Home ข่าวทั่วไป ดื่มกาแฟ+น้ำผึ้ง+มะนาว ไม่ใส่น้ำตาล วันละ 1แก้ว มากประโยชน์

ดื่มกาแฟ+น้ำผึ้ง+มะนาว ไม่ใส่น้ำตาล วันละ 1แก้ว มากประโยชน์

ดื่มกาแฟ+น้ำผึ้ง+มะนาว ไม่ใส่น้ำตาล วันละ 1แก้ว มากประโยชน์

ดื่มกาแฟ+น้ำผึ้ง+มะนาว ไม่ใส่น้ำตาล วันละ 1แก้ว มากประโยชน์

1 การดื่มกาแฟเป็นประจำ อ ย่ า ง น้อยวันละไม่เกิน 5 แก้ว จะช่ ว ย ลด

อัตราความเ สี่ ย ง เกี่ยวกับหั วใ จ ได้มากถึง 26 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากในกาแฟมีนิโคติน

เป็นคนละชนิดกัน ที่อยู่ในบุ หรี่ ชอบ 3 ชนิดนี้ มีประโยชน์ต่อร่างกาย

เป็นวิตามินบีรวมและช่ ว ย ลดระดับคอเลสเตอรอล ในโลหิตของเราได้อีกด้วยป้องกัน

ไม่ให้โ ล หิ ตแ ข็งตัว และทำให้ไม่เกิดภาวะที่เกี่ยวข้อง กับไขมันอุ ด ตั นใน โ ล หิ ต

2 คนที่ดื่มกาแฟ เป็นประจำแบบใส่น้ำผึ้งเล็กน้อย และไม่ใส่น้ำตาล จะช่ ว ย ลด

โอกาสความเ สี่ ย ง ที่เกี่ยวข้องกับเ บ า ห ว า นได้มาก ถึง 60 เปอร์เซ็นต์ควรดื่ม

วันละประมาณ 3-4 แก้ว คนที่ดื่มกาแฟจะได้รับส า รอา ห า รและประโยชน์ดีๆมากกว่า

คนที่ไม่ดื่มกาแฟเลย และในกาแฟน้ำย า งมีอ นุ มู ล อิ สระ ชนิด เดี ยว ที่อยู่ในองุ่น แต่มีประโยชน์สูงกว่า

3 ช่ ว ย ชะลอค วา ม จำสั้น เสื่อม สิ่งที่เกี่ยวข้องกับอัลไซเมอร์ ได้มากถึง 65 เปอร์เซ็นต์

ดื่มกาแฟดำไม่ใส่ น้ำตาลวันละ 5 แก้ว ปรากฏว่า ช่ ว ย ลด ความเ สี่ ย ง เกี่ยวกับความจำได้มาก

และมีงานวิจัยที่สอดค ล้ อ ง ทางอเมริกา บอกว่าการดื่ม กาแฟดำวันละ 2 แก้ว ใส่น้ำผึ้ง

หรือมะนาวก็ได้ จะช่ ว ย ให้พัฒนาค ว า ม จำดีขึ้น และยังช่ ว ย ให้

ร่างกายกระปรี้กระเป๋า ก ร ะ ตุ้ น การทำงานของ ส ม อ งและความคิด

4 ดื่มกาแฟใส่มะนาวและน้ำผึ้ง ช่ ว ย บ ร ร เ ท าอ า ก า รมึนศีรษะ ช่ ว ย ลดอ า ก า ร

ไมเกรนได้ดี ทำให้เกิดการไหลเวียนดีขึ้น แ ผ ล นอกจากนี้ ยังมีประโยชน์

ของมะนาว ที่ทำให้เรารู้สึกสดชื่น มีประโยชน์จากน้ำผึ้ง ที่ทำให้รู้สึกกระชุ่มกระชวย

5 สลายไขมันได้ การดื่มกาแฟหลังมื้ออา ห า รจะทำให้ไขมันในอา ห า ร

ที่เรารับประทานเข้าไป เกิดการแตกตัว ทำให้เกิดเป็นพลังงานทดแทน

และมีงานวิจัยได้ออกมาบอกว่า สำหรับคนที่ต้องการ ลดหน้าท้องหรือน้ำหนักก็ตาม

การดื่มกาแฟจะช่ ว ย ให้ไป ก ระ ตุ้ น การทำงาน ของเมตาบอลิ ซึ ม

และยังช่ ว ย ให้เรามีแรงในการออกกำลังกาย เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

ขอขอบคุณที่มา 108archeepparuay, showbizinfoo

Load More Related Articles
Load More By sitsmiling-B
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

วิธีการทำความสะอาดเครื่องซักผ้าทำเองได้ง่ายๆ

วิธีการทำความสะอาดเครื่องซักผ้าทำเองได้ง่ายๆ เครื่องใช้ไฟฟ้า กับเครื่องซักผ้าที่ในทุกๆบ้ า…