Home ข่าวทั่วไป ใครมีที่ดินเปล่า ควรทำตามวิธีทั้ง 9 ข้อนี้

ใครมีที่ดินเปล่า ควรทำตามวิธีทั้ง 9 ข้อนี้

ใครมีที่ดินเปล่า ควรทำตามวิธีทั้ง 9 ข้อนี้

ใครมีที่ดินเปล่า ควรทำตามวิธีทั้ง 9 ข้อนี้

1 ที่ดินที่เรามีนั้น ใช่ว่าเป็นของเราแล้ว แล้วไม่เข้าไปดูแล ควรเข้าไปจัด

การควรที่จะเข้าไปสำรวจ ดูแลที่ดินของตนเอง อ ย่ า ง น้อยปีละ 1 ครั้งเป็น อ ย่ า ง ต่ำ

2 ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไม่มีคนแอบเข้ามา ใช้ประโยชน์ในที่ดินของตนเอง

อาจจะมีการสอบถาม เพื่อนบ้ า นละแวกใกล้ เคียงหรือหมั่น

สังเกตความ เปลี่ยนแปลงในที่ดิน ของตนเองได้

3 ให้เราดูว่าหลักหมุด ที่ได้ปักอยู่นั้นอยู่ที่เดิม หรือไม่มีการชํารุดเสียหาย

หรือหายไปหรือไม่ หรือมีการเคลื่อน ย้ า ย หรือไม่ เพราะหลักหมุดนั้น

ได้มีความสำคัญต่อที่ดิน เพื่อเป็นการยืนยัน ทางกรมที่ดินด้วย

4 หากมีเหตุการณ์ หลักหมุดที่เราปักเอาไว้หาย ให้รีบแจ้ง ความเพื่อลงบันทึกประจำวัน

นำเอก ส า ร ไปยื่น เรื่องกับกรมที่ดิน ทำในขั้นตอนถัดไป

5 ที่ดินที่ได้มีอยู่นั้น หากอยู่ริมตลิ่ง ริมน้ำ ควรที่จะทำการวัด ที่ดินในทุกๆ 5 ปี

เพื่อเป็นการสำรวจ การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ เพราะอาจจะเพิ่ม

หรือลดไปก็ได้ ทั้งนี้รวมถึง ที่ดินบริเวณอื่นๆด้วย

6 หากมีคนได้เข้ามา อาศัยอยู่ในที่ดินของเรา ให้พูดคุยตกลงกันให้เรียบร้อยว่า

จะทําการเช่าหรือทําการซื้อ เพื่อที่จะไม่ให้เกิดปัญหา ตามมาได้ในภายหลัง

และมีการทำสัญญ าเป็นลายลักษณ์อักษร ให้เรียบร้อย ถ้าหากตกลงกันไม่ได้

ควรที่จะให้ออกจาก ที่ดินบริเวณของเราได้ ในทันที

7 ควรล้อมรั้วบริเวณที่ดินให้เด่นชัด เพื่อเป็นการกําหนดอาณาเขต บริเวณที่ดินของเราให้ชัดเจน

8 ควรแสดงป้ายให้ได้เห็นว่า ที่ดินผืนนี้เป็น ที่ดินส่วนบุคคล เพื่อที่จะป้อง

กันไม่ให้ผู้อื่น เกิดความเข้าใจผิดว่า เป็นที่ดินของสาธารณะ

9 ควรสังเกต ร่องรอยการเ ดิ น ผ่ า น หรือเป็นทางรถ เพราะถ้าหากว่าไม่มีการกั้น

อาณาเขตเอาไว้ ผู้คนอาจจะเข้าใจว่าเป็นทาง ผ่ า น ที่สามารถใช้ ผ่ า น ได้เป็นประจำ

Load More Related Articles
Load More By sitsmiling-B
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

วิธีการทำความสะอาดเครื่องซักผ้าทำเองได้ง่ายๆ

วิธีการทำความสะอาดเครื่องซักผ้าทำเองได้ง่ายๆ เครื่องใช้ไฟฟ้า กับเครื่องซักผ้าที่ในทุกๆบ้ า…