Home ข่าวทั่วไป 4 สิ่งที่ต้องเตรียม ก่อนสร้างบ้านใหม่ ตั้งแต่เริ่มสร้าง ขอบ้านเลขที่

4 สิ่งที่ต้องเตรียม ก่อนสร้างบ้านใหม่ ตั้งแต่เริ่มสร้าง ขอบ้านเลขที่

1,488
4 สิ่ง ที่คุณต้องรู้และต้องเตรียมเมื่อจะสร้างบ้านใหม่และขอบ้านเลขที่

4 สิ่งที่ต้องเตรียม ก่อนสร้างบ้านใหม่ ตั้งแต่เริ่มสร้าง ขอบ้านเลขที่

1 ก่อนการสร้างบ้าน ให้เตรียมเอก ส า ร สำเนา โ ฉ น ด ที่ดิน

ที่จะสร้าง สำเนาทะ เ บี ย น บ้าน สำเนาบัตร ปชช. แบบแปลนบ้าน

ผังบริเวณตำแหน่ง บ้านบนที่ดิน ไปยื่นกับ อบต./เทศบาล เพื่อพิจารณาระยะห่าง

จากถนน กับคำนวนขนาด พื้นที่บ้าน กรณีบ้านเกิน 150 ตร.ม. แบบแปลนต้องมี

วิศวะควบคุม หลังจากนี้ อบต./เทศบาล จะออกใบ อ นุ ญ า ต ก่อสร้างให้

ใบนี้สำคัญมากเอาไป ติ ด ต่อน้ำ-ไฟ ชั่ ว คราวได้และต้องเอาไปใช้ ที่อำเภอในวันจดทะ เ บี ย น บ้าน

2 บ้านเสร็จแล้วให้ ถ่ายภาพบ้าน ห้องน้ำ พร้อมเอก ส า ร ทั้งหมดในข้อ 1

เอาไปให้ ผู้ใหญ่บ้าน. เพื่อตรวจสอบ และจะออกใบเลขที่บ้านให้

3 นำใบที่ได้จาก ผู้ใหญ่บ้าน.+เอก ส า ร ทั้งหมดไปยื่นที่ รพ.ตำบล

เพื่อออก ใบรับรองด้านสุขาภิบาล สุขอนามัยให้

4 นำเอก ส า ร ทั้งหมด สำเนา โ ฉ น ด  สำเนาทะ เ บี ย น บ้าน

สำเนาบัตร ปชช. ใบ อ นุ ญ า ต ก่อสร้าง ตัวจริง ใบจาก ผู้ใหญ่บ้าน. ใบจาก รพ.ตำบล

ภาพถ่ายบ้าน ห้องน้ำ ไปที่อำเภอเพื่อยื่นขอทะ เ บี ย น บ้านเลขที่ใหม่

ถ้าเอก ส า ร ครบ ไม่มีคิวรอ ไม่เกิน 15 นาที เสร็จครับ ทุกขั้นตอนตั้งแต่ข้อ 1-4

ไม่มีค่าใช้จ่าย หวังว่าพอเป็นประโยชน์ กับคนที่กำลังหาข้อมูล

รายละเอียดอาจ แ ต ก ต่ า ง กันไปแต่ละพื้นที่ครับ ทำให้ถูกขั้นตอน

ตั้งแต่แรกไม่มีอะไรยุ่ง ย า กครับ ดีกว่ามา ตามแก้กันทีหลัง

ขอขอบคุณที่มา showbizinfoo

Load More Related Articles
Load More By sitsmiling-B
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

วิธีการทำความสะอาดเครื่องซักผ้าทำเองได้ง่ายๆ

วิธีการทำความสะอาดเครื่องซักผ้าทำเองได้ง่ายๆ เครื่องใช้ไฟฟ้า กับเครื่องซักผ้าที่ในทุกๆบ้ า…