Home ข่าวทั่วไป ประโยชน์ขิง คนที่ชอบดื่มน้ำขิงเป็นประจำ

ประโยชน์ขิง คนที่ชอบดื่มน้ำขิงเป็นประจำ

ประโยชน์ขิง คนที่ชอบดื่มน้ำขิงเป็นประจำ

ประโยชน์ขิง คนที่ชอบดื่มน้ำขิงเป็นประจำ

1 บรรเทาอา กา ร ท้องอืด ขับลม

ขิงสามารถ ช่ วย ลดอา กา ร อา กา ร ท้องอืด จุกเสียด แน่นท้อง ขับลม

และกระตุ้นการทำงานของลำไ ส้ โดยนำขิงแก่ ทุบพอแหลก เทน้ำเดือดลงไปครึ่งแก้ว

ตั้งทิ้งไว้นานประมาณ 5 นาที แล้วนำมาดื่ม ระหว่างมื้อ อ า ห า รจะ ช่ วย แก้อา กา ร ท้องอืดได้ดี

2 แก้หวัดแก้ไอ

ใช้เหง้าขิงสดอายุ 11-12 เดือน ขนาดเท่าหัวแม่มือ หนักประมาณ 5 กรัม

ทุบให้แตก แล้วต้มเอาน้ำมาดื่ม ถ้ามีอา กา ร ไอร่วมด้วย ก็อาจผสมน้ำผึ้งในน้ำขิง

หรืออาจเห ย า ะเกลือลง ในน้ำขิงเล็กน้อยหาก มีอา กา ร ไอร่วมกับเสมหะ

เกลือจะทำให้ระคายคอ และขับเสมหะที่ ติ ด ในลำคอออกมา

จิบน้ำขิง บ่อยๆ แทนน้ำ รับรองอา กา ร หวัดหายเป็นปลิดทิ้ง

3 บรรเทาอา กา ร ป วดประจำเดือน

ขิงจะ ช่ วย กระตุ้นให้โ ล หิ ต ไหลเวียนได้ดีขึ้น และยัง ช่ วย ลดอา กา ร

ป วดประจำเดือน เพียง ดื่มน้ำขิงร้อนๆ วันละ 3-4 ครั้ง ตั้งแต่วันที่เ ริ่มมีประจำเดือน

และรับประ ท า น อ ย่ า ง ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 3 ของการ มีประจำเดือนก็จะ ช่ วย บรรเทาอา กา ร ได้

4 ลดระดับน้ำตาลและไขมันในโ ล หิ ต

ขิงสามารถ ช่ วย ลด ระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสม ระดับไขมันในโ ล หิ ต

และขิงยังมีคุณสมบัติ กระตุ้นการทำงานของ อิน ซู ลินในร่างกาย ช่ วย

เพิ่มอัตราการนำน้ำตาล ในร่างกายไปใช้ได้มากขึ้น จึงมีผลทำให้ระดับ

น้ำตาลในโ ล หิ ต ลดลง แต่ทั้งนี้ควร ท า น ในปริมาณที่เหมาะสม

5 ช่ วย บรรเทาอา กา ร ของ โ ร ค ภูมิแพ้

ความร้อนของ ขิงเมื่อรับประ ท า น เข้าไปจะไป ช่ วย รั ก ษ า อุณหภูมิ

ในร่างกาย ให้อบอุ่น ขิงจึงไป ช่ วย ลดอา กา ร ไอ จาม และลดน้ำมูกได้

และเมื่อขิงให้ความร้อน ขิงจึงเป็นตัวเปิดทาง ให้การไหลเวียนต่างๆ

ในร่างกายเดิน ได้สะดวก ให้ ส า ร อ า ห า รไปเลี้ยง ทั่วร่างกายได้ดี

6 ช่ วย ให้ประสิทธิภาพของ ส ม อ ง ดีขึ้น

ผู้เชี่ยวชาญของ ออสเตรเลียค้นพบว่า ผู้หญิงที่มีอายุในช่วง 50 ถึง 60 ปี

ที่รับประ ท า น ขิงเป็น ประจำมีประสิทธิภาพของ ส ม อ ง ดีขึ้น เพราะขิงมีส่วน

ช่ วย ให้ระบบการ ป้ อ งกั นเซล ล์ ป ร ะส า ทดีขึ้น ทำให้ขิง

มีส่วน ช่ วย ในการลดโอกาสกา รเป็น โ ร ค อัลไซเมอร์ได้

7 ช่ วย ในการลดเรื่องของน้ำหนักได้

การดื่มน้ำขิง เป็นประจำวันละ 1 ถึง 3 แก้ว จะ ช่ วย ให้น้ำหนักของเราลดลง

ได้ อ ย่ า ง ไม่น่าเชื่อ เพราะน้ำขิงมีฤทธิ์ร้อน เมื่อดื่มเข้าไปแล้วความร้อน

ที่ได้จะเข้าไป ช่ วย เผ าผลาญ พลังงานในร่างกาย ช่ วย ให้ร่างกายเผ าผลาญ

ไกลโคเจนได้ดีขึ้น จึงมีส่วน ช่ วย ลดเรื่องของ ความอ้วนได้ดีมากขึ้นนั่นเอง

8 ช่ วย รั ก ษ า อา กา ร ป วดไมเกรน

การรับประ ท า น ขิงสามารถลดอา กา ร ป วดไมเกรนได้ถึง 60 เปอร์เซ็นต์

เพราะขิงมีฤทธิ์ในการลด การอัก เ ส บ ลดอา กา ร ป วดในร่างกาย ช่ วย บรรเทาอา กา ร

ป วดศีรษะ ช่ วย ใน การผ่อนคลาย และยัง ช่ วย ให้ระบบไหลเวียนโ ล หิ ต

ในร่างกายดีขึ้น การดื่มน้ำขิง เป็นประจำก็สามารถ ช่ วย บรรเทาอา กา ร ไมเกรนได้แล้ว

ขอขอบคุณที่มา ranongteashop, postsod, showbizinfoo

Load More Related Articles
Load More By sitsmiling-B
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

วิธีการทำความสะอาดเครื่องซักผ้าทำเองได้ง่ายๆ

วิธีการทำความสะอาดเครื่องซักผ้าทำเองได้ง่ายๆ เครื่องใช้ไฟฟ้า กับเครื่องซักผ้าที่ในทุกๆบ้ า…