Home ข้อคิดชีวิต 7 เหตุผล รักมากแค่ไหน…สุดท้ายก็ต้องเลิกกัน

7 เหตุผล รักมากแค่ไหน…สุดท้ายก็ต้องเลิกกัน

7 เหตุผล รักมากแค่ไหน...สุดท้ายก็ต้องเลิกกัน

7 เหตุผล รักมากแค่ไหน…สุดท้ายก็ต้องเลิกกัน

ความรักมักจะเกิดขึ้นกับคน 2 คนที่ต้องคอยดูแลเอาใจใส่ ทะนุถนอมความรักซึ่งกันและกัน

แต่เมื่อวันนึงอีกคนกลับแปรเปลี่ยนไป จากที่เคยมีกัน แ ล ะ กั น กลับปล่อยให้อีกคนเดียวดาย

และเมื่อถึงเวลาความรักสิ้นสุดลง คนที่ เ จ็ บ ก็ต้องรับ ค ว า ม เ จ็ บ ป ว ด ที่เกิดขึ้น

แล้วจะมี วิ ธี อย่ างไรให้ลืมเขาไป ทำอย่ างไรให้กลับมารักตัวเองมากขึ้น

มาดูกัน เมื่อถูกทิ้ง รักได้ก็ต้องเลิกรักได้ 7 วิ ธี เห็นผล เมื่อถูกทิ้ง รักได้ก็ต้องเลิกรักได้ 7 วิ ธี เ ห็ น ผ ล

1 เมื่อคุณได้ใช้ความพย าย ามย ามอย่ างเต็มที่แล้ว ในการดูแลสายสัมพันธ์ที่มีให้คนรัก

แต่เค้ากลับไม่สนใจคุณ เตื อ นตัวเองเอาไว้ว่า เค้าเป็นฝ่ายปฏิเสธความรักจากคุณ

ดังนั้นเค้าจึงไม่ค่อยรู้สึกทุ ก ข์ร้ อ น มีแต่คุณเท่านั้น ที่กลับจะเป็นฝ่ายเจ็ บมากขึ้น

2 เมื่อยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้แล้ว ลองใช้เวลากับตัวเอง

เพื่อหาต้นตอ ส าเ ห ตุที่แท้จ ริ ง ว่ าทำไม คุณกับเค้า ถึงไปด้วยกันไม่ได้ ในใจของคุณอาจจะคิดวนเวียนอยู่ว่า

เมื่อคุณทุ่มเทความรักไป แต่ทำไมเค้าถึงไม่ให้สิ่งเดียวกันกลับมา

จึงเป็นเรื่องที่ต้องเข้าใจว่า คุณไม่ได้เป็นคนสร้างปัญห า

แต่ปัญห าก็คือ เขามีเห ตุผ ลในใจบางอย่ าง ที่ทำให้ไม่สามารถรักคุณได้

3 หากความรักของคุณกำลังวิก ฤ ติ เค้าไม่สนใจ และไม่ให้ความรักกับคุณอีกต่อไป

สิ่งที่จำเป็นสำหรับคุณคือ ยอมรับมันตั้งแต่ตอนนี้ เมื่อเค้าเลิกรัก คุณเองต้องหยุดคิด ที่จะยื้อ

ให้เขากลับมาคุณด้วยและต้องไม่ปล่อยให้ตัวเองจมอยู่กับเรื่องราวร้ ายๆ

ต้องหากิจก รรมดีๆ สนุกๆ ทำ หรืออกไปสังสรร ค์ พูดคุยกับเพื่อนให้สบายใจ

4 มีเ หตุ หลายๆ ข้อ ที่ทำให้คุณห ยุ ดรักเค้าไม่ได้

อย่ างเช่น คุณคิดถึงแต่ด้านดีๆ ที่เคยทำร่วมกันมา

คุณนึกถึงร ายละเอียดเล็กๆ น้อย ที่เคยหอมหวลในอดีต

เช่น ข้อความหวานๆ จาก sms จดหมายที่เค้าเคยเขียน บ อ ก รัก และ

คุณรู้สึกผิด ที่เคยพูดโกหกในเรื่องบางเรื่อง คุณต้องมองข้ามสิ่งเหล่านี้ไป

จะได้ไม่จมอยู่กับความรัก ที่แปรเปลี่ยนกลายเป็นอื่นไปแล้ว

5 สิ่งของต่ างๆ ที่เก็บความทรงจำของความรักในอดีตเอาไว้ ทิ้งมันไป

อย่ าปล่อยให้เกะกะสายต าและหั วใ จ และคอยเตื อ นตัวเองให้รู้ว่า รอบๆ ข้างคุณ

ยังมีคนดีๆ ให้คุณได้พบเจอ และได้ทำความรู้จักอีกจำนวนมาก

คุณอาจจะได้เจอคนที่อกหัก ที่มีหัวใจที่กำลังบ อ บช้ำเช่นเดียวกับคุณ

หรืออาจจะพบกับใครสักคนหนึ่ง ที่จะร่วมสร้างความรัก แบบที่ต่ างฝ่าย ต่ างทุ่มเทให้แก่กันและกัน

6 หลังจากที่คุณ ลืมเรื่องราวต่ างๆ ในอดีตได้มากแล้ว ต้องเปิดโอกาสให้ตัวเอง

ได้ทำความรู้จักเพื่อนใหม่ๆ เพื่อทำให้ความสำคัญของเค้าที่มีต่อคุณลดน้อยลงไป

และคุณเอง ก็ต้องเลิกให้ความสำคัญกับเค้าโดยตรงด้วยเช่นกัน

เพร าะคนที่จะช่ วยให้คุณตัดใจจากเค้าได้เร็วที่สุด ไม่ใช่ใครคนไหน แต่คือตัวของคุณเอง

7 ท้ายที่สุด เลิกพูดกับตัวเองว่า ผมข าดคุณไม่ได้ ฉันห ยุ ดรักคุณไม่ได้

ผมไม่สามารถรักใครได้มากกว่านี้อีกแล้ว เขาเหมาะสมกับฉันมากที่สุด

หยุดพูดสิ่งเหล่านี้ เพร าะคุณไม่จำเป็นต้องปิดโอกาสตัวเอง แต่ถ้าหยุดตัวเองได้ไม่ง่ายนัก

ลองปรับชีวิตประจำวัน หาอะไรดีๆ ให้ตัวเองทำเพิ่มเติมดูนะ

ขอขอบคุณที่มา showbizinfoo

Load More Related Articles
Load More By sitsmiling-B
Load More In ข้อคิดชีวิต

Check Also

วิธีการทำความสะอาดเครื่องซักผ้าทำเองได้ง่ายๆ

วิธีการทำความสะอาดเครื่องซักผ้าทำเองได้ง่ายๆ เครื่องใช้ไฟฟ้า กับเครื่องซักผ้าที่ในทุกๆบ้ า…