Home ข่าวทั่วไป วิธีปลูกผักชีหน้าฝน ได้กำไรงาม

วิธีปลูกผักชีหน้าฝน ได้กำไรงาม

วิธีปลูกผักชีหน้าฝน ได้กำไรงาม

วิธีปลูกผักชีหน้าฝน ได้กำไรงาม

ผักชี เป็นพืชชนิดหนึ่งที่มีก ลิ่ นหอมเฉพาะตัว เป็นพืชล้มลุกอายุประมาณ 40 ถึง 60 วัน ผักชีที่นิยมปลูกในบ้านเรา

คือ พันธุ์สิ ง ค โ ป ร์-สิ ง ค โ ป ร์ เ ม ล็ ด ดำ และพันธุ์ไ ต้ ห วั น ในการปรุงอาหาร ค น ไ ท ยใช้ผักชีเป็นเครื่องเทศ

สำหรับใส่ในน้ำซุปและเป็นเครื่องเคียงอื่นๆ ผักชีสามารถนำมาปรุงอาหารได้ทุกส่วนของต้น และยังช่วยดับกลิ่นคาว

จากเนื้อสั ต ว์ได้อ ย่ า ง ดีอีกด้วยในช่วงฝนตก ห นั ก น้ำท่วมผักที่มักมีราคาสูงขึ้นหล า ยเท่าตัวคงหนีไม่พ้น ผักชี

ซึ่งเป็นผักที่เป็นที่นิยมรับประทานในบ้านเรา ผักชีถึงแม่เป็นผักที่ชอบน้ำแต่ก็ไม่ชอบน้ำขังแฉะเป็นเวลานาน

ดังนั้นเเมื่อเกิดน้ำท่วมน้ำขังต้นผักชีจึงไม่รอ ด ดังนั้นวันนี้จึงขอนำเสนอวิ ธีปลูกผักชีหนีน้ำให้น้ำไม่ท่วม

และระบายน้ำได้ดีเคลื่อน ย้ า ยได้ง่ายๆ เหมาะกับปลูกในช่วงฝนตกหนักหรือในพื้นที่ๆมีน้ำขังค่ะ

สิ่ ง ที่ต้องเตรียม

1 ก า บมะพร้าวสับ

2 ดิ น ปลูก

3 เมล็ดผักชีพันธุ์ดี

4 เ ข่ งหรือตะกร้า

5 ห นั งสือพิมพ์

6 แกลบเก่า

7 ปุ๋ ย คอ ก

8 ฟางข้าวหรือเศษใบไม้แห้ง

วิธี ก า ร ปลูกผักชีหนีน้ำ

1เริ่มขั้นตอนแรกด้วยการนำเมล็ดผักชีพันธุ์ดีมาทำให้แตกออ กเป็นสองซีกแล้วทำการแช่น้ำไว้ 1 คืน

เลือกเมล็ดที่จมมาห่อ กระดาษหรือผ้าแล้วใส่ในกล่องปิดฝาบ่มเมล็ดไว้ 2 วัน

2จ า ก นั้นให้ผสมดินปลูกด้วยการนำ ดินปลูก 3 ส่วน แกลบเก่า 2 ส่วน กาบมะพร้าวสับ 2 ส่วน ปุ๋ ยคอ ก 1 ส่วน

ผสมให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียว

3ขั้นต่อมาให้นำกาบมะพร้าวสับรอง ก้ น แล้วดินใส่ลงในเข่งหรือตะกร้าแล้วใช้แผ่นกระดาษหนังสือพิมพ์วาง

แปะภายในตะกร้าหรือเข่ง เพื่อ กันดินร่วงในกรณีที่ตะกร้าหรือเข่งมีช่องใหญ

4ใส่ดินให้เต็มตะกร้าหรือเข่งจนเต็มดีแล้วให้นำเมล็ดผักชีที่บ่มไว้มาโรยให้ทั่วเข่งโดยเกลี่ยอ ย่ าให้เมล็ดซ้อนทับกัน

แล้วโรยทับด้วยดินปลูกบางๆอีกหนึ่งรอบเพื่อ กลบเมล็ด

5จ า ก นั้นให้รดน้ำต ามให้ชุ่มเบาๆอ ย่ าให้เมล็ดผักชีโผ่ลออ กมาให้เห็นแล้วนำไปตั้งไว้ในที่แสงแดดรำไร

โดยวางตะกร้าหรือเข่งไว้บนอิฐก้อนหินหรือท่อนไม้อ ย่ าวางไว้กับดินโดยตรง

6ทำการรดน้ำ อ ย่ างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกวันโดยอ ย่ ารดน้ำเยอะจนเกินไปและในช่วงหน้าฝน

หรือฝนตกหนังน้ำท่วมจะสังเกตได้ว่าการปลูกผักชีแบบนี้น้ำจะระบายออ กได้ดีไม่ท่วมขังภายใน

และโดยรอบภาชนะปลูก ทำให้ผักชีเจริญเติบโตได้ดี ถือเป็นการปลูกผักชีที่เหมาะอ ย่ างยิ่งในช่วงฤดูฝน

หรือในช่วงฝนตกหนักโดยถ้าน้ำขังหรือท่วมผักชีก็ยังสามารถอยู่ได้และระบายน้ำได้ดีกว่าการปลูกแบบปกติอีกด้วยค่ะ

ขอขอบคุณที่มา sabidee

Load More Related Articles
Load More By Sitsmiling-T
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด วิธีที่เรากำลังจะบอก นั่นก็คือแค…