Home ข้อคิดชีวิต 10 เรื่องจริง เมื่อฟังแล้วแทบเถียงไม่ออกทุกข้อจริงๆ

10 เรื่องจริง เมื่อฟังแล้วแทบเถียงไม่ออกทุกข้อจริงๆ

10 เรื่อง ที่คนต่างชาติพูดถึงประเทศเรา จนเรารู้ถึงกับจุกแน่นอน

10 เรื่องจริง เมื่อฟังแล้วแทบเถียงไม่ออกทุกข้อจริงๆ

1 อิจฉาตาร้อน สังคมบ้านเรา

มักจะเป็นสังคม ที่ชอบยกย่องคนมีอำนาจ มีเงิน ที่ทำอะไรก็ดูดีไปหมด

แตกต่างกับ คนจนที่ไม่มีเงิน มักจะไม่ให้เกียรติ ชอบเกาะผู้มีอำนาจ

เพื่อความอยู่รอด คนดีๆก็ไม่กล้าเข้ามา เพราะกลัวเปลืองตัว

2 กฏหมายไม่เข้มแข็ง

การบังคับใช้กฏหมาย ยังไม่เข้มแข็งเท่าที่ควรจะเป็น ผู้บังคับใช้กฏหมาย

กลับทำให้กฏหมาย ดูไม่ศักดิ์สิทธิ์ซะเอง การปราบปรามไม่จริงจัง

ดำเนินการไม่ต่อเนื่อง ไม่มีมาตรฐาน อ ย่ า ง ชัดเจาเหมือนกับ ประเทศที่เจริญแล้ว

3 การกระจายความเจริญไม่ทั่วถึง

ใช้งบประมาณไปกับ การพัฒนาพื้นที่แค่เฉพาะ ในตัวเมืองไม่กี่จังหวัด

แต่ไม่ยอมกระจาย ความเจริญสู่พื้นที่ชนบท หรือพื้นที่ห่างไกล

ทำให้ประชากรเกือบ 70% ต้องขาดโอกาสใน การพัฒนาคุณภาพชีวิต

และโอกาสหลายๆ อ ย่ า ง ที่รัฐควรจะสนับสนุน และส่งเสริม กลับทำได้ไม่เต็มที่

4 ไม่รู้จักหน้าที่ของตัวเอง

เป็นประเทศที่รู้จัก หน้าที่ตัวเองต่ำมาก โดยเฉพาะ อ ย่ า ง ยิ่งหน้าที่ต่อสังคม

และส่วนรวม มักจะเป็นประเภทที่มือใคร ย า ว สาวได้สาวเอาซะมากกว่า

จึงทำให้เกิดเ ป็นธุรกิจการศึกษา ธุรกิจการค้า ธุรกิจการเมือง

ซึ่งสิ่งเหล่านี้ เป็นตัวฉุดรั้งไม่ให้ ประเทศเดินไปข้างหน้า

5 การศึ ก ษ าไม่ทันสมัย

แม้จะ ผ่ า น มากี่ปี ปัญหาทางด้านการศึกษา ก็ยังไม่ถูกแก้ไขเสียที

และส่วนใหญ่การศึกษา ก็ชอบเน้นการท่องจำ มากกว่าการคิดวิเคราะห์

ปิดกั้นการแสดงออกของ เ ด็ ก ๆ ไม่ชอบให้คิดนอกกรอบ หรือทำอะไรใหม่ๆ

ที่แตกต่างจากเดิม ทำให้ไม่กล้าแสดงออก และไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเอง

คนที่มีฐานะจึงนิยม ส่งลูกไปเรียนต่างประเทศ เพื่อโอกาสที่ดีกว่า

6 ไม่วางแผนอนาคต

มากกว่า 70% มักจะทำงาน แบบไม่มีการวางแผน มองอนาคตไม่เป็น

ทำงานไปแบบวันต่อวัน แก้ปัญหาเป็นวันๆไปก็พอ ซึ่งส่วนน้อยมาก

ที่จะทำงานแบบเป็นระบบ และมีเป้าหมายในชีวิตตัวเอง อ ย่ า ง ชัดเจน

7 เลี้ยงลู ก ไ ม่ เ ป็น

พ่อแม่มักจะเลี้ยงลูก แบบเอาใจ กลัวลูกลำบาก จึงทำให้เองทุก อ ย่ า ง

สุดท้ายกลายเป็น ลูกทำอะไรเองไม่เป็น ขาดความอดทน ไม่มีภูมิคุ้มกัน

เวลาที่เจอปัญหา เข้ามาก็หาทางออกไม่ได้ แก้ปัญหาไม่เป็น เรียกว่าจิตใจไม่เข้มแข็ง

ซึ่งต่ามกับต่างชาติ ที่ปล่อยให้ลูกช่วยเหลือ ตัวเองตั้งแต่เล็กๆ

ในช่วงวัยที่เขา สามารถทำเองได้ เริ่มจากเรื่องเล็กๆน้อยๆ ค่อยๆฝึกไปจน

เป็นนิสั ยและเมื่อโตขึ้น ก็จะสามารถดูแล ตัวเองได้

8 ยังไม่พร้อมสำหรับเวทีโลก

ขาดทักษะความสามารถ และทีเวิร์กที่จะไปสู้กับประเทศอื่นๆ จึงขาดความน่าเชื่อถือ

ในเวทีการค้าระดับโลก แม้แต่ประเทศเล็กๆ อ ย่ า ง สิงคโปร์ เราก็สู้ไม่ได้

9 ค้ า น ลู ก เ ดีย ว

บ่อยครั้งที่ประเทศ ของเราถูกหยุดเอาไว้ ทำให้เสียโอกาสต่างๆ

ที่จะพัฒนาประเทศ เพียงเพราะคนบางกลุ่ม ที่อิงแต่ผลประโยชน์

และมักค้านแบบหัวชนฝา โดยที่ไม่ยองคุยกัน ด้วยเหตุผล

10 ไม่จริงจังในหน้าที่ที่ไม่รับมอบหมาย

คนส่วนใหญ่ยังชอบ ทำแบบผักชีโรยหน้า ในหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบ

ไม่ตั้งใจทำงานจริงจังมากพอ ซึ่งแตกต่างจากต่างชาติ ที่เขามักจะให้ความสำคัญ

ต่อข้อตกลงและสัญญา อ ย่ า ง เคร่งครัด เพราะนั่นจะเป็น การสร้างความไว้ใจ

และน่าเชื่อถือในระยะ ย า ว เพื่อเครดิตที่ดี แต่ในบ้านเรามักจะ มองข้ามเรื่องเหล่านี้

นี่เป็นเพียงมุมมองบางส่วน ที่ถูกถ่ายทอดจากบุคคล ภายนอกที่มองเข้ามา

ซึ่งพวกเราอาจจะมองไม่เห็น นั่นเป็นเรื่องที่ดีที่จะให้คนอื่น บอกว่าเราเป็นแบบไหน

และควรแก้ไขตรงไหน เพราะตัวเราเองมักจะมองไม่เห็น จุดบกพร่องของตัวเอง

ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็เป็นมุมมอง สำหรับคนที่อยู่ในสังคม อาจจะมองไม่เห็น

แต่คนที่อยู่ข้างนอกมองเห็น ความเป็นจริงเหล่านี้ ท้ายที่สุดแล้วพวกเราก็คือ

คนในสังคมที่จะสร้าง การเปลี่ยนแปลง และขับเคลื่อนสังคมไปข้างหน้า

ไม่ใช่ใครอื่น การได้รับรู้ถึงข้อเสีย ก็จะทำให้เราแก้ปัญหาได้ตรงจุด และพัฒนาสังคมให้น่าอยู่และดียิ่งขึ้นไป

ขอขอบคุณที่มา  b i t co r e t e ch

Load More Related Articles
Load More By sitsmiling-B
Load More In ข้อคิดชีวิต

Check Also

วิธีการทำความสะอาดเครื่องซักผ้าทำเองได้ง่ายๆ

วิธีการทำความสะอาดเครื่องซักผ้าทำเองได้ง่ายๆ เครื่องใช้ไฟฟ้า กับเครื่องซักผ้าที่ในทุกๆบ้ า…