลกใบนี้มีการแลกเปลี่ยนสิ่งของกัน โดย ผ่ า น สื่อกลางที่เรียกว่าเงิน

แต่พฤติ ก ร ร ม ของคุณจะทำให้เขาค่อยๆ เรียนรู้ไปเองทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่า คุณจะให้เขาเรียนรู้เกี่ยวกับ การใช้เงินไปในลักษณะใด

2 เริ่มจากสอนให้รู้จักค่าของเงิน

เมื่อเขาโตขึ้นจนคุณ พอจะสอนเขาให้รู้จักตัวเลขต่างๆ ได้ก็ให้เริ่มสอนให้เขาคุ้นเคย กับการแตกทอนของตัวเงิน

โดยเริ่มจากจำนวนน้อยๆ เช่น เงินบาท 5 เหรียญ จะเท่ากับ เงินเหรียญห้า 1 เหรียญ เงินเหรียญห้า 2 เหรียญ จะเท่ากับ

เงิน 10 บาท 1 เหรียญ วิธีนี้นอกจากจะเป็นการสอนบวกลบเลข เบื้องต้นแล้ว ยังช่วยให้เขาคุ้นเคย กับค่าของเงินแต่ละเหรียญอีกด้วย

3 สอนให้รู้จักที่มาที่ไปของเงิน วัยอนุบาลนี่แหละ

ช่วงวัยที่เจ้าตัวน้อยของคุณ เริ่มก้าวออกไปสู่โลกกว้าง เขาจะถูกภาวะรอบข้าง กล่อมเกลาให้รู้จักใช้เงินเป็นไปโดยปริ ย า ย

และรวดเร็วกว่าคุณจะมารู้ตัวอีกที อาจเห็นภาพเจ้าตัวน้อยยื่นมือเล็กๆ ส่งตาแป๋วมาตรงหน้าเพื่อ ขอเงินไปซื้อลูกอม

ขนมกรุ๊บกร๊อบแล้วก็ได้ฉวยโอกาสนี้ สอนให้เขารู้จักที่มาที่ไปของเงิน บอกเขาว่า เงินที่คุณให้เขาใช้ได้มาจากการ

ที่คุณต้องออกไปทำงาน เพื่อแลกมาเวลา ที่คุณออกไปจับจ่าย ซื้อ ของเข้าบ้าน พาเขาไปด้วย เพื่อให้เขารู้ว่า

เงินที่คุณได้จากการทำงาน จะต้องนำมาใช้จ่ายอะไรบ้างภายในบ้าน วิธีนี้จะช่วยสอนให้เขารู้ว่าเราจ่ายเงินออกไป

เพื่อวัตถุประสงค์ 2 อ ย่ า ง คือ เพื่อความต้องการ และความจำเป็น ถ้าหากเขาใช้เงิน ซื้อ ขนมหรือของเล่นมาก

เงินที่เหลือก็อาจจะ ไม่พอใช้ ซื้อของจำเป็น อ ย่ า ง อื่นในบ้าน

4 สอนให้รู้จักบริหารการใช้เงิน

คุณยังสอนให้เขารู้จัก วิธีจัดการกับการเงิน อ ย่ า ง ง่ายๆ ด้วยการให้ค่าขนมเป็นรายวันกับเขา เพื่อให้เขามีประสบการณ์ตรง

ในการใช้จ่ายเงิน ที่สำคัญก็คือคุณจะต้องสม่ำเสมอกับจำนวน และเวลาที่ให้ และต้องหนักแน่นพอที่จะไม่ให้เขา

เพิ่มเมื่อเขาใช้เงิน หมดก่อนเวลา และจะเป็นการดียิ่งขึ้น ถ้าหากคุณบอกให้เขารู้ว่า ถ้าหากเขาใช้เงินจนหมด

เขาก็จะไม่มีเงินสำหรับ ใช้จ่ายในเรื่องที่มีความสำคัญกว่า หรือใช้จ่ายในสิ่งที่เขามีความต้องการมากกว่า

ดังนั้น เขาจึงควรจะต้องรู้จักแบ่งเงินออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนที่จะใช้ และส่วนที่ออมไว้สำหรับในวันหน้า

บางเรื่องอาจดูปฏิบัติได้ย าก แต่เชื่อเถอะว่า ถ้าคุณปลูกฝังให้เขามีวินัย ในการใช้เงินตั้งแต่เล็กรับรอง

ว่าลูกของคุณจะไม่ตกเป็น เหยื่ อ ของโฆษณ า ชวนเชื่อที่มีอยู่ ดาษดื่นในปัจจุบันแน่นอน

ขอขอบคุณที่มา m o m s t e r, verrysmilejung

Load More Related Articles
Load More By sitsmiling-B
Load More In ข้อคิดชีวิต

Check Also

วิธีการทำความสะอาดเครื่องซักผ้าทำเองได้ง่ายๆ

วิธีการทำความสะอาดเครื่องซักผ้าทำเองได้ง่ายๆ เครื่องใช้ไฟฟ้า กับเครื่องซักผ้าที่ในทุกๆบ้ า…