Home ข้อคิดชีวิต 10 ลักษณะผู้หญิงเกร่ง และหาเงินเก่ง

10 ลักษณะผู้หญิงเกร่ง และหาเงินเก่ง

10 ลักษณะผู้หญิงเกร่ง และหาเงินเก่ง

10 ลักษณะผู้หญิงเกร่ง และหาเงินเก่ง

1 พวกเธอไม่ยอมให้ใครมองว่าอ่อนแอ คนที่เก่ง และสตรอง

จะไม่ยอมใช้ ความเป็นผู้หญิง สร้างข้ อ ไ ด้ เปรียบ พวกเธอ จะ พย าย าม ทำทุกๆ อ ย่ า ง เท่าเทียมกันกับ คนอื่นผู้ชายทำ อ ย่ า งไร

ผู้หญิงก็ทำ อ ย่ า ง นั้น และยิ่งคนที่เป็นหัวหน้าบ่อยครั้งที่มี ความเป็นลูกผู้ชาย มากกว่าลูกน้องผู้ชาย

เสียอีกพวกเธอมักแสดงความเป็นผู้นำ ปกป้องผู้ใต้บังคับบัญชาแสดงความรับผิดชอบทุกการกระทำ และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

2 พวกเธอหาเงินเก่ง และบริหารเงินเป็น คงไม่มีใคร อ ย า ก เป็นผู้หญิงเก่ง

แต่ ไ ส้ แห้งไม่มีรายได้พอใช้ ผู้หญิงที่เก่งพวกเธอจะโฟกัส กับรายได้ และลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น

นอกจากนี้นำเงินไปล งทุ น เพื่อให้งอกเงย บางคนทำงานประจำแล้วยังทำธุรกิจเสริมซื้ อข ายของ อ อ น ไ ล น์ นอกจากนี้

ยังใช้เงินเป็นของไม่จำเป็น ก็จะพย าย าม อดกลั้นอดเปรี้ยว ไว้กินหวานนำเงินไปล งทุ นแทนจะใช้เที่ยว ช้อปปิ้งสุรุ่ยสุร่าย

3 พวกเธอพัฒนาความสามารถ ผู้หญิงที่แกร่งจะมีความสามารถสูงไม่แพ้ใคร

และบ่อยครั้งเหนือกว่าเสียอีก ทำเอาผู้ชายต้องอาย ม้วนกันเป็นแถว แต่ความสามารถที่จะได้มานั้น

ต้อง ผ่ า น การฝึกฝนทักษะ และเตรียมความพร้อมไม่ใช่อยู่ดีๆ จะเก่งได้ทันทีเพียงแค่ใจต้องการคนที่เข้มแข็ง

และเก่งจริง จะมีจุดเด่นหรือ ความสามารถไม่ได้อาศัยแต่เพียงหน้าตาสวยเพียง อ ย่ า ง เดียวถึงจะเป็นที่ยอมรับของคนอื่น

4 พวกเธอมีความมั่นใจสูง ผู้หญิงสมัยใหม่ที่มีความสามารถ

และประสบความสำเร็จ ล้วนมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกัน คือความมั่นใจในตนเอง ทุกสิ่งที่พวกเธอลงมือทำ

จะมาพร้อมกับความมั่นใจชนิดสั่นคลอนเสียไม่ได้ การแสดงออกทั้งทาง ก ริ ย า ท่าทางล้วนเด่นชัดว่า พวกเธอเข้มแข็ง และแกร่งมาก

5 พวกเธอให้ความสำคัญกับครอบครัว ต่อจากหัวข้อที่ ผ่ า น มา

ผู้หญิงที่เก่ง อ ย่ า ง เชอริล แ ซ น เ บิ ร์ ก ซีโอโอของ เ ฟ ซ บุ๊ ค เธอให้ความสำคัญ กับครอบครัวเป็น อ ย่ า ง มากมาย

ถึงแม้จะพย าย าม ทำงาน อ ย่ า ง หนัก และมีความรับผิดชอบในหน้าที่ สูงมากแต่ก็พย าย าม จัดสรรเวลาแบ่งให้กับงาน

และครอบครัว อ ย่ า ง ไม่เสียสมดุล ทั้งนี้้คงไม่มีประโยชน์ถ้างานรุ่ง แต่ครอบครัวแตกแยกไม่มีความสุข

6 พวกเธอมองว่าทุกวินาทีมีค่า การบริหารเวลาที่ดีที่สุด

คือบริหารงานแบบวินาที ไม่ใช่ราย ชั่ ว โ ม ง เหมือนสมัยก่อนแต่ อ ย่ า ง ใด ผู้หญิงที่แกร่งจะใช้เวลา อ ย่ า ง คุ้มค่าที่สุด

มีการจัดวางแผนการทำงานล่วงหน้า อ ย่ า ง น้อยหนึ่งวันและมีเป้าหมาย ร ะ ย ะ ย า ว รายวัน ไปจนถึงรายปี

ว่าจะต้อง พย าย าม บรรลุเป้าหมายสิ่งใดบ้างพวกเธอเหล่านี้ จะไม่มัวเสียเวลาไปกับ เ ฟ ซ บุ๊ ค หรือมัวนั่งแชท ไ ล น์

โทรศัพท์เม้ามอย จับกลุ่มนินทาคนอื่นแต่จะใช้เวลาทำงาน อ ย่ า ง มี ประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อที่จะกลับไป

ให้เวลากับครอบครัว หรือไปทำ อ ย่ า ง อื่นที่มีประโยชน์

7 พวกเธอทำงานหนักกว่าคนอื่น การทำงานหนักช่วยพัฒนาความสามารถเฉพาะด้าน

และเพิ่มโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมาย ไปในตัวผู้หญิงที่เก่งจะทำงานหนัก ไม่แพ้คนอื่น อ ย่ า ง ไรก็ตามคำว่าทำงานหนัก

ไม่จำเป็นจะต้องทำงาน แบบหามรุ่งหามค่ำอดหลับอดนอน เพื่อแสดงออกว่าตัวเองทำงานหนัก

แต่พวกเธอจะทำงาน อ ย่ า ง ชาญฉลาดมีไหวพริบ รู้จักวางแผนเชื่อมั่นในงาน ที่ทำพร้อมกับ

ทำ อ ย่ า ง ต่อเนื่อง จนประสบผลลัพท์ ตามที่ต้องการ

8 พวกเธอไม่มัวแต่มองหาความรัก ผู้หญิงที่เป็นที่ต้องการของผู้ชาย

ไม่จำเป็นจะต้องสวยเ ลิศเลอดั่งนางฟ้า เพียงแต่เป็นคนที่มีเสน่ห์ มีบุคลิกภาพที่ดี ก็เพียงพอแล้ว

ผู้หญิงเก่งพวกเธอเข้าใจตรงจุดนี้ดี และเชื่อว่า ‘ถ้าเราทำตัวให้ดีเพียงพอ เดี๋ยวก็จะมีคนมาชอบเอง

ไม่จำเป็นจะต้องใฝ่หาผู้ชาย ตามหาความรักจนเกิน งามเพราะนอกจาก จะทำให้ดู แ ย่ แล้วยังเสียเวลาไปโดยไม่ได้อะไร

กลับมาเลย ผมเคยเจอคนที่ ทำงานเก่ง มีเสน่ห์ มีความสามารถไม่ได้สวยแบบนางงาม แต่ในแต่ละวัน

มีแต่คนโทรหา โทรจีบ ชวนทานข้าวทั้งเช้า เที่ยง เย็น เพราะฉะนั้นทำตัวให้มีคุณค่า แล้วความรักจะมาเองครับ

9 พวกเธอส่งเสริมผู้หญิงคนอื่นให้ก้าวหน้า ผู้หญิงที่เก่งจริงจะไม่มัวอิจฉาผู้หญิงคนอื่น

กลัวว่าใครจะมาก้าวหน้า ในหน้าที่การงานเกินตัวเอง แต่พวกเธอ จะส่งเสริมซึ่งกันและกัน คอยช่วยเหลือกัน

แ บ่ ง ปั นความคิด หรือไอเดียที่มีประโยชน์ สร้างเครือข่ายแห่งผู้หญิงแกร่งขึ้น มาคนที่เป็นผู้นำของกลุ่ม

มักจะเป็นคนที่ ให้มากกว่ารับ และมีวุฒิภาวะความเป็นผู้นำสูงสุด พวกที่มัวแต่ ทิ่ ม แ ท ง ว่า ร้ า ย คนอื่นคนเหล่านี้

จะเป็นพวก ที่จะ ไม่มีวันก้าวหน้าไปไหน ไม่เชื่อลองสังเกตพวกอยู่ ย า ว เฝ้าออฟฟิศดูสิครับ

10 พวกเธอมีความเป็นผู้นำ การที่จะต้องมีลูกน้องอยู่ภายใต้การบริหารจัดการ

จำเป็น อ ย่ า ง ยิ่งที่จะต้องฝึกฝน ทักษะความเป็นผู้นำ เพราะถ้าหากขาดไปแล้ว ก็จะไม่สามารถบริหารงาน

ได้ อ ย่ า ง มีประสิทธิภาพ และไม่สามารถประสบผล ดั่งเป้าหมายที่วางไว้ ยิ่งมีลูกน้องเป็น ผู้ชายยิ่งต้องแสดงความสามารถ

และความเป็นผู้นำให้พวกเขายอมรับบางครั้ง อาจจะต้องทำงานหนักกว่า หัวหน้าที่เป็นผู้ชายเพื่อพิสูจน์ตัวเอง

แต่ถ้ามีความสามารถจริง และมีความเป็นผู้นำสูงไม่ว่า ใครก็ต้องยอมศิโรราบ อ ย่ า ง แน่นอน

ขอขอบคุณที่มา leaderwings, staylifeth

Load More Related Articles
Load More By sitsmiling-B
Load More In ข้อคิดชีวิต

Check Also

วิธีการทำความสะอาดเครื่องซักผ้าทำเองได้ง่ายๆ

วิธีการทำความสะอาดเครื่องซักผ้าทำเองได้ง่ายๆ เครื่องใช้ไฟฟ้า กับเครื่องซักผ้าที่ในทุกๆบ้ า…