Home ข่าวทั่วไป 10 ประโยชน์ทะเบียนสมรส ควรรู้มันดีแบบนี้นี่เอง

10 ประโยชน์ทะเบียนสมรส ควรรู้มันดีแบบนี้นี่เอง

10 ประโยชน์ทะเบียนสมรส ควรรู้มันดีแบบนี้นี่เอง

10 ประโยชน์ทะเบียนสมรส ควรรู้มันดีแบบนี้นี่เอง

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้เกร็ดความรู้ดีๆ ของการจดทะเบียนสมรถ แม้จะได้แต่งงาน หรือยังไม่แต่งงาน ก็ควรที่จะพาคน

รักของเรานั้นไปจดทะบียนสมรส เพื่อประโยชน์ในอนาคตของเรา วันนี้เราจึงอย ากที่จะนำเสนอเกี่ยวกับข้อ ดีของการจดทะเบียน

สมรส กับบทความ 10 ข้อ ดีของการจดทะเบียนสมรส ผู้หญิงควรรู้ไว้ ไปดูกันว่าการจดทะเบียนสมรสนั้นจะช่วยให้ชีวิตของเรานั้นดี

ได้อ ย่ างไรชเมื่อคน 2 คนสมรสกันแล้ว

จะมีปัญหากันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร เพราะจู่ๆ คนแปลกหน้า 2 คนคบหากัน จากนั้นก็ตกลงที่จะใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน หวังว่า ไปตลอ ด

ชีวิต จะต้องมีการกระทบกระทั่งกันบ้าง ต้องค่อยๆ เรียนรู้ ค่อยๆ ปรับ ค่อยๆ แก้กันไป ซึ่งในท้ายที่สุดถ้าพย าย ามปรับ พย าย าม

เปลี่ยน พย าย ามแก้แล้ว แต่มันก็ไม่ไหวจริงๆ ก็จะจบด้วยการเลิกรานี่อาจเป็นสิ่งที่เ ตื อ นใจว่าการแต่งงานไม่ใช่เรื่องเล็กก่อนจะ

ตกลงปลงใจแต่งงานกับใคร ก็ขอให้คิดให้ดีๆ และคิดให้รอบคอบ ว่าคนคนนี้คือคนที่จะเป็นคู่ทุ ก ข์ คู่ย ากกันไป เพราะคงไม่มีใครที่

อย ากจะแต่งงานแล้วแต่งงานเล่าด้วยความตั้งใจ

ที่สำคัญ อ ย่ าลืมนึกถึง ทะเบียนสมรส ถ้าคุณอย ากจะเป็นสามีหรือภรรย าที่ถูกต้องต ามกฎห ม า ย และมีสิทธิ์จะทำอะไรก็ได้ที่

กฎห ม า ยคุ้มครองการจะเป็นสามีภรรย ากันอย่ างถูกต้องนั้นดูกันที่ทะเบียนสมรส มันไม่ได้อยู่ที่ว่าใครจะมาก่อน มาหลัง ต ามหลัก

กฎห ม า ยจะยึดที่เอกสา รเท่านั้น รวมไปถึงการแต่งงานด้วย ต่อให้จัดงานแต่ง อลังการใหญ่โตแค่ไหน หากไม่จดทะเบียนสมรสมัน

ก็ถือว่าเปล่าประโยชน์ในทางกฎห ม า ย หากเกิดเหตุ ต้องเลิกรากันขึ้น มาท รั พ ย์สินจะแบ่งกันไม่ได้ ชื่อใครก็เป็นของคนนั้นเลย

จดทะเบียนสมรสดี อ ย่ า ง ไร

1 หากมีฝ่ายใดเ สี ย ชีวิตในหน้าที่ ภรรย าหรือสามีที่ยังอยู่มีสิทธิ์รับเงิน

2 มีสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าเ สี ยห า ยจากคนที่ทำให้ภรรย าหรือสามีเ สี ย ชีวิตได้

3 หากมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเ สี ย ชีวิตจากไป ภรรย าหรือสามีมีสิทธิ์ที่จะได้รับม ร ด ก

4 ภรรย าสามารถเลือ กได้ว่าจะใช้น้ำสกุลสามีหรือไม่ จะใช้หรือไม่ใช้ก็ต ามสะดวกเลย

5 เป็นเอกสา รสิทธิ์ที่มีส่วนร่วมในการจัดการสินสมรสได้

6 เป็นสิ่งที่แสดงว่าเป็นสามีภรรย ากันอย่ างถูกกฎห ม า ย ช่วยกันทำมาหากินเลี้ยงชีพสร้างครอบครัวร่วมกัน

7 สามีภรรย าที่เป็นช าวต่างช าติ สามารถใช้เอกสา รทะเบียนสมรสขอสิทธิ์ในการใช้สัญช าติไท ยได้

8 เด็ กที่เกิดมานั้นถูกต้องต ามกฎห ม า ย

9 หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนอ กใจ มีชู้ สามารถเรียกร้องค่าเ สี ยห า ยได้

10 ทะเบียนสมรสนำไปใช้สิทธิ์ล ดหย่อนภาษีได้

เป็นเอกส ารสำคัญมาก ๆ ในทางกฎห ม า ย เพราะว่าอะไรมันก็ไม่แน่นอน เราต่างเห็นกัน มาหล า ยคู่ แล้วต่อให้รักกันปานจะกลืนกิน

แต่พอเลิกกัน มาก็แทบจะแย่งท รั พ ย์สินกัน ซึ่งเรื่องการจัดการท รั พ ย์ สินนี้เองถ้ามีทะเบียนสมรสจะสามารถแบ่งกันได้ ถ้าไม่มีก็

ชื่อใครของคนนั้นเลย แถมยังใช้ฟ้องชู้ได้อีกด้วย อย่ าลืมว่ากฎห ม า ยไม่เคยสนว่าจะมาก่อนหรือหลัง ไม่มีคำว่าน้อยหรือหลวง มีแต่

ว่าใครถือทะเบียนสมรสแค่นั้น

ขอขอบคุณที่มา deejaiplus sit-smiling deelight888

Load More Related Articles
Load More By Sitsmiling-T
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด วิธีที่เรากำลังจะบอก นั่นก็คือแค…