Home ข่าวทั่วไป 8 สาเหตุที่คนเราต้อง “เป็นหนี้ ”

8 สาเหตุที่คนเราต้อง “เป็นหนี้ ”

8 สาเหตุที่คนเราต้อง “เป็นหนี้ ”

8 สาเหตุที่คนเราต้อง “เป็นหนี้ ”

1 เป็นหนี้เพราะว่า อ ย า ก ได้ของที่ต้อง ก า ร ม า ใ ช้ ก่ อ น

บางครั้งความต้องการ ของคนเราก็เป็นสิ่งที่รอไม่ได้ ซึ่งบาง อ ย่ า ง ก็ไม่ใช่สิ่งจำเป็น เช่น ต้องการซื้อเครื่องเสียง

หรือทีวีที่กำลังลดราคา หรือมีโปรโมชั่นผ่อน 0% 10 เดือน ทั้งที่ ค ว า ม เ ป็ น จ ริ ง ก็ยังไม่มีความจำเป็นต้องใช้งานเร่งด่วน

แต่บางคนก็จำเป็นจริงๆ เช่นทีวีเสีย หรือต้องเปลี่ยน ย า ง รถยนต์เนื่องจากเสื่อมสภาพแล้ว และต้องขับรถทางไกล เป็นต้น

2 เป็นหนี้เพราะว่าไม่สามารถหมุนเงินได้ทัน

การเป็นหนี้ลักษณะนี้ มักเกิดจากการใช้ บั ต รเ ค ร ดิ ต และไม่สามารถหาเงินมาชำระได้ทันกำหนด เมื่อเงินที่คาดว่าจะได้รับ

ไม่สัมพันธ์กับจำนวนเงินที่ต้องชำระก็จำเป็น ต้องเป็นหนี้บัตรเครดิตไปก่อน โดยชำระขั้นต่ำ ถ้ามีหนี้ลักษณะนี้

ควรรีบหาเงินมาชำระให้ครบ ตามส่วนโดยเร็ว เพราะว่ามี ด อ ก เบี้ยสูง และจะเป็นภาระที่เพิ่มเติมมากขึ้น

ไปอีกในระยะ ย า ว ถ้าไม่สามารถ ปิดยอดหนี้ได้เร็ว

3 เป็นหนี้เพราะว่ามีค่าใช้จ่ายมากกว่ารายได้

แต่ละครัวเรือนก็มีรายการค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกัน เมื่อถึงเวลาที่รายจ่ายมากกว่า รายได้หลายคนจึงต้อง ก ู้หนี้ยืมสิน

ทั้งจากคนรอบข้าง เพื่อนๆ ญาติสนิท ขอสินเชื่อจากธนาคาร หรือนำทรัพย์สินไปจำนำ

หากจำเป็นต้องเป็นหนี้จริงๆ ก็ควรพิจารณาเงิน ก ู้ที่มี ด อ ก เบี้ยน้อยที่สุด และมีระยะเวลาการชำระเงิน

ที่ช่วยให้สามารถบริหารเงินได้ ควรหลีกเลี่ยงการกดเงินสดโดยตรง จากบัตรเครดิตและการ ก ู้หนี้นอกระบบ

นอกจากนี้ต้อง พ ย า ย า ม หาหนทางหารายได้ ให้เข้ามาได้มากกว่าเดิม

4 เป็นหนี้เพราะว่ามีนิสัยใช้เงินเกินตัว

สิ่งนี้เป็นเรื่องเฉพาะบุคคล สำหรับบางคนแล้วอาจจะมีทัศนคติต่อเงินว่า เป็นทาสของคนเรา เมื่อมีเงินแล้วต้องใช้

ถึงจะเป็นการใช้ประโยชน์จากเงินให้เต็มที่ ซึ่งเป็นทัศนคติที่ผิดที่ทำให้ ไม่ระมัดระวังการใช้จ่าย

เมื่อเห็นของที่ชอบ ก็สามารถซื้อได้โดยไม่ลังเล เมื่อเป็น อ ย่ า ง นี้บ่อยๆก็จะเริ่มใช้เงินที่หามาได้หมดไป อ ย่ า ง รวดเร็ว

เกิดอาการชักหน้าไม่ถึงหลัง ยิ่งถ้าใครชอบรูดบัตรเครดิตก็ยิ่งมีโอกาส อ ย่ า ง มากที่จะเป็นหนี้ การเป็นหนี้ลักษณะนี้

เกิดจากไม่มีการวางแผน การใช้เงิน จึงไม่รู้ว่าควรจะใช้เงินเท่าใดเพื่ออะไรทำให้ขาด ความเฉลียวใจเวลาใช้เงินซื้อสิ่งของต่างๆ

5 เป็นหนี้เพราะต้องการสร้างธุรกิจของตนเอง

การทำธุรกิจต้องใช้เงินทุนสูงแล้ว แต่ว่ามีลักษณะธุรกิจเป็น อ ย่ า ง ไร หากมีการจ้างพนักงาน เช่าพื้นที่สำนักงาน

ก็จะยิ่งมีค่าใช้จ่ายตามมา อ ย่ า ง มากมายเป็นเงาตามตัว และยังต้องมีทุนหมุนเวียน สำหรับผลิตสินค้า

และบริการรวมถึงการประชาสัมพันธ์ และการหาช่องทางจัดจำหน่าย หนี้ลักษณะนี้ก็ถือว่าเป็นหนี้ที่มีประโยชน์

เพราะสามารถสร้างรายได้กลับมาได้ สิ่งสำคัญก็คือการศึกษาถึงธุรกิจ ที่จะลงทุนให้แน่ชัดก่อน

ทั้งเรื่องระยะเวลาคืนทุน และผลกำไรตามช่วงเวลาต่างๆ เพื่อจะได้สามารถจัดการบริหารหนี้สินไปพร้อมๆ

กับการดำเนินธุรกิจ กรณีนี้ถ้า ก ู้เงินจากธนาคาร ก็จะมีการขอพิจารณาแผนธุรกิจ เป็นสำคัญก่อนอนุมัติให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจ

6 เป็นหนี้จากการค้ำประกันให้ผู้อื่น

หนี้ลักษณะนี้เกิดจากความไม่ตั้งใจ เพราะว่า อ ย า ก ช่วยเหลือผู้อื่นหรือด้วยเหตุผล อื่นใดก็ตามทีจึงยอม

เป็นผู้ค้ำประกันเงิน ก ู้ให้บุคคลอื่น แล้วถ้าผู้ ก ู้เบี้ยวหนี้ไป คนที่จะรับเคราะห์ก็คือผู้ค้ำประกันนั่นเอง

การไม่รับค้ำประกันหนี้ ให้ใครจึงเป็นวิธีป้องกันที่ดีที่สุด เพราะเป็นหนี้ที่ไม่ก่อประโยชน์ใดๆ กับตนเองเลย

7 เป็นหนี้จากการ พ นั น

มีคนจำนวนมากที่หลงมัว เ ม า กับการ พ นั น ทั้งหลาย เมื่อเล่นเสียแล้วไม่มีเงินจ่าย ก็จะเป็นหนี้ที่ต้องรีบหาเงินมาจ่ายโดยเร็ว

เป็นหนี้ที่เกิดขึ้นได้ง่ายและมีโอกาสเป็นหนี้ ได้มากเพราะง่ายต่อการ พ นั น ด้วยเงินเดิมพันสูง หนี้ลักษณะนี้

เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ เป็นหนทางของอบายมุขที่จะนำไปสู่ ความเสื่อม อ ย่ า ง แท้จริง

บุคคลพึงหลีกเลี่ยงทุกกรณี จึงจะช่วยให้ไม่ต ก ห ลุ มพราง ของการ พ นั น ได้

8 เป็นหนี้จากความประมาท

ตัว อ ย่ า ง ที่เห็นชัดคือ กรณีการทำประกัน ภั ย รถยนต์ภาคสมัครใจ ซึ่งมีประโยชน์มาก เพราะว่ามีวงเงิน

คุ้มครองทั้งชีวิตและทรัพย์สินของตนเอง และผู้อื่นตามเงื่อนไขของกรมธรรม์แต่ละประเภท หากไม่มีประกัน ภั ย ไว้เลย

เมื่อเป็นฝ่ายผิดก็จะต้องชำระค่าเสียหาย และค่าซ่อมรถยนต์ของคู่กรณีรวมถึงรถของตนเอง การเดินทางบนท้องถนน

ที่มีรถยนต์หนาแน่นจึงควรที่ จะมีประกัน ภั ย ภาคสมัครใจไว้ด้วย เพราะว่าสามารถช่วยคุ้มครองความเสี่ยง

ทางการเงินได้เมื่อเกิดเหตุ ที่ต้องมีการซ่อมรถตนเองและคู่กรณี หรือค่า รั ก ษ า พ ย า บ า ล ทั้งตนเองและคู่กรณี

โดยมีวงเงินจากบริษัทประกัน ภั ย ช่วยสนับสนุนทำให้ไม่กระทบกับฐานะทาง การเงินของตนเอง เมื่อได้รู้ถึงโอกาส

และสาเหตุที่คนเราสามารถก่อหนี้ได้แล้ว ก็จะได้มีความระมัดระวัง การใช้ชีวิตมากขึ้น

ขอขอบคุณที่มา create-readingth

Load More Related Articles
Load More By sitsmiling-B
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

วิธีการทำความสะอาดเครื่องซักผ้าทำเองได้ง่ายๆ

วิธีการทำความสะอาดเครื่องซักผ้าทำเองได้ง่ายๆ เครื่องใช้ไฟฟ้า กับเครื่องซักผ้าที่ในทุกๆบ้ า…