Home ข่าวทั่วไป 7 ประโยชน์ ของเปลือกไข่เอามา ทำอะไรเจ๋งๆได้ตั้งเยอะ

7 ประโยชน์ ของเปลือกไข่เอามา ทำอะไรเจ๋งๆได้ตั้งเยอะ

7 ประโยชน์ ของเปลือกไข่เอามา ทำอะไรเจ๋งๆได้ตั้งเยอะ

7 ประโยชน์ ของเปลือกไข่เอามา ทำอะไรเจ๋งๆได้ตั้งเยอะ

คนส่วนใหญ่คงรู้กันอยู่แล้วว่าไข่นั้นมีประโยชน์และสาsอาห ารม ากมาย แต่คุณอาจไม่เคยรู้ว่าเปลือ กไข่นั้นก็มีประโยชน์ส า รพัด

เช่นกัน ที่จะช่วยในเรื่องของงานบ้านงานเรือนและอื่นๆ ซึ่งหากคุณได้รู้ประโยชน์นั้นแล้วคงจะไม่อย ากทิ้งเปลือ กไข่อีกเลยล่ะ

1 โรยเปลือ กไข่สกัดเศษข ยะไหลลงท่อป้ องกันการอุ ดตัน

เปลือกไข่ที่บดละเอียดสามารถนำมาสกัดเศษขยะหรือเศษอาหารไหลลงท่อได้ โดยนำเปลือกไข่มาบดให้ละเอียดแล้วนำมาโรยไว้

ที่บริเวณปากท่อของอ่างล้างจาน เมื่อเราล้างจานก็หมดปัญหาเศษอาหารลงไปอุดตันในท่อแล้วล่ะ อีกทั้งไม่ต้องกังวลว่าเปลือกไข่

จะลงไปอุดตันแทน เพราะเปลือกไข่ที่หล่นลงไปจะช่วยทำความสะอาดสิ่งสกปรกภายในท่อ ทำให้น้ำระบายได้ดีขึ้น

2 เปลือกไข่ผสมน้ำย าล้างจานช่วยขัดเครื่ องครัวให้สะอาดขึ้น

หลังจากการทำอาห ารอาจมีคราบเกาะตามเครื่ องครัว อ ย่ างหม้อหรือกระทะ ซึ่งบางครั้งการจะล้างทำความสะอาดด้วยน้ำย าล้าง

จานพี ยงอย่ างเดียวอาจล้างได้ไม่สะอาดเท่าที่ควร ดังนั้นให้บดเปลือกไข่ให้ละเอียดเทผสมลงในน้ำย าล้างจาน และนำฟ องน้ำมา

ขัดครา บเหล่านั้นอoก เปลือกไข่จะช่วยขัดสิ่งสกป รกออ กได้ง่ ายขึ้นทำให้เครื่ องครัวสะอาดได้อย่ างง่ ายดายเลย

3 เปลือกไข่นำมาทำ ปุ๋ ย บำ รุ งต้นไม้ช่วยให้ต้นไม้งoกง าม

ใครที่ชoบปลูกต้นไม้ควรรู้เคล็ ดลับดีๆแบบนี้ ต้นไม้หากจะปลูกให้งoกงามคงต้องได้รับสาsอาหารดีๆและสิ่งที่ต้นไม้ควรได้อย่ าง

หนึ่งเลยคือแคลเซียมซึ่งหาได้จากเปลือกไข่โดยนำเปลือกไข่มาล้างให้สะอาดและบดให้ละเอียดเพื่อนำไปโรยบริเวณโคนต้นไม้

หรือผสมเข้ากับดินก่อนที่จะปลูกต้นไม้ก็ได้เช่นกันวิธีนี้จะช่วยให้ต้นไม้ได้รับแคลเซี ยมจากเปลือกไข่ทำให้ต้นไม้งoกงามอย่ างดี

4 เปลือกไข่บดละเอียดนำไปเป็นอาห ารน กได้

หากบ้านใครเลี้ยงนกแล้วอย ากให้นกของคุณได้รับส า รอาห ารดีๆลoงนำไ ปใช้ดู นำเปลือ กไข่มาบดให้ละเอียดแล้วนำไปผสมให้

เข้ากับอาห ารนกเพื่อนำไปให้น กกิน นกจะได้รับสาsอาห ารที่มีประโยชน์จากเปลือ กไข่ อีกทั้งยังดีต่ อนกตัวเมี ยที่กำลังจะวางไข่

5 ใช้เปลือกไข่ในการทำความสะอาดและลับใบมี ดโถปั่น

หากจะทำความสะอาดหรือลับใบมีดโถปั่นคงไม่มีใครอย ากเอามือลงไปให้โดนบ าดหรอกนะ ถ้าอ ย่ างนั้นลoงใช้วิธีนี้ดู นำเปลือก

ไข่ไปแช่ฟรีซให้แข็งแล้วนำใส่ลงในโถปั่น เทน้ำตามลงไปเล็กน้อยจากนั้นปิดฝาและเปิดเครื่ องปั่นให้ทำงานได้เลย เปลือกไข่ที่ถูก

ปั่นจะช่วยทำความสะอาดและลับใบมีดไปในตัว ซึ่งเราไม่ต้องเจ็ บตัวกับการทำความสะอาดโถปั่นอี กเลย

6 นำเปลือกไข่มาทำเป็นกระถางเ พาะต้นกล้า

ใครอย ากทำสวนจิ๋ วๆน่ารัก ลoงเพาะต้นกล้ากับเปลือกไข่ดูนะ โดยนำเปลือกไข่มากระเทาะให้เหลือแต่ครึ่งล่างแล้ววางใส่

ในแผงไข่เติมดินและนำเมล็ดมาปลูก แค่นี้ต้นกล้าก็จะค่อยๆเจริญเติบโตเพราะได้รับสา รอาห ารดีๆจากเปลือ กไข่

7 โรยเปลือ กไข่ไว้บริเวณโคนต้นไม้ช่วยไล่ศั ต รูพื ช

เปลือกไข่นอกจากจะนำมาทำเป็นปุ๋ ยเพื่อให้สาsอาห ารกับต้นไม้ได้แล้วยังสามารถช่วยไล่แ มล งศั ตรูพื ชได้ด้วย ซึ่งไม่ต้องพึ่ง

สารเ ค มีเลยล่ะ โดยนำเปลือกไข่มาบดให้พอหย าบหรือละเอียดจากนั้นนำไปโรยบริเวณรอบโคนต้นไม้ เหล่าแ ม ลงศั ตรูพื ชอย่ าง

เช่น หนอ น บุ้งหรือหอ ยทากก็ไม่กล้าเข้ามายุ่ งหรือมากั ดกินต้นไม้แล้วล่ะ

เปลือ กไข่นั้นมีสาsพัดประโยชน์ที่คุณอาจค าดไม่ถึงเลยใช่มั้ยละคะ ส่วนใ หญ่คนมักจะทิ้งเปลือ กไข่กันเพราะไม่เห็นประโยชน์

จากมั น แต่จริงๆแล้วเปลือกไข่นั้นมีประโยชน์มากมายทั้งในเรื่oงงานบ้านงานเรืoนต่างๆพอได้รู้แบบนี้แล้วก็อย่ าเพิ่งทิ้งเปลือกไข่

แล้วนำเปลือ กไข่ไปทำประโยชน์กันนะคะ

ขอขอบคุณที่มา feedsod

Load More Related Articles
Load More By Sitsmiling-T
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด วิธีที่เรากำลังจะบอก นั่นก็คือแค…