Home ข่าวทั่วไป ถังไม้ 3 ใบ กับเส้นทางชีวิต ที่เลือก

ถังไม้ 3 ใบ กับเส้นทางชีวิต ที่เลือก

ถังไม้ 3 ใบ กับเส้นทางชีวิต ที่เลือก

ถังไม้ 3 ใบ กับเส้นทางชีวิต ที่เลือก

ช่างไม้คนนึง ตั ด ไม้มาทำถัง ก็เลยแบ่งไม้เป็น 3 ส่วนเพื่อทำ ถังไม้ 3 ใบ เพื่อเอาไปใช้

ใบที่ 1 เอาไว้บ่มไ ว น์ เรียกว่าถังไ ว น์นั่นเองใครๆต่างนิยม ชมชอบ เพราะด้วยกลิ่นไ ว น์ ที่หอมหวล

ใบที่ 2เขาเอาไว้ใส่น้ำ ก็คือถังน้ำใช้บรรจุน้ำ ทั้งไว้ดื่มและไว้อาบด้วยกัน

ใบที่ 3เขาเอาไว้ในส้ว ม เพื่อเก็บ อุ จ า ร ะเมื่อมีใครพบ ใครเห็น พวกเขาต่างก็พากันเมินหน้าหนี

ถังไม้ 3 ใบที่เหมือนกัน สำคัญอยู่ที่ว่าถังไม้นั้นบรรจุอะไร ในนั้น สิ่งที่บรรจุต่างกัน ชะต าชีวิตเราจึงต่างกันชีวิตเหมือนถังไม้ทัศนะคติเป็นเช่นไร ชีวิตก็เป็นเช่นนั้น มุมมองเป็นเราเช่นไร การดำรงชีพก็เป็นอย่ างนั้น ต้องเจอทุกชีวิตความเหนื่ อย คือการต้องทำงานการเปลี่ยนแปลง คือชะต าชีวิตอดทน จะได้ประสบการณ์

การอภั ยจึงเป็นปัญญาความสงบ ต้องบำเพ็ญถึงจะได้รับ ต้องทำจึงมีไว้ครอบ ครอง ถ้าคุณรู้สึกว่ามันลำบ ากมาก ให้บอกกับตัวเองว่าทางที่เดินง่ายคือทางเดินลงเขา จงยืนหยัดมั่นไว้เพราะทางที่คุณกำลังเดินนั้น คือทางขึ้นสู่ที่สูงนี่เป็นชีวิตแห่งความสำเร็จ ต้องมีผู้ อุปถั มภ์มีผู้รู้คอยชี้แนะนำทางมีมิตรสหายที่เข้าใจ มี ศั ต รู ที่คอย บั่ น ทอนเราเสมอ

มีคนที่บ้านคอยส่งเสริมให้กำลังใจ และการดำรงชีวิตไม่ง่ายเมื่อยังมีลมห ยใจ จงรู้ถนอมรั ก ษ าไว้อย ากรู้ออกไปเรียนอย ากได้ออกไปหาอย ากดูดี ออกไปทำอย ากมีสุข ออกไปจากทุ กข์ อยู่กับที่ ไม่ได้อะไรหลายคนรู้อยู่นะ ว่าตัวเองต้องการอะไร แต่ไม่เริ่มทำ

ขอขอบคุณที่มา นุสนธิ์บุคส์ sabaisabuy

Load More Related Articles
Load More By Sitsmiling-T
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด วิธีที่เรากำลังจะบอก นั่นก็คือแค…