Home ข่าวทั่วไป วิคส์กระปุกเดียว กับ 8 ประโยชน์ที่ได้รับหลายคนไม่รู้

วิคส์กระปุกเดียว กับ 8 ประโยชน์ที่ได้รับหลายคนไม่รู้

วิคส์กระปุกเดียว กับ 8 ประโยชน์ที่ได้รับหลายคนไม่รู้

วิคส์กระปุกเดียว กับ 8 ประโยชน์ที่ได้รับหลายคนไม่รู้

เรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่ไหนหลายๆบ้ า นมักจะต้องมีติด กันเอาไว้เขา มีเอาไว้ช่วยบรร เทาอาการ คั ดจมูกได้

อ ย่ า งดีมากๆ ในบางครั้งที่ช่วงอากาศหน้าหนาว แน่นจ มู กหาย ใจไม่ สะดวก ก็ใช้วิคส์นี่แหละมาช่วยให้มี

อาการที่ดีขึ้นได้ แต่สำหรับ การใช้วิคส์ที่นอกจากจะช่วยอาการคัดจมูกให้ดีขึ้นแล้ว ยังนำมาใช้ประโยชน์

ได้ในหลายๆด้าน สำหรับหลายๆท่านอาจจะยังคงไม่รู้มาก่อน วันนี้เราจึงได้รวม 8 ประโยชน์มาฝากกัน ว่า

จะสามารถนำไปทำอะไรได้

1 ช่วยลด อา การเ จ็ บที่หู มึน

หากมีอาการป ว ดบริเวณของหูที่เกิดจากความ ผิ ด ปกติ ภายในหรืออาจจะเพราะเป็นห วั ดแล้วมีความรู้สึก

ตึงที่หู ส่งผลทำให้การนอนหลับนั้นไม่สนิทไม่ราบรื่น ให้ใช้คัตตอนบัตทาวิคส์แล้วทาเข้าไปในรูหูไม่นาน จะ

ช่วยบรร เ ท าอาการให้ดีขึ้นได้ และช่วยให้หลับสนิทได้มากขึ้น

2 ช่วยบรร เทาอาการเกี่ยวกับศีรษะ

ใช้วิคส์นำมาทาและนวดที่บริเวณขมับและหน้าผาก นวดอ ย่ า งเบามือ จะช่วยกระ ตุ้นการไหลเวียนได้ดีขึ้น และ

จะช่วยบรร เ ท าอา การตึงที่บริเวณศีรษะได้ดี กลิ่นของวิคส์น้ัน จะช่วยคลาย ความ ตึ ง เครียดให้ดีขึ้นได้ ช่วย

ให้ผ่อน คลายและช่วยให้นอนหลับได้อ ย่ า งสนิท นอนหลับได้ อ ย่ า งสบายขึ้น

3 ใช้หยุด การ ขี ด ข่วนของเจ้าแมว

สำหรับในบ้ า น ไหนที่เลี้ยงสั ต ว์เลี้ยงแมวก็มักจะชอบมาขูดขี่ที่บริเวณพื้นบริเวณโซฟา หรือสิ่งของต่างๆเป็น

พฤติก ร ร มธรรมชาติที่เราจะต้องพบเจอ แต่เราสามารถป้ อ ง กันได้ด้วยการทาวิคส์บางๆตามบริเวณเหล่านั้น

เมื่อแมวได้กลิ่น ก็จะไม่เข้าใกล้ เพราะเป็นสิ่งที่ไม่ชอบ ของภายในบ้ า นของเราก็จะไม่มีรอย ขี ด ข่ ว นจาก

เล็บแมวเลย

4 ลดปัญ หาสัต ว์เลี้ยงขั บ ถ่ายผิดที่ผิดทาง

บ้ า นไหนที่เลี้ยงสั ต ว์เลี้ยงแล้วมีการขับ ถ่ายแบบผิดที่ผิดทาง นำวิคส์มาช่วยได้เช่นกัน ให้นำวิคส์ไปทาบริเวณ

ที่ สั ต ว์เลี้ยงของเราชอบไปขั บ ถ่าย จะเช่นเดียวกับวิธีข้างต้นนี้ เมื่อพอได้กลิ่น ก็จะไม่ชื่นชอบ จะหนีไม่จาก

บริเวณนั้นๆ และยังเป็นการฝึกให้เขารู้จักขับ ถ่ายให้เป็นที่ด้วย

5 แก้ผิวแห้งได้ดี

ผิวแ ต กส้นเ ท้ าแตก ผิวมีความแห้งแล้วยิ่งเฉพาะในช่วงของอากาศหนาว มีความแห้งแล้งนั้นผิวมีความไม่ชุ่ม

ชื้น หากใครที่มักจะมีปัญหาเหล่านี้ อยู่แนะนำว่าในช่วงเวลาก่อนนอนให้ทาวิคส์บริเวณส้นเ ท้ า หรือบริเวณผิว

ที่มักจะมีปัญหา ทาอยู่บ่อยๆจะช่วยทำให้ผิวในบริเวณนั้นกลับมานุ่มชุ่มชื้นขึ้น ทำทุกวันประมาณ 1 สัปดาห์

ก็จะเห็นผลได้อ ย่ า  งดี

6 ช่วยไม่ให้เเ ผ ลติด สิ่งที่ไม่สะอาด

การมีแ ผ ลเล็กๆน้อยๆอยู่บนผิว เราสามารถใช้วิคส์มาทาบางๆที่บริเวณนั้นได้ จะช่วยไม่ให้ ติดความส ก ป รก

ทั้งยังช่วยให้แ ผ ลที่เกิขดึ้นนั้นหายได้ไวขึ้น

7 หยุด การรบ กวนจากแ ม ลง ต่างๆ

แ ม ล งตัวเล็กๆน้อยๆที่ชอบบินมาก่อ กวน เป็นสิ่งที่น่าหงุด หงิดใจมากๆ ให้นำวิคส์ทาบางๆในจุดที่แ ม ล งเหล่า

นี้ชอบบินมา จะช่วยป้อง กันไม่ให้แ ม ล งเหล่านี้เข้ามาใกล้ ตัวเราได้ หรือนำมาทาที่บริเวณผิวหนังของเรา ก็จะ

ช่วยลด อ า การ คั นลงไปได้

8 นอนหลับได้ อ ย่ า งสบาย

นอนหลับได้ไม่สนิท รู้สึกว่าไม่สบายตัว ให้นำวิคส์มาทาที่บริเวณฝ่าเ ท้ าใช้มือนวด ให้สวมถุงเ ท้ าทับเอาไว้

วิธีนี้จะทำให้คุณรู้สึกผ่อนคลายและช่วยทำให้การนอนหลับของคุณนั้นมีการนอนหลับได้อ ย่ า งดีขึ้น นอนหลับ

สบายได้ทั้งคืนเห็นกันไหมละคะว่า วิคส์นอกจากที่จะเป็นตัวช่วยที่ดีนำมาทาบริเวณจมูก ทาหน้า อกให้มีลม

หายใจที่คล่องขึ้น หายใจได้ดีขึ้นแล้วนั้น ยังนำมาใช้ประโยชน์ ในส่วนของด้านอื่นๆได้อ ย่ า งมากมาย หวังว่า

จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกๆท่านกันนะคะ ได้นำไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่นกัน

เรียบเรียง postsod

Load More Related Articles
Load More By Sitsmiling-T
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด วิธีที่เรากำลังจะบอก นั่นก็คือแค…