Home ข้อคิดชีวิต 6 สิ่ง ที่ไม่ควรทิ้งไว้ในรถในยามอากาศร้อนๆ

6 สิ่ง ที่ไม่ควรทิ้งไว้ในรถในยามอากาศร้อนๆ

6 สิ่ง ที่ไม่ควรทิ้งไว้ในรถในยามอากาศร้อนๆ

6 สิ่ง ที่ไม่ควรทิ้งไว้ในรถใน ย า ม อากาศร้อนๆ

1 ขวดน้ำ พลาสติก

เป็นเรื่องที่ปกติมากๆ ที่ในรถจะต้องมีขวดน้ำเอาไว้ ดื่มติดตัวเอาไว้ตลอด

เพื่อจะได้แก้กระหาย และยิ่งอากาศร้อนๆก็ต้องดื่มน้ำ กันเป็นปกติอยู่แล้ว

แต่ถ้าหากว่าเราวางขวดน้ำ เอาไว้ในรถเป็น ระยะเวลาที่นาน ขวดน้ำพลาสติก

ที่มีน้ำอยู่ภายในแล้ว รภมีการจอดตากแดดเอาไว้ เป็นเวลานาน เป็นสิ่งที่

อั น ต รายมากๆ เพราะเวลาที่ ขวดน้ำได้โดนแสงแดดจัดๆ โดยความร้อน

ลงมาจะทำให้ส า ร ที่อยู่ในพลาสติกนั้น มีการละลายปน อยู่ในน้ำเราดื่มน้ำ

เข้าไปก็จะเป็นอั น ต ร ายมากๆกับสุ ข ภาพร่างกายของเรา แต่ที่ยิ่งไปกว่านั้น

ขวดพลาสติกที่มีน้ำอยู่ จะทำหน้าที่ เหมือนเลนส์นูน ที่จะรวมแสงไปยังจุดๆ

ห นึ่ งเมื่อโดนแดด โดนความร้อนมากๆ ก็จะเกิดเป็นประกาย ไ ฟ ขึ้นมา

หากเป็นแบบนี้ มีหวังรถไ ห ม้ทั้งคันแน่ๆ

2 อุปกรณ์ที่มีแบตเตอรี่

อุปกรณ์ที่มี แบตเตอรี่ทั้งหมด อ ย่ า ง เช่น โน๊ตบุ๊ค แท็บเล็ต มือถือ Power Bank

ต่างๆเป็นอุปกรณ์ที่หลายๆคน มักจะ ติ ด ตัวกันอยู่เป็น ประจำทุกวันอยู่แล้ว

บางครั้งที่ไม่ได้ใช้ งานก็มักจะวางทิ้งเอาไว้ในรถ และเมื่อได้รับ ความร้อนจากแสงแดด

เป็นระยะเวลาที่ ย า ว นาน ก็จะทำให้อุปกรณ์เสื่อมสภาพ โดยเฉพาะแบตเตอรี่

รวมทั้งความร้อนที่เกิด จากการลัดว ง จรภายในซึ่ง จะทำให้เกิด เป็นประก า ย ไ ฟ ติ ด ขึ้นมาได้

3 กระป๋องสเปรย์ทุกชนิด

กระป๋อง สเปรย์ต่างๆทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นสเปรย์จากผม ระงับกลิ่นกาย สเปรย์โฟม

หรือขวดสเปรย์ต่างๆ จะมีการอัดเต็มไปด้วยก๊าซ ที่อยู่ด้านใน เพื่อใช้ในการฉี ด

พ่นเมื่อเจอแสงแดด เจอความร้อนเป็นเวลานานๆนั้น ก็จะทำให้เกิดเป็น

แรง ดั น กระป๋อง จนกลายเป็น ระ เ บิ ด ออกมา

4 น้ำแข็งแห้ง

เวลาที่เราซื้อไอศครีมทาน เขาก็มักจะมีน้ำแข็งแห้งมาด้วย ก็ควรที่จะนำใส่กล่อง

ที่มีความมิดชิด แล้วเอาไว้ด้านหลังรถ ไม่ควรนำมาวาง เอาไว้ที่ห้องโดยส า ร

เพราะถ้าหากว่าน้ำแข็งแห้ง นั้นได้เจอกับความร้อน ก็จะมีการระเ หิ ด ออกมา

กลายเป็นก๊ า ซคาร์ บอนไดออกไ ซ ด์ เราสูดดมเข้าไป จะทำให้มีอา ก า ร วู บ ได้

5 ไ ฟ แช็ก

หลายคนอาจจะ มองข้ามในส่วนนี้ไป ในไฟแช็คนั้นได้บรรจุส า รไวไ ฟ เอาไว้

ด้วยความที่เคยชิน ก็มักจะพ กติ ด ตัวแล้วลืมเอาไว้ในรถ แต่ถ้าหากว่าเรา

จอดรถตากแดดนานๆนั้น ไฟแช็คก็จะเจอกับ ความร้อนทำให้ส า รที่อยู่ด้าน

ในมีการขย า ยตัว กลายเป็นประกาย ไ ฟออกมาซึ่งจะทำให้เกิด เป็นความเสีย หายใหญ่ตามมาได้

6 ย า ง ลบ

บ้ า นไหนที่มีเ ด็ กใน ช่วงของวัยเรียนเขาก็มักจะ มี ย า ง ลบที่เป็นอุปกรณ์

ในการเรียน บางทีเผลอลืมเอาไว้อยู่ในรถ แต่ยางลบนั้น ไม่ได้เป็นอั น ต รายใดๆ

มากมายแต่มันจะสร้าง ความเสียหายให้กับรถได้ ในยางลบนั้นจะมีส า รที่ทำล า ย

พลาสติก หากเราเกิดทิ้งเอาไว้ วางเอาไว้บริเวณใน ส่วนของหน้าคอนโซลรถ

แล้วเกิด แสงแดดส่องเข้ามา ระยะเวลานานจะมี การละลายตัว ทำให้ไปเกาะ ติ ด

แน่นอยู่ที่คอนโซลรถ ก็จะเกิดเป็นความเสียหายตามมา เมื่อพอได้รู้กันแบบนี้แล้ว

ลองดูที่รถของคุณนะคะ หากได้มีสิ่งเหล่านี้อยู่แนะนำ กันว่าให้เอาออกเลย

เพราะมันจะสร้าง ความเสียหายและอั น ต รายอื่นๆตามมาได้

ขอขอบคุณที่มา Postsod

Load More Related Articles
Load More By sitsmiling-B
Load More In ข้อคิดชีวิต

Check Also

วิธีการทำความสะอาดเครื่องซักผ้าทำเองได้ง่ายๆ

วิธีการทำความสะอาดเครื่องซักผ้าทำเองได้ง่ายๆ เครื่องใช้ไฟฟ้า กับเครื่องซักผ้าที่ในทุกๆบ้ า…