Home ข้อคิดชีวิต เรื่องนี้สอนใจได้ดีมาก “จงสอนลูกจับปลา แต่อย่าให้จับปลาให้ลูก”

เรื่องนี้สอนใจได้ดีมาก “จงสอนลูกจับปลา แต่อย่าให้จับปลาให้ลูก”

เรื่องนี้สอนใจได้ดีมาก "จงสอนลูกจับปลา แต่อย่าให้จับปลาให้ลูก"

เรื่องนี้สอนใจได้ดีมาก “จงสอนลูกจับปลา แต่อย่าให้จับปลาให้ลูก”

ในชีวิตคนเราต้อง ผ่ า น ความย ากลำ บ า กเป็นเรื่องธรรมดา ความเข้มแข็งในจิตใจของแต่ละคนจะทำให้เรา ผ่ า น เรื่องเหล่านั้นไปได้การรับมือกับเหตุการณ์ต่างๆ ขึ้นอยู่กับพื้นฐานของแต่ละคน เรามาสร้างพื้นฐานให้ลูกของเรามีความเข็มแข็งกัน

ด้วยข้อคิดให้ปลาลูกหนึ่งตัว มีกินแค่หนึ่งวัน สอนลูกจับปลา หากินได้ตลอดไปจง อ ย่ า ให้ปลาแ ก่เขาควรจะให้เบ็ ด ตกปลาเขาไป แล้วสอนวิธีการหาปลาให้แก่เขาเพื่อให้เขารู้จักการเอาตัวรอดในสังคม และ รู้จักการหากินด้วยตัวของเขาเอง

มีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งว่าวัยรุ่น คนหนึ่งขอเงินแม่ไปเที่ยว แม่บอกว่า ลูกรู้ไหมว่าสมัยแม่อายุเท่าลูก ไม่เคยเที่ยวที่ไหนต้องทำงานทุก อ ย่ า ง พับถุงกระดาษขาย ตัดใบตองขนไปส่งขายในตลาด แต่ละบาทแต่ละสตางค์ ต้องอาบเหงื่อต่างน้ำลูกนั่งฟังแม่เงียบๆ

ลูกต้องรู้จักความลำบ าก ไม่งั้นอีกหน่อย เกิดไม่มีแม่แล้วจะทำยังไง ซักผ้าเองยังไม่ได้ ขึ้นรถเมล์ก็ไม่เป็นใช้เงิน อ ย่ า ง นี้ จะเอาตัวรอดได้ยังไง เมื่อแม่เทศน์จบ ก็ควักเงินยื่นให้ลูก นี่ไม่ใช่เรื่องแต่ง พ่อแม่จำนวนมากทำ อ ย่ า ง นี้เมื่อลูกขอเงินไปเที่ยว

จะพร่ำบ่นลูก และ เล่าเรื่องเมื่อตนเผชิญความลำบ ากในสมัยก่อนเล่าย้อนไปถึงชีวิตลำบ ากของตนในวัยเท่ากัน แล้วปิดท้ายด้วยการให้เงินลูกไปคนหาเช้ากินค่ำ สมัยก่อนไม่มีคำว่า ม ร ด ก ในพจนานุกรมชีวิต ทุก อ ย่ า ง ในชีวิตต้องหามาเองทว่าคนรุ่นนี้

เมื่อลืมตาอ้าป ากได้ และ เป็นพ่อแม่ มักจะทำให้ลูกเสี ยคนโดยไม่ตั้งใจ พ่อแม่จำนวนมากเก็บเงินเก็บทองไว้โดยไม่ยอมใช้ บอกว่า เก็บไว้ให้ลูก เหตุผลอาจเพราะ พ่อแม่ไม่ อ ย า ก ให้ลูก ผ่ า น ความลำบ ากเหมือนตัวเองการเตรียมทุก อ ย่ า ง ให้ลูก

เหมือนสะท้อนสิ่งที่ตัวเอง   อ ย า ก ได้ในวัย เ ด็ ก แต่มันกลับสร้างนิสั ย ไม่สู้งานหนัก ให้ลูกไปโดย ป ริ ย า ยไม่มีเงินเป็นปัญหา มีเงินก็เป็นปัญหา บางครั้ง และ บ่อยครั้งการมีเงินมาก อาจทำให้เลี้ยงลูก ย าก ขึ้นเงินก็เหมือน ไ ข มั น ใน ร่ าง ก าย

น้อยไปก็ไม่ดี มากไปก็  อั น ต ร า ย ในสังคมบูชาคนรวย และ การรวยทางลัด การอบรมสั่งสอนลูก เดี๋ยวนี้ ย ากขึ้นเรื่อยๆ เพราะสิ่งเร้ารอบตัว ทางเดียวที่จะให้ลูกโตขึ้น แล้วยืนด้วยลำแข้งของตัวเองได้ คือต้องสอนเรื่องวินัย การใช้เงินและความอดทน

การรู้จักใช้ชีวิตและ รับผิ ดชอบตัวเอง อ ย่ า สร้างปัญหาแก่สังคม ไม่พอกพูนด้วย ไ ข มั น แ ห่ ง วั ต ถุ นิ ย ม มากเกินไปพ่อแม่ ต้องมองภาพกว้างและมองให้ออกว่า หากให้มากเกินไปจะทำให้ลูก ไม่รู้จักหามาด้วยตัวเองหรือไม่ทำอะไรไม่เป็นเลยหรือเปล่า

กลายเป็นรอแต่แบมือขอ อ ย่ า ง เดียว ความรักย่อมเป็นเรื่องดี แต่ต้องรักให้ถูกวิธีด้วยคนรวยที่ฉลาด รู้ว่าการได้เงิน เป็นเรื่องง่ายกว่าการใช้เงิน และ คนที่ไม่รู้จักหาเงิน มักใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือยคนที่รวยจากสมบัติที่ได้มาง่ายๆ จากมรดก อาจจะข าดความรู้สึกดีๆ

ของการสร้างตัวด้วยตัวเองข าดความภาคภูมิใจของการหามาได้ และ ทักษะการแก้ปัญหาชีวิต มีตัว อ ย่ า ง จริงไม่น้อยที่คนรวยแบ่งสมบัติครึ่งหนึ่ง ให้องค์กรการกุศลและ ที่เหลือให้ลูกหลาน เพื่อให้ลูกๆ เรียนรู้ที่จะยืนด้วยตัวเอง

และ สร้างมันขึ้นมาใหม่มหาเศรษฐีลำดับต้นๆ ของโล ก อ ย่ า ง ว อร์เ ร น บั ฟเ ฟตต์ บอกว่า ลูกๆ ของเขาจะต้องแผ้วถางทาง ของพวกเขาเองแน่นอนลูกๆ ของเขาก็รู้ว่า เขารอช่วยทุก อ ย่ า ง แต่ก็ต้องลงแร งทำงาน การให้เงินทองแ ก่ลูกหลาน

ด้วยจำนวนที่มากพอสบายทั้ง ชีวิตเพียงเพราะพวกเขาเกิ ดมาในครอบครัวที่ร่ำรวย เป็นเรื่อง อั น ต ร า ยเพราะการให้อาจทำ ร้ า ย ลูกๆ ทางอ้อม บั ฟเ ฟ ตต์จึงให้ม ร ด กแ ก่ลูกหลานมากพอที่พวกเขารู้สึกว่า สามารถทำอะไรก็ได้ แต่ ไม่มากพอที่พวกเขา

ไม่ต้องทำอะไรเลยเราต้อง สอนค่านิยมชื่นชมบุคคลที่สร้างตนเองจากศูนย์ หาเงิน อ ย่ า  งสุจริตรู้คุณค่าของการทำงาน การสร้างตัว สิ่งที่ควรให้ลูกๆ มากกว่าเงินก็คือความเอาใจใส่ รับ รู้กิ จ ก ร ร ม ที่ลูกทำเป็นเพื่อนกับลูกนี่อาจเป็น

สิ่งที่มีค่ากว่าการให้เงิน อ ย่ า ง เดียว ตามสุภาษิตที่ว่า สอนลูกจับปลา ไม่ใช่จับปลาให้ลูก

ขอขอบคุณที่มา sabaisabuy

Load More Related Articles
Load More By sitsmiling-B
Load More In ข้อคิดชีวิต

Check Also

วิธีการทำความสะอาดเครื่องซักผ้าทำเองได้ง่ายๆ

วิธีการทำความสะอาดเครื่องซักผ้าทำเองได้ง่ายๆ เครื่องใช้ไฟฟ้า กับเครื่องซักผ้าที่ในทุกๆบ้ า…