Home ข้อคิดชีวิต แง่คิด 12 ข้อ เป็นคนอารมณ์ดี ชีวิตยิ่งมีความสุข

แง่คิด 12 ข้อ เป็นคนอารมณ์ดี ชีวิตยิ่งมีความสุข

แง่คิด 12 ข้อ เป็นคนอารมณ์ดี ชีวิตยิ่งมีความสุข

แง่คิด 12 ข้อ เป็นคนอารมณ์ดี ชีวิตยิ่งมีความสุข

1 มองหาข้อดีในเรื่องที่เกิดขึ้น

โลกของเรานั้น ไม่ได้สร้างมาเพื่อผิดหวัง หรือสมหวังเสมอไป ทุกๆ อ ย่ า ง ล้วนมี 2 ด้านเสมอ

เมื่อวันใดที่เราต้องพบเจอ สิ่งที่ผิดหวังไม่เป็นดั่งใจคิด ต่อให้ร้องไห้เสียใจ ก็ไม่สามารถแก้ไขได้

เราจงมองความผิดหวั งเสียใจครั้งนี้ให้เป็นตัว อ ย่ า ง ว่าเราควรเผื่อใจ ต่อไป

เราจะไม่ร้องไห้แบบนี้ มองให้เป็น บทเรียนสอนเรา

2 ใช้ชีวิตให้ช้าลง

ไม่ว่าจะทำอะไร อ ย า ก ให้เวลานั้นเดินช้าลง ไม่ว่าจะตัดสินใจทำอะไร อ ย า ก ให้คิดให้ช้าลง

บางสิ่งบาง อ ย่ า ง มันผิดพลาดไปแล้วไม่สามารถแก้ไขได้ แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรายังไม่ได้ลงมือทำ

ขอให้คิดให้มาก อ ย่ า รีบร้อนด่วนตัดสินใจ อะไรในเวลาเร่งรีบ

3 สร้างสิ่งแวดล้อมที่เป็นบวก

เมื่อเราคบคนที่มีความคิด ที่เป็นความคิดในแง่บวก ความคิดของเราจะมีความสุข ไม่มีอคติมาเข้ามา

เกี่ยวข้องในความรู้สึก เมื่อเราคบกับคนที่มีแง่ลบ ไม่ว่าจะทำอะไรทุก อ ย่ า ง จะดูผิดหูผิดตาไปหมด

จะมีความรู้สึกภายใต้จิตใจ ที่ไม่ดีมีอคติต่อผู้อื่นเสมอ เมื่อเป็นเช่นนี้เราควรเลือกคบคน

เลือกอยู่ใน สภาพแวดล้อมที่เป็นบวก จะทำให้จิตใจของเราเป็นสุข

4 อ ย่ า ทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่

เมื่อเจอปัญหา เฉพาะหน้าเกิดอารมณ์โมโห ขอจงให้หยุดคิดสักนิด ปัญหาที่เราเจอตรงหน้านี้

ต้องทำให้เป็นเรื่องเล็ก อ ย่ า ฉุ น เ ฉี ย ว ขอให้มันผ่ านไปได้ด้วยดี อ ย่ า ทำ ให้เป็นเรื่องใหญ่เรื่องโต

5 ใช้ชีวิตที่ดี

การใช้ชีวิตที่ดี การกินอิ่มนอนหลับ พักผ่อนให้เพียงพอ ทำงานให้เต็มที่ เมื่อถึงเวลาเลิกงาน

ให้พักผ่อนให้เต็มที่ เรื่องงานส่วนเรื่องงาน เรื่องส่วนตัวคือเรื่องส่วนตัว ไม่เก็บเรื่องราวมาคิดให้กวนใจ

6 เรียนรู้ที่จะรับฟัง

เราโตในสังคมที่กว้างใหญ่ขึ้น การยอมรับคำพูดของ ผู้อื่นเป็นสิ่งที่น่าเรียนรู้ เขาเป็นการฟัง

ความคิดของคนอื่นที่มองในตัวเรา จงยินดีที่จะรับฟัง เพื่อนำมาปรับปรุง ตนเองให้ดีมากยิ่งขึ้น

7 สร้างอารมณ์ขันกับเรื่องราว ที่เกิดขึ้น

เมื่อไหร่แล้วที่เราต้อง พบเจอกับปัญหาที่ถาโถมเข้ามาใส่ การที่เราไม่เงียบถึงเครียด

มันไม่ได้ช่วยอะไรให้ดีขึ้น ขอให้เราทำตัวให้ปกติ ให้เราเล่นได้เหมือนที่เคยเล่น ยิ้มได้เหมือน

ที่เคยยิ้ม แล้วปัญหาเหล่านั้น จะคลี่คลายด้วยตัวเราเอง อ ย่ า จมกับปัญหา แต่ต้องหาทางแก้ไข

8 เริ่มต้นวันใหม่ด้วยใจที่เป็นบวก

เคยไหมถ้าตื่นเช้ามา ด้วยอารมณ์หงุดหงิด วันทั้งวันของเรานั้น มีแต่เรื่องที่เราไม่ถูกใจ

แต่ในทางกลับกัน ถ้าเราตื่นเช้ามา ด้วยความคิดที่เป็นบวก ด้วยอารมณ์

ที่ยิ้มแจ่มใส วันทั้งวันของเรา ก็จะมีแต่สิ่งดีๆ

9 คิดดีและทำดีกับคนอื่น

เมื่อไหร่ที่เราเจอคนที่ไม่ดี จงทำดีกับเขา เมื่อเราทำดีกับเขาพูดดีกับเขา สิ่งเหล่านี้

จะย้อนกลับเข้าตัวเรา เขาจะทำดีกับเราและคิดในแง่ดี กับเราพูดจาดีกับเราเช่นกัน

10 โฟกัสในเรื่องราวดีๆ

วันหนึ่ งวันของเรา มีเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้น มีทั้งเรื่องที่ดี และมีทั้งเรื่องที่ไม่ดี จงเก็บ

เรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้น โฟกัสแต่เรื่องราวที่ดี เราจะมีความสุขในแต่ละวัน

11 เรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้น

ปัญหาที่พบเจอในแต่ละวัน มักมีมากมายไม่เหมือนกัน ปัญหาเหล่านั้นสามารถแก้ไขได้

หากเราเรียนรู้ต้นตอของปัญหา เรียนรู้รับมือกับปัญหา และที่สำคัญเรียนรู้ที่จะแก้ปัญหา

นำปัญหาที่เราเจอ มาเป็นบทเรียนเพื่อแก้ไข ไม่ให้พบเจอปัญหา แบบนี้ซ้ำแบบเดิม

12 ฝึกเจริญสติตลอดทั้งวัน

การเจริญสติจะช่วยให้ เรารู้เท่าทันตนเอง รับรู้ถึงความรู้สึก รับรู้ถึง

การกระทำ ช่วยให้เราดำเนินชีวิตได้ อ ย่ า ง มั่นคงและยั่งยืน

ขอขอบคุณที่มา verrysmilejung, postsod

Load More Related Articles
Load More By sitsmiling-B
Load More In ข้อคิดชีวิต

Check Also

วิธีการทำความสะอาดเครื่องซักผ้าทำเองได้ง่ายๆ

วิธีการทำความสะอาดเครื่องซักผ้าทำเองได้ง่ายๆ เครื่องใช้ไฟฟ้า กับเครื่องซักผ้าที่ในทุกๆบ้ า…