Home ข่าวทั่วไป ต้นไม้ 14 ชนิดปลูกเก็บไว้ภายในบ้าน เหมือนมีเงินออม

ต้นไม้ 14 ชนิดปลูกเก็บไว้ภายในบ้าน เหมือนมีเงินออม

1,104
ต้นไม้ 14 ชนิดปลูกเก็บไว้ภายในบ้าน เหมือนมีเงินออม

ต้นไม้ 14 ชนิดปลูกเก็บไว้ภายในบ้าน เหมือนมีเงินออม

การปลูกต้นไม้ ไม่ได้ช่วยลดภาวะโลกร้อนอ ย่ างที่มีการรณรงค์เพียงอ ย่ างเดียวหรอ กนะคะ แต่ยังมีประโยชน์ต่อร่างกายมนุษย์อีก

มากมาย และต้นไม้บางชนิดยังมีค่าสร้างรายได้ให้กับเราในวันข้างหน้าได้อีกด้วยสำหรับใครที่อย ากจะปลูกต้นไม้อะไรสักอย่ างเพื่อ

จะใช้เป็นไม้ในอนาคตจะเป็นตัวสร้างรายได้หรือจะใช้เป็นไม้ม ร ด ก เพราะว่าราคาของไม้นั้นยิ่งนานวันก็ยิ่งเป็นราคาเพราะว่าไม้

นั้นค่อนข้างจะหา ย ากทีเดียวโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันนี้ สำหรับใครที่กำลังหาไม้มาปลูกแล้วมีคุณค่ามีราคาด้วย มีต้นอะไรบ้าง

มาติดตามอ่านกันได้เลย

1 ต้นสักทอง

เป็นไม้เศรษฐกิจที่ได้รับความนิยมปลูกกันเยอะในประเทศเราเป็นต้นไม้ที่ปลูกแล้วโตเร็ว ไม้เนื้ออ่อนละเอียดปานกลางแต่ก็เป็นไม้

เนื้อแข็งเหมือนกัน เหมาะที่จะทำเฟอร์นิเจอร์ หรือนำไปแกะ สลั กต่าง ๆ และยังเป็นไม้ที่ค่อนข้างราคาสูงเลยทีเดียว

2 ต้นตะกุ

สำหรับต้นนี้เป็นต้นตะกุไม้เศรษฐกิจที่ค่อนข้างโตเร็วทีเดียว ได้รับความนิยมปลูกมากเหมือนกัน ลำต้นสูง ใหญ่ เนื้อเนียนละเอียด

น้ำหนักค่อนข้างเบา ในทางเกาหลี ญี่ ปุ่น ใต้หวันนิยมปลูกกันเยอะ และยังเหมาะจะเอาไปทำเฟอร์นิเจอร์ต่างๆอีกด้วย หรือจะนำไป

เป็นไม้แปบนหลังคาได้แต่ไม่เหมาะที่จะทำเป็นเสา เพราะน้ำหนักจะเยอะเกินไป

3 ต้น มะฮอ กกะนี

เป็นต้นไม้ที่มีความสูงประมาณ 15 – 20 เมตร จะเป็นลักษณะทรงพุ่ม ความกว้างก็ประมาณ 4 – 6 เมตร เปลือกจะค่อนข้างหย า บ

หนามีความขรุขระ จะแตกออกเป็นร่องตามทางย า วของลำต้นหรือบางทีก็หลุดออ กมาเป็นสะเก็ดเล็กๆ เปลือกเป็นสีน้ำตาลปนดำ

ไม้นี้ก็มาจากเป็นประเทศอินโดนีเซีย ส่วนเนื้อไม้นั้นจะค่อนข้างสวยมาก ๆ อีกด้วย ร า ค าสูงไม่เบาเหมือนกัน เทียบกับสักทองและ

พะยูงเลยบางครั้งก็สูงกว่าด้วยซ้ำ

4 ต้นราชพฤกษ์หรือต้นคูณ

สำหรับต้นนี้เราจะเห็นได้ทั่วไปเลยในประเทศเรา เป็นไม้ประจำชาติเลยก็ว่าได้ เป็นพรรณไม้ที่มีขนาดกลาง ลำต้น มีสีน้ำต าลแกม

เทาเกลี้ยง แล้วก็มักจะขึ้นทั่วไปต ามป่าผลัดใบหรือในดิน ซึ่งจะต้องปลูกในพื้นดินที่สามารถระบายน้ำได้ดีส่วนการข ย า ย พั น ธุ์นั้น

จะเพาะเมล็ดหรือย้ ายต้นกล้ามาปลูกก็ได้เป็นไม้เนื้อแข็งปลวกจะไม่ชอบปลูกง่ายโตเร็วและยังเอาไปทำอะไรอีกหลายอย่ างเลย

5 ต้นกระถินเทพาหรืออะเคเซีย

สำหรับต้นนี้จะเป็นไม้ตระกุลถั่วเป็นประเภทเดียวกับพะยูงขีเหล็กมะก่ำเป็นไม้ที่นำไปทำประโยชน์ได้อย่ า งหลากหลาย เป็นปุ๋ ยแก่

ต้นอื่นได้ดีเลยทีเดียวปลูกง่ายโตเร็วไม้นี้มาจากประเทศออสเตรเลียในแต่ละปีจะสูงสัก2 – 3เมตร-ปี แต่พอนานๆไปไส้ด้านในจกลวง

6 ต้นย า ง น า

เป็นต้นไม้ยืนต้นที่พบเยอะในเขตร้อนและในไท ยเราก็มีเยอะแต่ปัจจุบันเริ่มไม่เยอะแล้ว และยังมีชื่อเรียกหลากหลายขึ้นอยู่กับ

แต่ละพื้นที่เป็นต้นไม้โตเร็ว ปลูกง่าย เนื้ออ่อน และน้ำมันย างยังเอาไปทำประโยชน์ได้เยอะ เนื้อไม้ก็มีราคาอีกด้วย

7 ต้นประดู่ป่า

ไม้ชนิดนี้ก็ค่อนข้างจะนิยมปลูกเหมือนกันเพราะว่าเนื้อไม้จะสวยเลยทีเดียวมีความทนทานทนแล้งแต่ราคานั้นก็แพงไม่เบาเลย

8 ต้น มะหาด

เป็นอีกต้นที่ยังน่าปลูกน่าจะมีเอาไว้เพราะว่าเป็นราคาทีเดียว ปลูกง่ายเจริญเติบโตได้ดี จะมีดินร่วนปนทราย ดินร่วน และดินเหนียว

เป็นไม้ที่มีความทนทานต่อความแห้งแล้งได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียว แต่ก็ยังชอบบริเวณที่มีความชื้นสูงและแสงแดดเข้าถึงน้อย เนื้อ

จะหย าบเหมือนกับทร า ยเลย ไม่ค่อยจะเหมาะเป็นไม้แผ่น และเหมาะจะทำเป็นเสาบ้าน มักกว่าเพราะว่าค่อนข้างทนทาน

9 ต้นเพกาหรือต้นลิ้นฟ้า

ต้นนี้ผลสามารถนำมาทานได้ส่วนเนื้อไม้นั้นจะเป็นไม้เนื้อแข็งมีความเหนียวทนทานปลวกไม่ชอบกินเอามาทำเป็นเสาได้อยู่ได้นาน

หลายปีราคาไม้ค่อนข้างแพงทีเดียว เป็นไม้มงคลหนุนให้สูงอยู่เสมอ ไม่มีตกต่ำใช้กับไม้ขนุนจะดีมาก และยังนำไปทำเฟอร์นิเจอร์

ได้อีกด้วย เป็นไม้ที่มีน้ำหนักเบาแต่ไม่หักง่าย

10 ต้นพะยอม

สำหรับไม้ชนิดนี้เป็นไม้เนื้อสวย ด อ กมีกลิ่นหอม แล้วก็ยังทนแล้งได้ดีอีกด้วย เหมาะสำหรับการทำเฟอร์นิเจอร์หลากหลายเลย

11 ต้นยมหอม

ไม้ชนิดนี้จะใช้ทำเรือใบซุปเปอร์มดของ ร.๙ นั่นเอง เป็นต้นที่ค่อนข้างโตเร็ว มีล า ยไม้ค่อนข้างสวย เหมาะสำหรับการทำ

เฟอร์นิเจอร์ หรือจะเอาไปทำเป็นฝ้าเพดาน เครื่องดนตรี ส่วนราคานั้นค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนับเป็นไม้ที่หา ย ากอีกด้วย

12 ต้นพะยูงหรือแ ด งจี น

ไม้ชนิดนี้ทุกคนแทบจะรู้จักและคุ้นหูกันดี สำหรับใครที่ปลูกและโตแล้วก็จะถือว่ามีสมบัติล้ำค่าไว้กับตัวเลยทีเดียวเป็นไม้เศรษฐกิจ

เนื้อสวยนำไปขายได้ราคาดี แต่ถ้าเทียบกับต้นไม้อื่นๆนั้นจะค่อนข้างโตช้าเลยทีเดียว กว่า 30 – 50 ปีเลย

13 ต้นอุโลก

ไม้ชนิดนี้จะมีลำต้นตรงปลูกแล้วโตเร็วเลยไม้เนื้ออ่อนมีความเนียนละเอียดเป็นไม้อีกชนิดที่อย ากจะแนะนำให้ทุกคนหามาปลูก

เหมาะแก่การนำแกะสลักบุษบกหรือจตุรพักตรพิมานสำหรับเอาไว้ใช้เก็บตาลัญกรซึ่งก็นิยมทำในช่วงร.๑ปัจจุบันนี้อาจจะไม่ค่อยเห็น

14 ต้นจำปาทอง

เป็นต้นไม้มงคลที่มีร า ค าแพง ต้นเติบโตได้เร็ว มีลำต้นตรงและค่อนข้างจะพบได้เยอะทางโซนภาคโต้ แต่หากปลูกก็ระวัง

อย่ าให้ข า ดน้ำเพราะว่าจะทำให้ชะงักการเจริญเติบโต ลักษณะจะเป็นไม้เนื้ออ่อน ทนชื้นได้ค่อนข้างดี จากนั้นก็ยืดไม่ให้หด

ซึ่งสำหรับคนจี นก็ยังนิยมนำไปทำวงกบอีกด้วย เอาไปทำประตูหรือหน้าต่างจะยิ่งรู้สึกว่ามงคลมากอีกด้วย ส่วนราคานั้นก็ค่อนข้าง

แพงกว่าไม้อื่นๆอีกด้วยนอกจากนี้อาจจะยังมีต้นอื่นๆอีกที่ปลูกแล้วเป็นไม้ที่มีคุณค่าหากอย ากจะปลูกอะไรที่เป็นไม้ม ร ด กได้ก็

ลองเลือกดูจากไม้ที่เราแนะนำมาในบทความนี้ได้เลยแต่บางชนิดอาจจะใช้เวลาในการปลูกนานหน่อย

ที่มา kasetchaoban sabidee

Load More Related Articles
Load More By Sitsmiling-T
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด วิธีที่เรากำลังจะบอก นั่นก็คือแค…