Home ข่าวทั่วไป ดื่ม 1 แก้ว ก่อนเข้านอน ประโยชน์เยอะ ความจำดีขึ้น

ดื่ม 1 แก้ว ก่อนเข้านอน ประโยชน์เยอะ ความจำดีขึ้น

1,431
ดื่มวันละ 1 แก้ว ช่วยบำรุงเรื่องความจำได้ดี

ดื่ม 1 แก้ว ก่อนเข้านอน ประโยชน์เยอะ ความจำดีขึ้น

โ ร ค อั ล ไซ เ มอ ร์ รั ก ษ าได้โดยแค่ใช้ ส มุ น ไ พ ร สูตรนี้ รู้ผลไว ไม่เ จ็ บ ตัว

อ ย่ า ปล่อยให้คนที่คุณรักเป็นแล้วค่อย รั ก ษ า สำหรับท่านที่ชอบหลงๆ ลืมๆ

อ ย า ก ให้ทดลอง ส มุ น ไ พ ร รั ก ษ า โ ร ค อั ล ไซ เ มอ ร์ มีคนนำไปใช้ได้ผลได้มาก ไม่ มี อัน ต ร า ย

เคยไปร้าน ย า จี น แถวศิริราชมา เห็นหญิงคนหนึ่ง มาซื้อ เกสรบัวหลวง กับ มะตูมแห้ง

ด้วยความ อ ย า ก รู้ เลยถามเธอว่า เอาไปทำไรค่ะ เธอตอบว่า เอาไปต้ม ย า แก้อั ล ไซ เ มอ ร์ ถามเธอว่า ได้ผลไหม

เธอว่า ได้ผลดีมากค่ะ คุณ ย า ยอายุ 90 กว่าแล้ว มีอาการอั ล ไซ เ มอ ร์

แล้วไปได้สูตร ย า นี้ มาจาก ฝ รั่ ง ท่านหนึ่ง เขาบอกมาเป็น วิ ท ย า ทาน เพราะเขาได้สูตรมา แล้วก็หายเหมือนกัน

หลังจากคุณ ย า ย ทานแล้ว ความจำดีมาก จำได้หมด จนลูกๆ หลานๆ

บอกว่าลืมเหมือนก่อนท่าจะดี 555 ถามเธอว่า แล้วต้องทานตลอดไปป่าว

เธอบอกว่า ไม่ต้อง พอหายดีขึ้นแล้วก็หยุด พอเป็นใหม่ก็ทานใหม่

วัตถุดิบ

1 ตะไคร้สามต้น

2 มะตูมแห้งสามแว่น

3 เกษรบัวหลวงหนึ่งหยิบมือ

4 น้ำเปล่าหนึ่งลิตร

วิธีทำ

1 ต้มมะตูมและตะไคร้ด้วยน้ำหนึ่งลิตร ใช้ไฟอ่อน

2 ต้มจนมะตูมเริ่มบานจึงใส่เกษรบัวหลวง

3 ต้มไปสักพักจนหอม ประมาณ 10-15 นาที ยกลงกรองกากออก

4 จะได้น้ำที่เหลือประมาณ 750 cc เก็บไว้ดื่มได้สองครั้ง ครั้งละหนึ่งแก้วต่อวัน

โ ร ค อั ล ไซ เ มอ ร์ รั ก ษ า ได้โดยแค่ใช้ ส มุ น ไ พ ร สูตรนี้

หมายเหตุ ส่วนน้ำที่ได้จะหอมตะไคร้ มะตูม ได้รสตะไคร้เต็มๆ เก็บใส่กระติกดื่มร้อนๆ ขับลมดีอีกด้วย

โ ร ค อั ล ไซ เ มอ ร์ Alzheimers เกิดจากสาเหตุใด

โ ร ค อั ล ไซ เ มอ ร์ Alzheimer’s Disease เป็นสาเหตุของโ ร ค ส ม อ ง เ สื่ อ ม

ที่พบบ่อยที่สุดถึง 65% ซึ่งเกิดจากการ ต า ย ของเซลล์ส ม อ งโดยไม่มีการสร้างเซลล์ใหม่ขึ้นมาทดแทน

ทำให้การทำงานของส ม อ ง เ สื่ อ ม ลง รวมถึงเซลล์ส ม อ งสร้าง ส า ร ส่ง ผ่ า น ประ ส า ท

หรือสื่อนำ ประ ส า ท ที่เกี่ยวข้องกับความจำลดลง

เชื่อว่าสาเหตุของการเกิด โ ร ค อั ล ไซ เ มอ ร์ มาจากความผิดปกติทางพัน ธุ ก รร ม

ร่วมกับสิ่งแวดล้อมเป็นตัวกระตุ้น ที่ไปมีผลต่อความจำ ทำให้ความจำลดน้อยลง

ส่งผลกระทบให้คุณภาพชีวิตแย่ลงทั้งตัวผู้ ป่ ว ย เองและบุคลลในครอบครัว

ปัจจัยเ สี่ ย ง และสาเหตุของ โ ร ค อั ล ไซ เ มอ ร์

1 อายุ อายุยิ่งมากขึ้นเท่าใดก็มีโอกาสเป็นโ ร ค อั ล ไซ เ มอ ร์มากเท่านั้น

พบว่าร้อยละ 10 ของผู้ที่มีอายุมากกว่า 65 ปี จะเป็นโ ร ค อั ล ไซ เ มอ ร์ และร้อยละ 50 ของผู้ ป่ ว ย อายุเกิน 85 ปีเป็นโ ร ค นี้

2 ประวัติครอบครัว พบว่ามีผู้ ป่ ว ย ร้อยละ 10 ที่มีประวัติครอบครัวเป็นโ ร ค อั ล ไซ เ มอ ร์

3 ส า ร พิ ษ จากสิ่งแวดล้อม การได้รับ ส า ร อะลูมิเนียม ส า รตะกั่ว ส า ร ห นูมากเกินไปจะทำให้เกิดโ ร ค อั ล ไซ เ มอ ร์ขึ้นได้

4 เพศ พบว่าโ ร ค อั ล ไซ เ มอ ร์พบในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย

5 กลุ่มอาการดาวน์ Down Syndrome ผู้ ป่ ว ย โ ร ค นี้จะ ป่ ว ย เป็นโ ร ค อั ล ไซ เ มอ ร์ เมื่ออายุ 30-40 ปี

6 ผู้ที่ได้รับ อุ บั ติ เ ห ตุ ทางส ม อ งมาก่อน

7 ผู้ที่ดื่ม สุ ร า และใช้ ย า เ ส พ ติ ด

8 ผู้ที่มีปัจจัยต่อการเกิดโ ร ค หัวใจ เช่น โ ร ค เบาหวาน โ ร ค ไขมันในเ ลื อ ดสูง โ ร ค ความ ดั นโ ล หิ ตสูง

9 ผู้มีระดับการศึกษาต่ำ จากการสังเกตพบว่าผู้ ป่ ว ย ที่เป็นโ ร ค อั ล ไซ เ มอ ร์มักจะมีระดับการศึกษาต่ำ

และถึงแม้ว่า โ ร ค อั ล ไซ เ มอ ร์ มีอาการไม่ รุ น แ ร ง ถึงขั้นทำให้ เ สี ย ชี วิ ต

และใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานถึงจะมีอากา ร รุ น แร  ง แต่หากนิ่งเฉยหรือตรวจพบช้าอาจแก้ไขไม่ทันการ

ดังนั้นเราควรหันมาดูแลเอาใจใส่ พ่อ แม่ พี่น้อง ญาติหรือผู้สูงอายุ

ควรหมั่นสังเกตอาการผิดปกติที่เกิดขึ้น เมื่อทราบถึงความผิดปกติ ควรให้การดูแล รั ก ษ า แต่เนิ่นๆ

จะทำให้ความจำไม่ถดถอยแย่ลงมากไปกว่าเดิม ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ทั้งผู้ ป่ ว ย

และบุคคลในครอบครัวที่ดูแล ความจริงโ ร ค อั ล ไซ เ มอ ร์นี้ สามารถป้องกันได้

เราจึงควรศึกษาวิธีป้องกันโ ร ค นี้ก่อนที่จะสายเกินการณ์

ส มุ น ไ พ ร ใกล้ตัว มุ่งเสนอสรรพคุณทาง ย า การนำไปใช้ควรพิจารณา อ ย่ า ง รอบด้าน

โ ร ค อั ล ไซ เ มอ ร์ รั ก ษ า ได้

ขอขอบคุณที่มา jitpensook, fashionfuns

Load More Related Articles
Load More By sitsmiling-B
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

วิธีการทำความสะอาดเครื่องซักผ้าทำเองได้ง่ายๆ

วิธีการทำความสะอาดเครื่องซักผ้าทำเองได้ง่ายๆ เครื่องใช้ไฟฟ้า กับเครื่องซักผ้าที่ในทุกๆบ้ า…