Home ข้อคิดชีวิต เรื่อง 4 ข้อ ที่ธนาคารไม่เคยบอกกับคุณ

เรื่อง 4 ข้อ ที่ธนาคารไม่เคยบอกกับคุณ

เรื่อง 4 ข้อ ที่ธนาคารไม่เคยบอกกับคุณ

เรื่อง 4 ข้อ ที่ธนาคารไม่เคยบอกกับคุณ

1 เสี ยโอกาสในการให้เงินทำงานแทนเรา

ข้อดีของการฝากเงิน ก็คือ สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด มาใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

และในย า มฉุ ก เ ฉิ นได้ทันที ไม่รวมเงินฝากที่ มีเงื่อนไขพิเศษต่าง ๆ แต่การฝากเงิน

มากเกินความจำเป็น ก็ทำให้เราเสี ยโอกาสที่จะนำเงิน ส่วนเกินไปลงทุนสร้างผล

ตอบที่ดีให้กับเราในอนาคต หลายคนกังวลว่าการลงทุนมี ความไม่แน่นอนและอาจ

ข า ดทุ นได้ แต่จากสถิติพบว่า การลงทุนในระยะเวลาที่ย าวนานขึ้น โอกาสที่จะข า ดทุน

ก็จะน้อยลงตามไปด้วย ดังนั้นยิ่งเริ่มลงทุนเร็วเท่าไหร่ ก็ยิ่งมีเวลาล งทุ นนานขึ้น

โอกาสขา ดทุ นก็จะน้อยลงตามไปด้วย และเงินสามารถทำงาน สร้างร ายได้แทนเราได้นานขึ้นด้วย

2 ยิ่งฝากนาน เงินยิ่งหาย

จากความเชื่อที่ว่า ฝากเงินกับธนาค า รเงินต้นไม่หาย แถมยังได้ดอ กเบี้ยด้วย

เรื่องนี้มันถูกแค่ครึ่งเดียวเท่านั้น เพราะเงินต้นไม่หายก็จริง แต่มูลค่าของเงินนั้น

จะลดลงตลอดเวลา เนื่องจากภาวะเงินเฟ้อนั่นเอง ก็คือ ภาวะที่ราคาของสินค้าต่าง ๆ

สูงขึ้น ทำให้มีเงินเท่าเดิมแต่ซื้อของได้น้อยลง หรือสรุปง่าย ๆก็คือ

มีเงินเท่าเดิม แต่มูลค่าของเงิน ลดลงนั่นเอง

3 ความฝันต่างๆ อาจจะไม่เป็นความจริง

ทุกคนต่างก็มีความฝัน ของตัวเองกันทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นการเกษียณ ก่อนกำหนด

ออกเที่ยวรอบโลก มีบ้านหลังใหญ่โต ส่งลูกไปเรียนต่างประเทศ ความฝันเหล่านี้จะเป็น

จริงได้ แต่ก็จำเป็นต้องใช้ เงินจำนวนมากมายด้วยเช่นกัน และหลายคนคิดว่าจะ

พ ย า ย า ม เก็บเ งิ นให้ได้มากที่สุด เพื่อที่จะเอาเงินเก็บนั้น ไปทำฝันให้เป็นจริงแต่การ

ทำเช่นนี้อาจทำให้ ความฝันเป็นจริงได้ย า กมาก หรือไม่มีวัน เป็นจริงได้เลย

4 มีความเสี่ ย งที่จะไม่ได้เงินคืน หากแบงค์ล้ม

เราเชื่อว่าฝาก เงินไว้กับธนาค า ร ไม่ต้องกลัวเงินต้นห า ย แต่ในความเป็นจริงนั้น

ถ้าแบงค์เกิดเ จ๊ งขึ้น มาอย่ า งเช่นในปี 40 เราจะเอาเงินคืน ได้จากใครหล่ะ และมีหลายคน

บอกว่า ก็มีพระร า ชก ฤ ษ ฎีก าคุ้มครองเงินฝากอยู่นิ ถึงยังไงก็ยังได้เงินคืนทั้งหมด

แบบนั้นมันก็ใช่แหละ ถ้าเป็นเมื่อก่อน แต่ ณ ปัจจุบัน พระรา ชกฤ ษ ฎีก าคุ้มครองเงินฝาก

ไม่ได้คุ้มครองเงิน เต็มจำนวนอีกต่อไป โดยวงเงินคุ้มครอง นั้นจะค่อยๆ ลดลง

จากข้อมูลข้างต้น ซึ่งนั่นก็แปลว่า เงินต้นเราไม่ได้ปลอ ด ภั ย 100%แบบที่เ ราคิดอีกต่อไป

ดังนั้นเราควร จัดสรรเงินให้เหมาะสม ทั้งการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน เงินสำรองในย า มฉุ กเฉิ น

และการลงทุน เพื่อให้เงินสามารถทำงานเพื่อสร้าง ความมั่งคั่งให้เราในอนาคตได้

ขอขอบคุณที่มา f i n n o m e n a. c o m, verrysmilejung

Load More Related Articles
Load More By sitsmiling-B
Load More In ข้อคิดชีวิต

Check Also

วิธีการทำความสะอาดเครื่องซักผ้าทำเองได้ง่ายๆ

วิธีการทำความสะอาดเครื่องซักผ้าทำเองได้ง่ายๆ เครื่องใช้ไฟฟ้า กับเครื่องซักผ้าที่ในทุกๆบ้ า…