Home ข้อคิดชีวิต 8 วิธี เลือกแฟนใหม่ แบบผู้หญิงฉลาด

8 วิธี เลือกแฟนใหม่ แบบผู้หญิงฉลาด

8 วิธี เลือกแฟนใหม่ แบบผู้หญิงฉลาด

8 วิธี เลือกแฟนใหม่ แบบผู้หญิงฉลาด

อ ย า ก รู้ไหมว่าทำไมผู้หญิง ส่วนใหญ่ถึงมักเลือกคู่ผิดๆ อยู่ร่ำไปก่อนอื่นมาลองสำรวจตัวเองสักนิดว่าทำไมความสัมพันธ์ครั้งก่อน

จึงจบลงไป อ ย่ า งง่ายดายคุณมีความคิดตรง กับข้อไหนข้างล่างนี้หรือไม่คุณมักจะคิดอยู่เสมอว่าเขาต้องการ ความช่วยเหลือจาก

คุณและคุณสามารถช่วยเหลือเขาได้ซึ่งเป็นสิ่งที่ ผิ ด วิสัยของการครองคู่ เพราะการที่จะอยู่ร่วมกับใครสักคนการให้ อ ย่ า ง เดียว

ไม่ช่วยให้หัวใจของคุณอิ่มสุขได้คู่รักควรมีการให้และการรับ อ ย่ า ได้คิดว่ายิ่งให้เขามากเท่าไหร่แล้วเขาจะยิ่งมองเห็นคุณค่า

เพราะคุณค่าของตัวคุณไม่จำเป็นต้องแสดงออกมา ด้วยวิธีนี้คุณคิดว่าควรจะอยู่กับคนนี้เนื่องจากมีสาเหตุให้รีบเลือกเช่น อายุเยอะ

แล้วไม่ควรเลือกมากเพราะไม่ อ ย่ า ง นั้นจะพลาดรถด่วนขบวนสุดท้ายที่กำลังจะผ่ า นไป เหตุผลนี้จะยิ่งคอยบั่นทอน คุณค่าในตัว

คุณลงไปเรื่อยๆทำไมไม่ลองเปลี่ยนวิธีคิดเสียใหม่ว่ากับเขาคู่ควรกับคุณเพราะ และถ้าคำนวณดูแล้วเห็นว่าเขาไม่คู่ควรกับคุณการ

เป็นเพื่อนกันก็น่าจะเหมาะกว่า รออีกสักนิดให้คนที่คลิกกับคุณจริงๆ เข้ามาในชีวิตดีไหมหากคบกับเขาแล้วคุณรู้สึกไม่มั่นคงทาง

จิตใจ ถ้าคุณทำให้เขาเสียใจหรือโก ร ธ เช่นรู้ทั้งรู้ว่าเวลาออกไปกินข้าวด้วยกันควรช่วยกันออกเงิน แต่เขากลับให้คุณเป็นฝ่ายออก

เงินเลี้ยงเขาหลายๆครั้งโดยอ้างว่าไม่ค่อยมีเงิน แต่เขากลับมีเงินซื้อมือถือใหม่ แต่คุณก็ไม่กล้าพูดไม่กล้าบอก เพราะกลัวว่าเขาจะ

เสียใจหรือกลัวว่าเขาจะไม่รักแค่นี้ก็พอจะมองเห็นเงารางๆ ของความ ทุ ก ข์ แล้วล่ะถ้าคุณ ตั ด สินใจอยู่กับผู้ชายคนนี้คุณรู้สึกว่าตัว

เองไม่ใช่คนสวยและ คงไม่มีผู้ชายคนไหน ย่ าง  กรายเข้ามาในชีวิตคุณอีกแล้วเป็นแน่แต่คนนี้ให้โอกาสกับคุณฉะนั้น อ ย่ า ปล่อย

ให้หลุ ด ลอยจงรีบคว้ามันไว้ ความคิดแบบนี้ผิด ม หั น ต์เพราะผู้หญิงทุกคนล้วนมีคุณค่าในตัวเองนอกจากคุณไม่เห็นคุณค่าของ

ตัวเองแล้ว คุณยังรีบร้อนไปคว้าเอาใครก็ไม่รู้ที่ยังไม่ได้รู้จักมัก จี่ กันเลยเข้ามาในชีวิตระ วั ง จะต้องรีบร้อนผ ลั กไสเขาออกไปจาก

ชีวิตก็แล้วกัน ตั ด สินใจในระยะเริ่มต้นความสัมพันธ์ระยะแรก ที่เพิ่งคบกันเป็นช่วงเวลาแสนหวาน ของคนสองคนต่างก็ อ ย า ก

แสดงสิ่งดีๆออกมาให้อีกฝ่ายพึงพอใจเพราะฉะนั้น อ ย่ า เพิ่งใช้ช่วงเวลานี้รีบร้อน ตั ด สินใจ เนื่องจากความหวานของความรักมัก

มาบ ด บั ง ความเป็นจริง จนทำให้คุณมองข้ามอะไรหลายๆ อ ย่ า ง ทีนี้ลองมาดูวิธีเลือกคู่ใหม่กันบ้าง

1 เลือกคนที่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้น

มีบางคน ที่สามารถดึงสิ่งดีๆ ในตัวเราออกมาได้ อ ย่ า ง เต็มที่นั่นคือคนที่ยินดีรับฟังปัญหาเวลาที่เรา ทุ ก ข์ ยินดีเมื่อเรามีความสุข

สนั บ ส นุ น และให้ความสำคัญกับความก้าวหน้าของเราในทุกๆ ทางคนที่คุณพูดคุยด้วยได้ทุกเรื่องและสบายใจทุกครั้ง ที่ได้คุยกับ

เขาในทางตรงกันข้าม ผู้ชายที่เอาแต่ติ มองโลกในแ ง่ร้ า ย ไม่เคยเข้าข้างและ เป็นฝ่ายเดียวกับคุณ คนเหล่านี้มีแต่จะคอยดึงเอา

พลังดีงานของชีวิตออกไปจากตัวคุณ

2 อย่ าเลือก วัตถุ มากกว่า จิตใจ

ก่อนอื่นถ้าคุณมีโอกาส รู้จักหนุ่มน่ารักสักคนขอให้ทำความรู้จักและมองลึกเข้าไปในหัวใจเขา อ ย่ า ยอมให้หน้าตาหล่อเหลาและ

รูปร่างแมนกำยำรถเบนซ์สป อ ร์ ต ที่เขาขับหรือเงินเดือนเห ยี ย บ แสนที่เขาได้รับมาบดบังตัวตนจริงๆของเขาลองนั่งคิดแล้วเขียน

ออกมาเป็นข้อๆ เลยว่า อะไรที่จำเป็นจริงๆ ที่คู่รักของคุณควรมีเรียงตามลำดับความสำคัญจากมากไปหาน้อย เช่น ไม่เจ้าชู้ ใจเย็น

เป็นที่พึ่งและเป็นที่ ป รึ ก ษ า ของเราได้ เป็นคนมีศีลธรรม ซื่อสั ต ย์ รักครอบครัวมีอารมณ์ขัน ฯลฯ แล้วลองพิจารณาหนุ่มคนใหม่

ที่กำลังดูใจกันอยู่นั้นมีคุณสมบัติตามที่เราต้องการจริงๆ หรือเปล่าหลังจากคบกันไปสักพักแล้วเขาเป็นคนที่คุณเปิดใจคุยได้ในเรื่อง

ที่คุณไม่กล้าคุย กับใครมาก่อนหรือเปล่า อ ย่ า ง ไรก็ตามคงไม่มีใครมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่คุณต้องการทุกข้อหรอกเพราะฉะ

นั้นดูเขาในหัวข้อหลักๆ ที่คุณคิดว่าจำเป็นกับชีวิตคู่ก็น่าจะพอ

3 คุณเป็นคนอย่ างไร จงเลือกคนที่เข้ากับคุณได้

ผู้ชายหลายคนเลือก ผู้หญิงที่เข้ากับนิสัยของเขาได้ โดยไม่ยึด ติ ด ว่าจะคบกันมานานแค่ไหนแต่ผู้หญิงกลับมีนิสัยตรงกันข้ามเมื่อ

เธอคบกับใครสักคนก็ยัง ติ ด นิสัยเดิมๆ ว่าคนคนนี้เป็นคนที่เธอจะแต่งงานด้วยโดยที่ไม่ได้ดูปัจจัยอื่นๆ ประกอบเลย ผู้หญิงที่รู้จักตัว

เองและรู้จักเลือก คนที่เข้ากับตัวเองได้คือผู้หญิงฉลาดเลือก

4 รักแบบเพื่อนป ล อ ด ภั ย และมั่นคง

ภาษา ก รี ก โบราณได้แบ่งความหมายได้ชัดเจน ระหว่างคำว่า e r o s รักใคร่ กับ agape ความรักแบบเพื่อนการ ต ก หลุมรักใคร

สักคนเพราะเขามีอะไรดึงดูดใจและต้องการอยู่กับเขานั่นเป็นสิ่งที่ชักนำเราให้เข้าไปหาใครคนหนึ่ง แต่การจะอยู่กับใครสักคนให้ยืน

ย า ว นานนั้น ต้องการความสัมพันธ์แบบเพื่อน ดังนั้นคุณลักษณะหลายๆประการที่คุณคาดหวังว่าเพื่อนที่ดีของคุณต้องมีก็คือ

คุณลักษณะที่ดีของคู่ชีวิตนั่นเอง

5 ชัดเจนกับตัวเองและเขาว่าคุณคาดหวังอะไรจากความสั ม พั น ธ์ ครั้งนี้

คุณคาดหวังว่าความสัม พั น ธ์ ครั้งนี้จะ ย า ว นาน หรือว่า อ ย า ก เป็นแค่เพื่อนกับเขาก็ขอให้บอกกัน อ ย่ า ง ตรงไปตรงมาไม่ต้อง

กลัวว่าเขาจะหนีเตลิดไปเ สี ย ก่อนเพราะกลัวการผู ก มักแต่ถ้าเขาจะไปก็ปล่อยเขาไปเพราะนั่นแสดงว่าเขาไม่ใช่คนที่คุณมองหา

6 อดีตและปัจจุบันเป็นตัวบอกอนาคต

คอยสังเกตคนที่จะมาเป็น ว่าที่แฟนคนใหม่ ของคุณว่าเขาปฎิบัติ อ ย่ า ง ไรกับอดีตแฟน ครอบครัว หรือเพื่อนเช่นถ้าเคยได้ยินเขา

คุยกับผู้หญิงที่โทรเข้ามาด้วย น้ำเสียงไม่สุภาพหรือพูดจาไม่ให้เกียรติผู้หญิงคนนั้นก็รำลึกไว้เลยว่านั่นคือคุณในอนาคต และคุณ

จะไปเปลี่ยนแปลง นิสัยของเขาไม่ได้หรอก นิสัยและตัวตนที่แท้จริงของเขาก็คือตอนที่เขาอยู่กับครอบครัวคุณลองไปเที่ยว บ้าน

เขาแล้วลอบสังเกตดูสิว่าเขาปฎิบัติ อ ย่ า ง ไรกับครอบครัวเพื่อนำสิ่งเหล่านี้มาประกอบการ ตั ด สินใจบางครั้งถ้าคุณไปอยู่ในกลุ่ม

เพื่อนผู้ชายของเขา เพื่อนบางคนอาจจะ ห ลุ ด ปากพูดอะไรบาง อ ย่ า ง เกี่ยวกับเขาที่คุณไม่เคยรู้ก็ได้

7 วิธี ตั ด สินปัญหาของเขา

หนึ่งในคำทำนายอนาคต ว่าที่แฟนที่ดีข้อหนึ่งคือดูว่าผู้ชายคนนี้แก้ปัญหา อ ย่ า ง ไรเวลามีเรื่องทะเล า ะกันถ้าเขาใช้ความรุน แ ร ง

ในการแก้ปัญหา นั่นเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงอั น ต ร า ยถ้าเลือกจะครองคู่กับเขาข้อแ น ะ นำคือถ้าเราสังเกตเห็นว่าเขาชอบใช้กำลัง

ตั ด สินปัญหาและทำให้เรากลัว ก็ควรรีบถอยห่างจากผู้ชายประเภทนี้ทันที หรือสอบถามเพื่อนและคนใกล้ ตัวเขาจะได้ข้อมูล

มากกว่าที่เรามองเอง

8 สำหรับผู้หญิงที่มีลูก ติ ด จากความรักครั้งเก่า

อันดับแรก ที่คุณต้องสนใจเป็น อ ย่ า ง ยิ่งก็คือความรู้สึกของลูกคุณจับเ ข่ า คุยกับลูก อ ย่ า ง ตรงไปตรงมาแลกเปลี่ยนความคิด

และความรู้สึกซึ่งกัน และกันฟังลูกให้มากและ อ ย่ า เพิ่งรีบร้อนออกรับแทนผู้ชายคนใหม่

ขอขอบคุณที่มา medinfo, wansukth

Load More Related Articles
Load More By sitsmiling-B
Load More In ข้อคิดชีวิต

Check Also

วิธีการทำความสะอาดเครื่องซักผ้าทำเองได้ง่ายๆ

วิธีการทำความสะอาดเครื่องซักผ้าทำเองได้ง่ายๆ เครื่องใช้ไฟฟ้า กับเครื่องซักผ้าที่ในทุกๆบ้ า…