Home ข้อคิดชีวิต จงจำ 10 ข้อนี้ไว้ ในวันที่ต้องพบเจอ “ม ร สุ ม ชีวิต”

จงจำ 10 ข้อนี้ไว้ ในวันที่ต้องพบเจอ “ม ร สุ ม ชีวิต”

จงจำ 10 ข้อนี้ไว้ ในวันที่ต้องพบเจอ “ม ร สุ ม ชีวิต”

จงจำ 10 ข้อนี้ไว้ ในวันที่ต้องพบเจอ “ม ร สุ ม ชีวิต”

1 สถานการณ์ปัจจุบัน ไม่ใช่จุดหมายสุดท้ายของชีวิตคุณ

สิ่งที่ดีที่สุด คุณไม่จําเป็นต้อง ยืนอยู่ที่เดิมไปตลอด เมื่อทุก อ ย่ า ง ไม่เป็นไปตามใจหวัง

ที่ดีที่สุดคือ การก้าวเดินต่อไป เปิดโลกทัศน์ใหม่ให้ตนเอง และก้าวเข้าสู่บทใหม่ของชีวิตเราเอง

2 บางครั้งสิ่ง ร้ า ย ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตอาจนําทางไปสู่สิ่งที่ดีที่สุดก็ได้

จงมองให้เห็นถึง ความงามในเวลาที่มัน เ ล ว ร้ า ยและจงรับรู้ว่ามีสิ่งที่ดีกว่า

รออยู่ข้างหน้า ใช้ประสบการณ์ช่วย ให้คุณเติบโตเรียนรู้ เปิดรับมุมมองใหม่ๆ เข้ามาในชีวิต

3 หนึ่งการตัดสินใจของคุณ สามารถพลิกผันทั้งชีวิตของคุณได้

เมื่อคุณไม่ช อ บ ชีวิตที่เป็นอยู่ จำไว้ว่าคุณสามารถ เปลี่ยนแปลงมันได้

จริงๆแล้วคุณมี อิ ท ธิ พ ล และความสามารถ ในการควบคุมให้ชีวิตเป็นดั่งฝัน

ได้จง อ ย่ า ให้ความเป็นจริงทำให้หมดกําลังใจ คุณเอาชนะมัน

ได้ด้วย วิธีคิดมุมมอง และทัศนคติเชิง บวกของคุณ

4 ใน ย า ม สุข ให้กล่าวขอบคุณ และเฉลิมฉลอง

เมื่อถึง ย า ม ทุ กข์ จงกล่าวขอบคุณ และจงก้าวต่อไปข้างหน้า อ ย่ า ง มั่นใจ

โลกของเราล้วน มีสิ่งตรงข้ามกัน ไม่มีความมื ดก็ไม่มีแสงสว่าง แน่นอนว่า

ชีวิตไม่ได้มีแต่เรื่องไม่ ดี ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วให้คุณกล่าว ขอบคุณ แล้วก้าวไปข้างหน้า อ ย่ า ง มั่นใจ

5 จง พ ย า ย า ม มองหาสิ่งดีๆในทุกๆวัน

แม้ว่ามันจะ ย า ก มันไม่มีทางหรอกที่ทุกวัน จะสวยงามตามที่คุณ

วางแผนเอาไว้ เมื่อวันใดเจอเรื่อง ที่ท้าทาย จงใช้มันเปลี่ยนไป ในทางที่ดีขึ้น

6 การคิดมากจะทําให้คุณอารมณ์เสี ย

จงหายใจเข้าลึกๆ แล้วปล่อยวางเรื่องราว ร้ า ย ๆไป จงมีสติ ตระหนักรู้

ความคิดของตน อ ย่ า ปล่อยให้มันควบคุมคุณ และถามตัวเองว่า

นี่ ทุก อ ย่ า ง กําลัง ผิ ด พ ล า ด จริงๆ หรือ ว่า ฉันแค่คิดมากไปเองกันแน่

7 ชีวิตที่สวยงาม ไม่จําเป็นที่จะต้องเพอร์เฟกต์

แม้อะไรหลาย อ ย่ า ง จะ ผิ ด พ ล า ด แต่ขอให้ตระหนักไว้ถึงสิ่งที่มีค่ามาก

สําหรับคุณที่ยังคงอยู่ เมื่อคุณยังหายใจ และมีครอบครัวที่น่ารัก

และเพื่อนฝูงที่รักคุณมาก มีอาหารอร่อย ๆ เท่านี้พอและครบถ้วนแล้ว

8 ลองจับที่ ชี พ จ ร ของคุณดู แล้วจงขอบคุณ

ที่คุณยังมีชีวิตอยู่ เมื่อทุก อ ย่ า ง ผิ ด พ ล า ด ไปหมดเรามักลืมนึกถึงคุณค่า

ของสิ่งที่เรามี แม้ในเวลา ที่ชีวิตมี ฝั น ร้ า ยคุณมีโอกาสที่จะทําให้

ทุก อ ย่ า ง กลับมาดีได้เสมอเพราะ คุณยังมีชีวิต และลมหายใจอยู่ไงล่ะ

9 ไม่ว่าตอนนี้จะรู้สึก อ ย่ า ง ไร จงลุ กจากที่นอน

และแต่งตัว มุ่งสู่จุดหมาย อ ย่ า เพิ่งยอม อ ย่ าป ล่อยให้ชีวิตทํ า ร้ า ย

คุณนานเกินไป การ พ ย า ย า ม รั ก ษ า วิธีคิดอันดีไว้และเปลี่ยนวัน ร้ า ย ๆ

ให้กลายเป็นความเข้มแข็งนั้น มันจะทําให้คุณ สามารถก้าวเดินไป ข้างหน้าสู่สิ่งที่ดีกว่าเดิม

10 ยิ่งอายุมากขึ้นเท่าไหร่ ก็ยิ่งตระหนักมากขึ้น ว่า

เราทุกคนต่าง ก็ไม่รู้ว่าตนเองกําลังทำอะไรอยู่ เราก็แค่ แ ก ล้ ง

ทําเป็นรู้ก็แค่นั้น เมื่อไหร่ที่คุณ เ ค รี ย ด กับชีวิต จําไว้ว่า เราทุกคนต่าง

ก็ต้อง ดิ้ น ร น เหมือนกัน ไม่มีใครรู้มากกว่าใคร ในเรื่องการใช้ชีวิตเลย

จงจําไว้ว่า คุณไม่ได้มีตัวคนเดียว เพราะเราทุกคนก็อยู่ บนเรือลําเดียวกันนั่นแหละ

ขอขอบคุณที่มา แสนสบาย, chayend

Load More Related Articles
Load More By sitsmiling-B
Load More In ข้อคิดชีวิต

Check Also

วิธีการทำความสะอาดเครื่องซักผ้าทำเองได้ง่ายๆ

วิธีการทำความสะอาดเครื่องซักผ้าทำเองได้ง่ายๆ เครื่องใช้ไฟฟ้า กับเครื่องซักผ้าที่ในทุกๆบ้ า…