Home ข้อคิดชีวิต 20 สัญญาณเตือน ว่าคุณกำลังจะเสียงานที่ทำอยู่

20 สัญญาณเตือน ว่าคุณกำลังจะเสียงานที่ทำอยู่

20 สัญญาณเตือน ว่าคุณกำลังจะเสียงานที่ทำอยู่

20 สัญญาณเตือน ว่าคุณกำลังจะเสียงานที่ทำอยู่

1 เศรษฐกิจพอเพียง สามารถช่วยเราได้ ถ้าเราไม่สร้างห นี้มากเกินไป อย่ างน้อย

ประเทศเราก็มีดินดี มีแม่น้ำลำธาร อุดมสมบูรณ์ แทบทุกจังหวัดสามารถ

ปลูกผัก ปลูกผลไม้ได้ พอให้เรามี กินมีใช้

2 อย่ างที่ได้เห็นในข่าวว่า บางบริษัททยอยปิด กิจการโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ

บางบริษัทก็ ย้ า ย ฐานการผลิตไปอยู่ต ามประเทศเพื่อนบ้าน เพราะ ต้นทุนค่าแรง

ที่ถูกกว่า ทำให้หล า ยคนตกงานโดยไม่รู้ตัว เมื่อวานยังทำงานๆตอ กบัตรเลิกงานอยู่ดีๆ

เช้าวันต่อมาเดินทางไปที่บริษัทรู้ข่าวอีกที ก็ตอนอยู่ที่หน้าโรงงาน

3 ขณะที่บางบริษัท ที่เปิดกิจการอยู่ก็แทนที่ พนักงานด้วยหุ่นยนต์ ด้วยเครื่องจักร

ในอนาคตเราจะค่อยๆ เห็นหุ่นยนต์เข้ามาแทนที่ลูกจ้างมากขึ้น ใครที่เป็น

ลูกจ้างอยู่หาก รู้ถึงจุดนี้แล้ว ต้องรีบปรับตัว

4 ใครทำงานธนาคาร ให้รีบมองหางานใหม่ก่อนที่จะถูกปลด เพราะ ระบบใหม่

ธนาคารเน้น ใช้แอพมากกว่า จำนวนสาขา หรือ พนักงานในการดำเนินธุรกิจ

และ พอถึงตอนนั้น จะหางานทำย ากมาก เพราะจะมีคนที่ออ กจากระบบนี้

หลักหมื่นคน พร้อมกัน กล า ยเป็นไปแอย่งกัน สมัครงานในที่ใหม่

5 ธุรกิจท่องเที่ยวที่ เคยเฟื่องฟูก็เริ่มลำบาก เริ่มเห็นกันแล้ว นักท่องเที่ยวห า ยไปมาก

โดยเฉพาะ นักท่องเที่ยว จี น ที่เคยเข้ามามาก ช่วงนี้ก็เริ่มห า ยไปมาก

ไม่ใช่เพราะบ้าน เราไม่น่าเที่ยว แต่ เพราะ ในประเทศเค้าเองก็เจอ ปัญหาหนักมาก

ทั้งคนที่เที่ยว และ ออ กมาลงทุน ห า ยไปด้วยปัจจัยที่ใหญ่ เกินกว่าที่เราจะควบคุมได้

6 การมาของ ไ ว รั ส โ ค โ ร น่ า ยิ่งซ้ำเติมการ ท่องเที่ยวเข้าไปอีก

เพราะ นอ กจาก จี น จะปิดประเทศ ไม่มีนักท่องเที่ยวเดิน ทางมาเที่ยวแล้ว

นักท่องเที่ยวช า ติอื่นๆ ก็ต่างเก็บตัวอยู่แต่ที่ประเทศ ของตัวเองด้วยกัน แทบทั้งสิ้น

7 ยิ่งนักท่องเที่ยว ยุโรปกระเป๋าหนัก ที่ชอบมาใช้จ่าย

ต่อคนสูง ไม่มาเที่ยวบ้าน เรากันแล้ว

8 อสังหาริมท รั พ ย์ต่างๆ โดยเฉพาะคอนโดที่หล า ยคนซื้ อเพื่อเก็งกำไร

เริ่มออ กอาการชัดเจน เนื่องจากมีคนแนะนำ ให้คนไปก ู้เงินเกิน มากๆ

เพราะอย ากได้ค่านายหน้า หรือ ไปฟังจากคอสสัมนา ลงทุนในอสังหา

และ เข้าไปลงทุนต ามกระแส คิดว่าจะเอาค่าเช่ามาผ่อน แต่ท้ายที่สุดไม่มีคนเช่า

ที่เคยคิดว่าจะ เอาค่าเช่ามาจ่ายก็ไม่พอจ่าย กล า ยเป็น หมุนเงินไม่ทัน

9 บางคนก็ฟุ้งเฟ้อ มากกว่ารายได้ที่มี ซื้ อของเกินความจำเป็น ใช้จ่ายเงิน

และ ก ู้เงินโดยไม่นึกถึง อนาคตข้างหน้า ขอให้อย่ าสร้างห นี้เพิ่ม เพราะ ดอ กเบี้ย

มีแต่จะทวีคูน อย่ าใช้จ่ายเกินตัว หากวันหนึ่งที่เกิด วิกฤติจะเอาตัวไม่รอ ด

ควรมีเงินเหลือ สำรองไว้ใช้จ่ายใน ย า ม ฉุ ก เ ฉิ น บ้าง

10 ส่วนห นี้สินที่มี อยู่ตอนนี้ เป็น ห นี้สินที่ดอ กเบี้ยต่ำ ถ้ามีการปรับดอ กเบี้ย

นโยบายขึ้น เพียง บาท สองบาท หรือ หลักสต างค์ จะเกิดความลำบากต่อ

คนเป็นห นี้ทันที เช่น บ้านเคยผ่อน 9,000/เดือน จาก เงินต้น 3,000 ดอ กเบี้ย 6,000

จะกล า ยเป็นดอ กเบี้ยแทบ ทั้งหมดในทันที เรียกว่าผ่อนแต่ดอ กต้นไม่ลด

11 อาชีพค้าออนไลน์ นจะเริ่มถดถอย เพราะ มีการแข่งขันที่สูงขึ้น

และ ลูกค้ามีทางเลือ กที่หลากหล า ย โดยเฉพาะ บริษัทที่สร้างระบบ

การค้าออนไลน์ มาแบบครบวงจร ที่กระหน่ำอัด โปรโมชั่นลดร า ค า

แข่งกับรายย่อย ทำให้ลูกค้ามีทางเลือ กที่ หลากหล า ยขึ้น

12 ที่ดิน และ บ้าน ตอนนี้ข า ยย ากมาก เพราะ เงินในระบบห า ยไปมากจริงๆ

ส่วนคนที่มีเงิน อยู่ก็ไม่อย ากจะใช้จ่ายออ กไป ใครที่มีเงิน อยู่ก็พย าย าม

จะประหยัด และ อย ากเก็บไว้กับตัว ให้ได้มากที่สุด ทำให้เกิดภาวะเงินฝืด

13 เริ่มเห็นการใช้ พลังงานไฟฟ้าแทนน้ำมัน หากจะลงทุนในธุรกิจ

หุ้นน้ำมัน ควรพิจารณาให้ดี เพราะ นั่นเป็นอดีตไปแล้ว

14 โลกแห่งหุ้นพื้นฐานดี จะหมดไปเรื่อยๆ เพราะแทบจะไม่มีธุรกิจ

ที่ยั่งยืนใน พื้นฐานโลกใหม่ที่ กำลังจะดำเนินไป

15 สกุลเงินดิจิตอล และ เหรียญต่างๆ น่าจะออ กแบบมาเพื่อ ทดสอบระบบ

และทำหน้าที่ Burn cash ทิ้งจากการพิมพ์ เงินตลอ ดเวลา ​

ซึ่งเป็นการ burn ที่มีประสิทธิภาพ สูงมาก

16 การมาของ 5G จะทำให้หล า ยๆอย่ างเปลี่ยนไป ก่อให้เกิดอะไร ใหม่ๆมากขึ้น

และ อะไรเก่าๆก็ร่วงหล่น เหมือนที่ ยุคกำเนิด2G ทำให้ โทรเลขเลิกใช้ถาวร

ยุค3G มา Email ก็มาแทนจดหมาย ยุค4G โทรศัพท์มือถือแทบ จะทำได้ทุกอย่ าง

17 AI หรือ ปัญญาประดิษฐ์ จะเข้ามามีบทบาท ในชีวิตอย่ างหลีกเลี่ยงไม่ได้

และ ทำในสิ่งที่เร า ค าดไม่ถึงได้ อย่ างไม่น่าเชื่อ และ การที่ไม่เชื่อว่าจะ

มาแทนที่ได้ขนาดนั้น ก็เหมือนกับที่รุ่นพ่อแม่ เราไม่คิดว่าโลกทุกอย่ าง

จะมารวม ในมือถือเครื่อง เดียวได้ขนาดนี้

18 ไม่ใช่ประเทศ เราบริหารไม่ดี แต่ระดับโลก เศรษฐกิจหล า ยๆประเทศ

ก็หดตัวลงพร้อมๆกัน โดยที่ไม่มีภูมิภาคไหนดีเลย เรียกได้ว่าแย่พร้อมๆกัน

ทำให้ไม่มีใคร พยุงใครได้ เพราะ ลำพังตัวเอง ก็แทบจะไม่รอ ด

19 ทองคำยังมีค่าเสมอ เวลาค่าเงินมีปัญหา ให้เรียนรู้จากหล า ยๆ ประเทศ

ที่ค่าเงินลดอย่ าง รุ น แ ร ง และ คนที่มีทองคำอยู่ในมือ จะสามารถ

เปลี่ยนไป แลกค่าเงินใด ก็ได้ในโลก

20 การที่ค่าเงิน บ้านเราเรทดี ค่าเงินแข็งกว่า ประเทศอื่นๆในโลก อย่ าดีใจ

เพราะ เขาต้องการถือเงินบาท เพื่ออะไรบางอย่ างเท่านั้น ดูจากบทเรียนต้มยำกุ้งเป็นตัวอย่ าง

ขอขอบคุณที่มา bitcoretech, rooormai

Load More Related Articles
Load More By sitsmiling-B
Load More In ข้อคิดชีวิต

Check Also

วิธีการทำความสะอาดเครื่องซักผ้าทำเองได้ง่ายๆ

วิธีการทำความสะอาดเครื่องซักผ้าทำเองได้ง่ายๆ เครื่องใช้ไฟฟ้า กับเครื่องซักผ้าที่ในทุกๆบ้ า…