Home ข่าวทั่วไป ในยุคเศรษฐกิจแบบนี้ ผ่อนรถต่อไม่ไหว ขอคืนไฟแนนซ์ยังไงไม่ให้เสียเปรียบ

ในยุคเศรษฐกิจแบบนี้ ผ่อนรถต่อไม่ไหว ขอคืนไฟแนนซ์ยังไงไม่ให้เสียเปรียบ

ในยุคเศรษฐกิจแบบนี้ ผ่อนรถต่อไม่ไหว ขอคืนไฟแนนซ์ยังไงไม่ให้เสียเปรียบ

ในยุคเศรษฐกิจแบบนี้ ผ่อนรถต่อไม่ไหว ขอคืนไฟแนนซ์ยังไงไม่ให้เสียเปรียบ

เนื่องจากสภาพ เศรษฐกิจในปัจจุบันนี้ เรียกได้ว่าวิกฤต ส่งผล ก ร ะ ท บ ถึงการใช้ชีวิตของหลาย ๆ คน บางคนถึงขั้นต้อง ว่ า ง ง า น ขาดรายได้ปsะจำ แน่นอนว่าใน สถานการณ์แบบนี้ไม่ว่าจะ ย า ก ดีมีจนก็ต้องดิ้นรนต่อสู้กันไป

และหากมาถึงจุดที่ไม่อาจไปต่อ แบกรับภาระ ค่างวด ค่าผ่อนรถ ต่อไปไม่ไหว กาsตัดสินใจ ข า ย ร ถ เพื่อตัดค่าใช้จ่าย ก้ อ น ใ ห ญ่ ในแต่ละเดือน แล้วแลกเป็น เ งิ น ทุนมาหมุนเวียนต่อชีวิตก่อน น่าจะเป็นทางออกที่ดี ในตอนนี้หนทางสุดท้าย

ก็ต้องไปถึงการ ข อ ย ก เลิกสัญญาเช่าซื้ อรถยนต์ กับธนาคาร หรือสถาบันการ เ งิ น หรือการคืนรถให้ไฟแนนซ์ ซึ่งนับเป็นทางออก ที่ดีกว่าปล่อยให้รถถูกยึดหรือถูกฟ้องร้อง ซึ่งมีรายละเอียด ขั้ น ต อ น ที่ควรทำความเข้าใจก่อน ดังนี้

1 ไฟแนนซ์ ต้องการ เ งิ น มากกว่ารถ อธิบายได้ว่าบริษัท ไฟแนนซ์เป็นฝ่ายให้ผู้ซื้ อ

ยืม เ งิ น มาชำระค่ารถทั้งหมดก่อน แล้วค่อยผ่อนชำระคืนพร้อมกับ ด อ  กเบี้ยตามที่ระบุในสัญญา

ดังนั้น การนำรถยนต์ ไปคืนย่อมไม่ได้ก่อให้เกิด ผลประโยชน์ใด ๆ

ต่อไฟแนนซ์ ทว่าก็ถือเป็นเรื่องที่สามารถ ทำได้ตามกฎหมาย

2 คืนรถแล้วอาจต้องใช้ ห นี้ ต่อ เมื่อมีการคืนรถเกิดขึ้นแล้ว ไฟแนนซ์จะนำรถไปขายทอดตลาด ทันทีเพื่อตีมูลค่า ออกมาว่าสามารถหักลบกลบ ห นี้ ได้หรือไม่ หากไม่พอกับ ห นี้ ที่เหลือก็ต้องชำระต่อไป สำหรับกรณีนี้มักเกิดจากการที่ไฟแนนซ์

ได้ดำเนินการยึดรถคืน และดำเนินคดีฟ้องร้องเรียกเอา เ งิ น ส่วนต่างที่เกิดขึ้น ซึ่งถือได้ว่าผู้ใช้รถต้อง เป็นฝ่ายเสียทั้ง เ งิ น เสียทั้งเวลา และยังเสียเครดิตอีกด้วย

3 ผู้ค้ำประกันต้องระวังให้ดี มีบางกรณีที่ผู้ใช้รถนำรถไปคืนให้กับไฟแนนซ์ เมื่อข ายทอดตลาดแล้วเกิดส่วนต่าง ขึ้นกลับไม่รับผิดชอบ ฉะนั้น ประเด็นสำคัญในการคืนรถให้ไฟแนนซ์คือ แม้จะคืนรถแล้ว แต่ก็อาจจะยังมี ห นี้ สินส่วนต่าง

ที่ต้องเป็นภาระชดใช้ต่อไปอีก จึงกล่าวได้ว่านี่ควรจะเป็นทางเลือกสุดท้าย สำหรับการปลดภาระ ห นี้ สินรถยนต์ ซึ่งก่อนจะมาถึงกระบวนการนี้ อาจจะยังมีทางออกอื่น ๆ ที่ควรพิจารณาก่อนดังต่อไปนี้

วิธีการแก้ปัญหาก่อนตัดสินใจคืนรถให้ไฟแนนซ์

1 ปรึกษากับบริษัทไฟแนนซ์ เพื่อปรับโครงสร้าง ห นี้ รถยนต์ ควรมีการพูดคุยเรื่องค่างวดให้ผ่อนน้อยลง หรือผ่อนให้นานขึ้นได้ ซึ่งตามที่กล่าวไปก่อนแล้วว่า บริษัทไฟแนนซ์ย่อม ต้องการได้รับผลตอบแทน เป็น เ งิ น ต้นและ ด อ ก เบี้ย

มากกว่าการได้ เป็นรถยนต์คืนอยู่แล้ว แม้จะต้องยืดเวลาออกไปนานกว่า ที่ระบุในสัญญาเดิมก็ตาม

2 ขายรถต่อให้คนอื่นด้วยตัวเอง นี่คือวิธีที่อาจะทำให้ได้ เ งิ น คืนมาบ้าง

หรือ อ ย่ างน้อยก็ไม่ต้องเสีย เ งิ น ส่วนต่าง และไม่เสียเครดิตอีกด้วย

3 ยกรถให้ญาติสนิท หรือเพื่อนสนิทไปผ่อนต่อ ในกรณีนี้แนะนำว่าควรเป็นญาติสนิท หรือเพื่อนสนิทที่ไว้ใจได้จริง ๆ เพราะวิธีนี้เท่ากับเป็นการยกรถให้ผู้อื่นแบบฟรี ๆ อ ย่  าลืมว่าจำเป็นต้องดำเนิน การเปลี่ยนสัญญาเช่าซื้อ

ที่บริษัทไฟแนนซ์ให้เรียบร้อย ข้อดีของวิธีนี้คือคุ้มค่ากว่าการนำรถไปคืน หรือปล่อยให้รถถูกยึดแน่นอน อ ย่ า ง ไรก็ตาม หากวิธีอื่น ๆ ยังไม่สามารถนำไปสู่ทางออกได้ การคืนรถให้ไฟแนนซ์คง เป็นทางเลือกสุดท้าย ซึ่งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

วิธีการคืนรถให้ไฟแนนซ์ ให้เสียประโยชน์น้อยที่สุด

1 อ ย่ า ผิดนัดชำระ โดยเด็ดขาด

2 เป็นฝ่ายคุย กับไฟแนนซ์ก่อน

ข้อดีของวิธีนี้คือ เมื่อสัญญาเช่าซื้ อถูกบอกเลิก โดยที่ผู้ใช้รถไม่ได้เป็นฝ่ายผิดสัญญา หรือไฟแนนซ์ไม่ได้มา ยึดรถยนต์กลับไปเอง เมื่อเข้าสู่กระบวนกาsนำรถไปขา ยทอดตลาด หากมูลค่าที่ขา ยได้ไม่เพียงพอกับยอด ห นี้

ตามสัญญาเช่าซื้ อฝ่ายผู้ใช้รถจะไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น แต่แบบนี้แทบจะเป็นไปไม่ได้เลย ซึ่งผู้ใช้รถอาจจะต้อง เตรียมตัวเข้าสู่กระบวนการ ในชั้นศาล ซึ่งจะกล่าวถึงในข้อต่อ ๆ ไป

3 ตรวจสภาพรถก่อนส่งมอบ

ควรตรวจสภาพรถก่อนส่งมอบ ถ่ายรูปทุกมุมของรถไว้เป็นหลักฐาน จากนั้นขับรถไปที่บริษัท ไ ฟ แ น น ซ์

และเจรจาขอให้บริษัทออก หลักฐานการส่งมอบรถคืน ทำการตกลงเรื่องค่าเสียหาย ที่ต้องจ่ายเพิ่มเติมให้เรียบร้อย

4 เตรียมตัวขึ้นศาล

เมื่อผู้ใช้sถขอทำเรื่องคืนรถ บริษัทไฟแนนซ์ก็จะนำรถไปดำเนินการขายต่อเพื่อให้ได้ เ งิ น คืนมา มีโอกาสน้อยมากที่จะสามารถขา ยได้ เ งิ น มาสามารถหักลบกลบ ห นี้ ได้เมื่อจำนวน เ งิ น ที่ ข า ย ร ถ ไปไม่เพียงพอกับการชำระ ห นี้

ที่เหลืออยู่ ไฟแนนซ์จึงต้องมาไล่เบี้ยเรียกร้องให้ผู้คืนรถชดใช้ส่วนต่างรวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ซึ่งกระบวนการ ก็อาจจะสิ้นสุดหากตกลงกันได้ แต่หากไม่เป็นไปตามนั้น ขั้นตอนต่อไปก็จะไป ถึงการฟ้องร้องต่อศาล อ ย่ า ง ไรก็ตาม

ต้องบอกไว้ก่อนว่าการต้องขึ้น ศ า ล ในกระบวนการนี้ไม่ได้น่ากลัว อ ย่ า ง ที่คิด และถือเป็นขั้นตอนปกติ ซึ่งศาลจะให้ความยุติธรรม ในการไกล่เกลี่ยค่าเสียหาย ให้คู่กรณีพอใจมากที่สุด ในการบอกเลิกสัญญาเช่าซื้ อ ตามประมวลกฎหมาย แ พ่ ง และพาณิชย์ ม า ต ร า 573

ก ฎ ห ม า ย ที่เกี่ยวข้อง

ปsะมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ มาตรา 573 ผู้เช่าจะบอกเลิกสัญญา ในเวลาใดเวลาหนึ่งก็ได้

ด้วยการส่งมอบทรัพย์สิน กลับคืนให้แก่เจ้าของ โดยเสียค่าใช้จ่ายของตนเอง

ขอขอบคุณที่มา parinyajai

Load More Related Articles
Load More By sitsmiling-B
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

วิธีการทำความสะอาดเครื่องซักผ้าทำเองได้ง่ายๆ

วิธีการทำความสะอาดเครื่องซักผ้าทำเองได้ง่ายๆ เครื่องใช้ไฟฟ้า กับเครื่องซักผ้าที่ในทุกๆบ้ า…