Home ข่าวทั่วไป 3 ค าถ าบูชาพ่อแม่ สวดได้ทุกวัน จะมีแต่โชคลาภ นำพาความสุข

3 ค าถ าบูชาพ่อแม่ สวดได้ทุกวัน จะมีแต่โชคลาภ นำพาความสุข

3 ค าถ าบูชาพ่อแม่ สวดได้ทุกวัน จะมีแต่โชคลาภ นำพาความสุข

3 ค าถ าบูชาพ่อแม่ สวดได้ทุกวัน จะมีแต่โชคลาภ นำพาความสุข

การกราบไหว้พ่อแม่ห ลายๆคนมักจะทำกันในวันสำคัญ แต่แท้จริงแล้วเรา สามารถทำได้ในทุกๆวัน จะทำให้ชีวิตของเรานั้น มีความเจริญมากยิ่งขึ้น เจริญทั้งในหน้าที่ของการงาน การเงิน การดำเนินชีวิต นอกจากการที่นำพวงมาลัย มารดน้ำขอขมาแล้ว

ยังมีการสวด การบูชาพ่อแม่ อานิสงส์จากการสวดจะทำให้ตัวคุณและครอบครัว มีความเจริญยิ่งขึ้นไป มีความสุขยิ่งขึ้นไปเตรียมพวงมาลัยพร้อมกับบทคาถาบูชาพ่อแม่ นำไปสวนพร้อมกันก็ได้ หากจำไม่ได้จดใส่กระดาษเล็กๆเซฟเก็บเอาไว้เลย

1 อิมินาสักกาเรนะ ข้าขอกราบสักการะบูชา อันพระบิดร มารดา ตัวข้าขอน้อมระลึกคุณ ท่านมีเมตตาการุณ อุปการะคุณต่อบุตรธิดา ท่านให้กำเนิดลูกมาทั้งการศึกษาและอบรม ถึงแม้ลำบากขื่นขม ทุ ก ข์ ระทมสักเพียงใด ท่านไม่เคยหวั่นใหว

ต่อสิ่งใดที่ใด้เลี้ยงมา พระคุณท่านล้นฟ้า ยิ่งกว่าธาราและแผ่นดิน ข้าขอบูชาเป็นอาจิณ ตราบจนสิ้น ด ว ง ชีวา ขอปวงเทพไท้ รั ก ษ า อันพระบิดรมารดาของข้า เทอญ

2 มัยหัง มาตาปิตูนังวะปาเทสุ วันทามิ สาทะรัง กราบ 1 ครั้ง

3 อะนันตะคุณะ สัมปันนา ชะเนติชะนากา อุโภ มัยหัง มาตา ปิตูนังวะ ปาทา วันทามิ สาทะรัง

หลังจากสวดบูชาแล้ว หากสะดวกก็ทำพิธีขออโหสิก ร ร มต่อเลยก็ได้ โดยให้เตรียมน้ำโรย ด อ ก มะลิไป 1 ขัน แล้วพูดว่า กายกัมมัง วจีกัมมัง มโนกัมมัง โย โทโส อันว่า โ ท ษใดความ ผิ ดอันใด ที่ข้าพเจ้าพลั้งเผลอสติไป ด้วยกายก็ดี ด้วยใจก็ดี

ทั้งต่อหน้าและลับหลัง ขอใหคุณพ่อ คุณแม่ คุณปู่ คุณ ย่ า คุณตา คุณ ย า ย คุณพี่ คุณน้อง อโหสิ ก ร ร ม ให้ด้วย หลังจากนั้นราดน้ำรดมือ รดเท้านอกไปจากนี้แล้วการแผ่เมตตา ยังเกิดประโยชน์อื่นๆ ต่อตัวเราเองเช่น ให้ชีวิตเราสงบ

เย็น ใจร่ม ใจสบาย ขึ้น อ ย่ า ง ทันตา และยิ่งถ้าได้สวด ก่ อนนอน จะยิ่งทำให้นอนหลับสนิท และหลับฝันดีด้วย

แผ่เมตตาให้ตัวเอง

อะหัง สุขิโต โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ถึงสุข

อะหัง นิททุกโข โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ ไร้ ทุ ก ข์

อะหัง อะเวโร โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จ งเป็นผู้ไม่มี เ ว ร

อะหัง อัพ ย า ปัชโฌ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไม่เบียด เบียนซึ่งกันและกัน

อะหัง อะนีโฆ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไม่มี ทุ ก ข์

สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ ขอให้ข้าพเจ้าจง รั ก ษ า ตนอยู่เป็นสุขเถิด

แผ่เมตตาให้ เจ้ากร ร มนาย เ ว ร และผู้อื่น

สัพเพ สัตตา สุขิตา โหนตุ นิททุกขา อะ เ ว ร า อัพ ย า ปัชฌา อะนี ฆ า สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ

ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง จงถึงความสุข ปราศจากความ ทุ ก ข์ ไม่มี เ ว ร ไม่มี ภั ย จงมีความสุขกายสุขใจ รั ก ษ า ตนให้พ้นจาก ทุ ก ข์ ภั ย ทั้งปวงเถิด

อานิสงส์ของการแผ่เมตตา

อานิสงส์ที่ได้จากการแผ่เมตตานั้น จะทำให้นอนหลับได้ อ ย่ า ง เป็นสุขหลับได้ อ ย่ า ง สบายหลับสนิททั้งคืน ตื่นเช้ามาในวันใหม่มีความสุข รู้สึกสบายใจคลาย กั ง วลเป็นที่รักของคนทั่วๆไป เป็นคนที่มีเสน่ห์ไปไหน ก็มีแต่คนรักมีแต่คนเอ็นดู

เทวดาคุ้มครองไม่ว่าจะเดินทาง ไปยังสถานที่แห่งไหนจะมีเทวดา คอยคุ้มครองให้ปลอด ภั ย อยู่ตลอดเวลา

ขอขอบคุณที่มา postsod

Load More Related Articles
Load More By sitsmiling-B
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

วิธีการทำความสะอาดเครื่องซักผ้าทำเองได้ง่ายๆ

วิธีการทำความสะอาดเครื่องซักผ้าทำเองได้ง่ายๆ เครื่องใช้ไฟฟ้า กับเครื่องซักผ้าที่ในทุกๆบ้ า…