Home ข่าวทั่วไป การเคลมประกันรถยนต์ มือใหม่หัดขับควรรู้

การเคลมประกันรถยนต์ มือใหม่หัดขับควรรู้

การเคลมประกันรถยนต์ มือใหม่หัดขับควรรู้

การเคลมประกันรถยนต์ มือใหม่หัดขับควรรู้

วั น นี้ เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้เรื่องควรรู้เกี่ยวกับการจ่ายประกันในทุกๆ ปี หากรถของเราโดนชนสามารถที่ะเรียกเงินค่าเสียหาบกับประกันได้ กับบทความ เรื่องควรรู้ จ่ายประกันทุกปี รถโดนชน เรียกเงินกับประกันได้เป็นก้อน ไปดูกันว่าเราจะสามารถเรียกเงินค่าเสียห ายกับประกันในกรณ๊ใดได้บ้างเรื่องราวนี้เป็นประสบการณ์ของผู้ใช้รถใช้ถนนท่านหนึ่ง เกิดเหตุการณ์ขึ้นเมื่อปีก่อนนี้ โดยเขากำลังจะเลี้ยวรถเข้าบ้าน แต่ทันใดนั้นก็มีเสียงโครมเกิดขึ้น สะท้ อ นแรงสั่นสะเทือนไปทั้งรถ เมื่อลงมาตรวจสอบดู ปรากฎว่ารถเขาโดนชนท้ายเข้าอ ย่ า ง จัง ทำให้เขาต้องเสียเวลานำรถเข้าซ่ อ มอยู่นานร่วมเดือน เพราะบริษัทของประกันคู่กรณีพ ย า ย า มบ่ายเบี่ยงความรับผิดชอบ

โดยบริษัทคู่ประกัน จะคอยพูดให้เขาประหยัดค่าใช้จ่าย ประหยัดค่าอะไหล่ พ ย า ย า มพูดจาหว่านล้อมให้เขาทำต าม เพื่อจะรับผิดชอบได้น้อยที่สุด เขาจึงเกิดความไม่พอใจ เลยอ ย า กสั่งสอนให้รู้สึกเข็ดหลาบได้จำกันเสียบ้างเมื่อเขาได้ทำการซ่อมรถเสร็จเรียบร้อยดีแล้ว ก็ถึงเวลาที่เขาจะต้องเคลมเอาประกัน และเขาได้ทำต ามนี้ เขาขอค่าขา ดประโยชน์นาน 45 วันที่เขาไม่ได้ใช้รถ วันละ 1,000 บาท กับค่าเสื่อมสภาพรถรวมแล้วประมาณ 5 หมื่นกว่าบาท เมื่อบริษัทประกันรถทราบก็ถึงกับอึ้งจนพูดไม่ออ ก แต่ก็ขอต่อรองเพื่อจะจ่ายให้เพียง 20,000 บาท เขาก็เลยต่อรองดูสุดท้ายได้เงิน มา 25,000 บาท ด้วยความที่เขาเบื่อมากแล้วกับเรื่องนี้ จึงยอมที่จะรับเงินจำนวนนี้มา ดีกว่าไม่ได้อะไรเลย

จากกรณีนี้ทำให้เราทราบว่า หากเกิด อุ บั ติ เห ตุ ทางรถยนต์และเราเป็นฝ่ายถูก นอ กจากเรื่องที่คู่กรณีต้องรับผิดชอบซ่อมรถให้เราแล้ว ยังสามารถเรียกค่าสินไหมและค่าขา ดประโยชน์ จากการไม่ได้ใช้รถอีกด้วย แต่ในทางกลับกัน หากเราเป็นฝ่ายผิด อ ย่ า ลืมว่าทางคู่กรณีมีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าสินไหมและค่าผลประโยชน์ได้เช่นกัน โดยมีวิธีและขั้นตอนที่ไม่ยุ่ง ย า กอะไรเลย และเขาได้แนะนำต่อว่าผมเชื่อว่าปัจจุบันนี้ หล า ยคนไม่ค่อยให้ความสนใจกับรายละเอียดประกันสักเท่าไหร่ บริษัทประกันก็เลยได้ผลประโยชน์ไปหล า ยครั้ง โดยไม่มีการเรียกร้องค่าสินไหมเลย แต่สำหรับในวันนี้เพื่อนๆรู้แล้วนะครับว่า ต่อไปถ้าหากรถเกิดถูกชนหรือเกิดเหตุขึ้น มา โดยที่เราเป็นฝ่ายถูก ก็อ ย่ า ลืมไปเรียกค่าขา ดประโยชน์จากบริษัทประกันคู่กรณีกันนะครับ

และเนื่องจากเรื่องนี้มีค น แ ช ร์ ต่อออกไปมากมายหลายช่องทาง เจ้าของโพสต์จงมาโพสต์รายละเอียดต่อ เพื่อเป็นความรู้เพิ่มเติมอีกว่าในวันนี้ผมขอเคลียเรื่องการขอสินไหม ขอค่าผลประโยชน์ ข า ดประโยชน์ ในกรณีที่เราถูกชน ปรากฎว่ามีคนสนใจกันเป็นจำนวน มาก และถามเข้ามามากเหลือเกิน แสดงว่าคนส่วนใหญ่ไม่รู้เรื่องนี้จริงๆ จึงทำให้บริษัทประกันนั้นเอาเปรียบผู้บริโภค และมีคนทักหลังไมค์เป็นร้อยคน จนผมเริ่มตอบไม่ไหว จึงขอออกมาบอกในวันนี้เลยแล้วกัน

เ อ ก ส า ร ที่ใช้ในการขอสินไหมค่า ข า ดประโยชน์

1 สำเนาใบเคลม

2 สำเนาใบรับรถ ที่ได้จากอู่ซ่อมรถ ต้องให้เขาระบุให้ชัดเจนด้วยว่า รับรถวันไหนที่เท่าไหร่

3 สำเนาทะเบียนรถ ถ้ารถยังติดไฟแนนซ์ให้แนบสำเนาไฟแนนซ์แทน เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของรถ

4 สำเนาบัตรประช าชนเจ้าของรถ

5 ใบมอบอำนาจ ในกรณีที่ให้ผู้อื่นติดต่อให้ และตัวเราไม่ได้ไปเอง

6 ใบเสร็จค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางต่างๆ ตลอ ดระยะเวลาที่ไม่มีรถใช้ เช่น ค่าเช่ารถ แต่หากไม่มีก็ไม่เป็นไร บอ กว่าขึ้นแท็กซี่เอาก็ได้

7 จดหมายขอค่าขา ดประโยชน์ ซึ่งเขียนต ามตัวอ ย่ า งดังนี้

วันที่ เดือน พ.ศ

เรื่อง ขอเรียกสินไหมค่า ข า ด ประโยชน์จากการใช้ ร ถ ระหว่างซ่อม

เรียน แผนก สิ นไหมทดแทน บริษัท จำกัดมหาชน

เ อ ก ส า ร แนบ

1 สำเนาทะเบียน ร ถ

2 สำ เ น าใบเคลม

3 สำ เ น าใบรับรถ

4 สำ เ น าบัตรประช าชน

ข้าพเจ้า ชื่อ นามสกุล อ ย่ า งชัดเจน เป็นเจ้าของรถยนต์ยี่ห้อ รุ่น หมายเลขทะเบียน กทม. ถูกรถเทรลเลอร์ยี่ห้อ ของบริษัท จำกัด หมายเลขทะเบียน ฉะเชิงเทรา เลขกรมธรรม์ ชนที่ ลงจุดเกิดเหตุให้ระเอียดเรียบร้อย เมื่อวันที่ ลงวันเดือนปีที่เกิดเรื่องให้เรียบร้อยจากเหตุการณ์ดังกล่าว ทำให้รถของข้าพเจ้ามีความเสียห ายดังต่อไปนี้

1 แผงท้ายบุบ

2 ไฟท้ายซ้ายขวาแ ต ก

3 กันชนหลังบุบและฉีก

4 ฝาปิดท้ายบุบบี้

5 บังโคลนหลังซ้ายขวาบุบ

6 ไฟทับทิมซ้ายขวาแตก

7 ท่อไอเสียแตก

ข้าพเจ้าจึงได้นำรถยนต์เข้าซ่อมที่ ลงอู่ที่เอารถเข้าซ่อมให้ชัดเจน ซึ่งเป็นอู่ในเครือของ บริษัท ประกัน ภั ย ในวันที่ ลงวันที่เอารถเข้าซ่อม และซ่อมเสร็จในวันที่ ลงวันที่รับรถออ กมาจากอู่ รวมระยะเวลา กี่วัน ข้าพเจ้าทำงานเป็นผู้บริหารบริษัท ใส่ชื่อบริษัทที่ทำงานให้ขัดเจน  โดยปกติต้องใช้รถยนต์สำหรับติดต่อลูกค้า ทั่วกรุงเทพและปริมณฑลทุกวัน ประมาณ 100-200 กม.-วัน ในระหว่างที่นำรถเข้าซ่อมนั้น ข้าพเจ้าต้องใช้บริการรถแท็กซี่ในการเดินทางแทน และมีความไม่สะดวกในการเดินทางเป็น อ ย่ า ง มาก

ดัง นั้ น จึงขอเรียกสินไหมดัง ต่ อ ไปนี้

1 ค่าขา ดผลประโยชน์จากการใช้รถ 1,000 บาทต่อวัน เป็นระยะเวลา 46 วัน  ต ามกรณีตัวอ ย่ า ง รวม 46,000 บาท

2 ค่าเสื่อมสภาพรถจากเหตุที่เกิด 10,000 บาท

หากเพื่อนๆมีข้อสงสัย สามารถคอมเม้นถามได้ด้านล่างได้เลย จะมีคนคอยช่วยตอบ แนะนำว่าให้เซฟและแบ่งข้อมูลนี้เก็บเอาไว้ที่หน้าเฟซของตัวเอง เพื่อที่จะมีคนคอยตอบคำถามของคุณ หวังว่าประโยชน์ที่เรานำมาฝากในวันนี้

จะเป็นผลบุญกุศลในวันต่อๆไปกับเพื่อนๆหลายครั้งมากที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วไม่มีใครทราบว่า เราสามารถที่จะเรียกค่าสินไหมค่าขา ดประโยชน์ได้ด้วย จึงทำให้บริษัทประกันลอยตัวไม่ต้องมารับผิดชอบค่าใช้จ่าย

ทำให้เราเสียประโยชน์ไปด้วยความไม่รู้ แต่เมื่อคราวนี้ได้ทราบกันแล้ว เราก็ควรที่จะเรียกร้องเอาประโยชน์ของเราให้ได้มากที่สุด เพราะการจ่ายค่าประกันรถในแต่ละปี ไม่ได้ถูกเลย อ ย่ า ให้พวกเขาคอยเอาเปรียบเราอีกต่อไป

ขอขอบคุณที่มา Postsod krustory yakkinn999

Load More Related Articles
Load More By Sitsmiling-T
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด วิธีที่เรากำลังจะบอก นั่นก็คือแค…