Home ข้อคิดชีวิต 4 อย่าง ที่สามีต้องเป็นผู้ให้และภรรยาควรเป็นผู้เก็บ

4 อย่าง ที่สามีต้องเป็นผู้ให้และภรรยาควรเป็นผู้เก็บ

4 อย่าง ที่สามีต้องเป็นผู้ให้และภรรยาควรเป็นผู้เก็บ

4 อย่าง ที่สามีต้องเป็นผู้ให้และภรรยาควรเป็นผู้เก็บ

เป็นสามีที่ดีต้องให้ 4 อ ย่ า ง

1 ให้เรื่องเงินกับครอบครัว

ไม่ใช่ให้ทั้งหมดที่ตัวเองมี แต่ให้ต ามความสามารถของตัวเอง ภ ร ร ย า เป็นคนควบคุม

ด้านการเงินของครอบครัว และสามีเป็นผู้นำครอบครัวที่จะต้อง เป็นคนดูแลหลักในเรื่องของการเงิน

2 ให้เรื่องความไว้วางใจ

ข้อนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆ จงเปิดเผยสถ านะของคุณ และ ภ ร ร ย า คุณไม่ควรมีเรื่องใด

ที่ปิดบัง ภ ร  รย า ไม่ควรมีเรื่องความลับ ที่ซ่อนภรรย า

3 ให้เรื่องเวลาแก่ครอบครัว

ไม่ใช่ว่าวันหยุดทั้งที่ก็เอาวันเวลาว่างไป เที่ยวกับเพื่อนควรที่จะมีเวลา ให้กับครอบครัวบ้างหา กิ จ ก ร ร ม ร่วมกัน

ทำ พาไปเที่ยว หรือช่วยกันเก็บกวาด ทำความสะอาดบ้าน ทำอาหาร เลี้ยงดูลูกๆ

4 ให้เรื่องการยอมรับแก่สังคมแก่ครอบครัว

เวลาที่จะไปไหน มาไหน ก็ต้องมีภรรย าตุ๊กต าหน้ารถอยู่เสมอ ห้ ามหนีไปไหน ห้ ามนอกใจ ภ ร ร ย าเป็นเด็ดข าด

ภ ร ร ย า มีหน้าที่ต้องเก็บ 4 อ ย่ า ง

1 ต้องเก็บเงินได้

ถ้าสามีให้เงินมาแล้วเก็บไม่เป็น บริหารการเงินไม่เป็นในจังหวะชีวิต ช่วงใดช่วงหนึ่งเกิดตกงานหรือไม่มีอาชีพ

ก็สามารถที่จะนำเงินที่เก็บสะสมไว้ หรือมีการจัดการบริหารการเงินที่ดีไว้ เพื่อนำมาเป็นทุนรอในการหางาน

หรืออาชีพใหม่ หากพบจังหวะทางออ กที่ดีอาจนำมาลงทุน เป็นเจ้าของกิจการตัวเองได้

2 ต้องเก็บสามีให้ได้

มีสามีแล้วเวลามีปัญหากหรือทะเล าะกัน อ ย่ า เอาศักดิ์ศรี หน้ามืดคิดแต่เอาชนะ ไม่สนใจอนาคตคิดแต่จะไ ล่ไป

แบบนี้เขาเรียกไ ล่ สามี ไม่ใช่เก็บสามีไม่ว่าไรเขาเป็นสามีเรา เราต้องมีหน้าที่เก็บเขาไว้อยู่กับเราให้ได้

เพราะเราเลือ กเขาเป็นสามีนี่ ต่อให้ผิ ดยังไง ก็ต้องไปเอากลับมาเก็บไว้ เป็นสามีเหมือนเดิม นะแหละ

รู้จักให้อภั ย รู้จักใจเย็น และ อ ย่ า เอาชนะ จะดีที่สุด

3 ต้องเก็บคำพูดได้

ถ้าสามีหรือในครอบครัว ทำอะไรหรือมีอะไร ทะเลาะกันหรือมีปัญหาเรื่องอะไร ช าวบ้านหรือคนที่รู้จัก

จะรู้หมดทุกเรื่องที่เกิดขึ้น เที่ยวโพ ทนา ว่า ร้ า ย กล่า วหา และหาพร รคเวลาดีกัน หรือเห ตุการณ์ปกติขึ้นมา

ตัวเองไม่ทราบเอาหน้าไปซุกไว้ตรงไหนดี อ ย่ า ง ที่เขาว่ากันว่า ความใน อ ย่  าเอาออ ก ความนอ กอย่ าเอาเข้า

4 ต้องเก็บตัวเองได้

มีสามีแล้วยังทำเป็นคนเปิด ใครชวนไปไหนไปหมดช ายใดหรือคนไหน มาพูดมาจีบ ก็ยิ้ม และ ประเภทเหงาปาก เหงาใจ

เที่ยวโทรคุยช าวบ้านทุกวันดึก ดื่นสามีไม่เป็นอันทำมาหากิน เพราะมัวแต่ระแวงตามล้ างตามผลาญ

ไม่ก็ต่างคนต่างมีใหม่ให้มันรู้แล้วรู้รอ ด สร้างความก ด ดั นแก่ครอบครัว น่าละอายหน้าตัวเอง

ขอขอบคุณที่มา boktorth, chayend

Load More Related Articles
Load More By sitsmiling-B
Load More In ข้อคิดชีวิต

Check Also

วิธีการทำความสะอาดเครื่องซักผ้าทำเองได้ง่ายๆ

วิธีการทำความสะอาดเครื่องซักผ้าทำเองได้ง่ายๆ เครื่องใช้ไฟฟ้า กับเครื่องซักผ้าที่ในทุกๆบ้ า…