Home ข่าวทั่วไป ฝากเรื่องนี้ไว้ให้คิดสักนิด จงใช้ชีวิตให้เหมือน “แบงค์พัน”

ฝากเรื่องนี้ไว้ให้คิดสักนิด จงใช้ชีวิตให้เหมือน “แบงค์พัน”

ฝากเรื่องนี้ไว้ให้คิดสักนิด จงใช้ชีวิตให้เหมือน “แบงค์พัน”

ฝากเรื่องนี้ไว้ให้คิดสักนิด จงใช้ชีวิตให้เหมือน “แบงค์พัน”

อาจารย์มหาวิท ย าลัยคนหนึ่ง เริ่มการสนทนาในชั้นเรียนด้วยการควักธนบัตรใบละ 1,000 บาท ออกมาให้นักศึกษาดูแล้วถามว่ามี

ใคร อ ย า กได้บ้าง

นักศึกษาทุกคนในห้องเรียนยกมือขึ้น อาจารย์ขยำธนบัตรใบนั้นจนยับยู่ยี่ แล้วถามอีกครั้งว่ามีใครยัง อ ย า กได้ธนบัตรใบนี้อีกหรือไม่

ทุกคนยังคงยกมือขึ้นเหมือนเดิม อาจารย์ถามต่ออีกว่าถ้าธนบัตรนี้ถูกทิ้งอยู่บนพื้นแล้วมีคนเหยียบย่ำจนสกปรกยังจะมีใคร อ ย ากได้อีกหรือไม่

นักศึกษาทุกคนตอบว่ายัง อ ย า กได้ อาจารย์จึงกล่าวสรุปว่า นั่นคือสิ่งมีค่าที่พวกเธอได้เรียนรู้ในวันนี้ คือไม่ว่าเธอจะทำอะไรกับ

ธนบัตรใบนี้มันก็ยังคงมีราคา 1,000 บาท ชีวิตคนเราก็เช่นเดียวกันบางครั้ง เราอาจจะถูกทอดทิ้ง ถูกใครต่อใครซ้ำเติมเหยียบย่ำ ถูก

ขยำขยี้ยับเยินเพราะความผิดพลาดในการก้าวเดินของชีวิต จนทำให้เธอเกิดความรู้สึกว่าตนเองไร้ค่า

แต่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเธอก็ยังมีคุณค่าของความเป็นคน ไม่ว่าเธอจะสะอาดเอี่ยม หรือยับยู่ยี่เปรอะเปื้อนไปด้วยโคลนตมสกปรก เธอ

ก็ยังเป็นคนคนเดิมที่มีคุณค่า อ ย่ า งยิ่ง โดยเฉพาะสำหรับคนที่ รักเธอ

ขอขอบคุณที่มา b i t c o r e t e c h

Load More Related Articles
Load More By Sitsmiling-T
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด วิธีที่เรากำลังจะบอก นั่นก็คือแค…