Home ข่าวทั่วไป เรื่องจริง 10 ข้อที่เราเถียงไม่ออก ทำคนตกงานเป็นล้าน

เรื่องจริง 10 ข้อที่เราเถียงไม่ออก ทำคนตกงานเป็นล้าน

เรื่องจริง 10 ข้อที่เราเถียงไม่ออก ทำคนตกงานเป็นล้าน

เรื่องจริง 10 ข้อที่เราเถียงไม่ออก ทำคนตกงานเป็นล้าน

1 คน ไ ท ย รู้จักหน้าที่ของตัวเองต่ำมาก โดยเฉพาะหน้าที่ต่อสังคม เป็นประเภท มือใคร ย า ว

สาวได้สาวเอา เกิดธุรกิจการเมืองธุรกิจราชการ ธุรกิจการศึกษา ทำให้ประเทศชาติ ล้าหลังไปเรื่อย

2 การศึกษายังไม่ทันสมัย คน ไ ท ย เก่งแต่ภาษาของตัวเอง ทำให้ขาดโอกาสในการแข่งขันกับต่างชาติ

ในเวทีต่างๆ ไม่กล้าแสดงออก ข ี้อายไม่มั่นใจในตัวเองจึงตามหลังชาติอื่น คนมีฐานะจะส่งลูกไปเรียนเมืองนอก เพื่อโอกาสที่ดีกว่า

3 มองอนาคตไม่เป็น คน ไ ท ย มากกว่า 70 เปอร์เซ็น ทำงานแบบไร้อนาคตทำแบบวันต่อวัน

แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปวันๆ น้อยคนนักที่จะทำงานเป็นระบบเป็นขั้น เป็นตอนมีเป้าหมายในอนาคตที่ชัดเจน

4 ไม่จริงจังในความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ทำแบบผักชีโรยหน้าหรือทำด้วยความเกรงใจ ต่างกับคน ญี่ ปุ่ น หรือยุโรปที่จะให้

ความสำคัญกับสัญญา ข้อตกลง อ ย่ า ง เคร่งครัด เพราะหมายถึงความเชื่อถือในระยะ ย า ว คนไ ท ยจึงถูกลดเครดิต ความน่าเชื่อถือลงเรื่อย ๆ

5 การกระจายความเจริญยังไม่เต็มที่ ประชากรประมาณ 60 ถึง 70 เปอร์เซ็น ที่อยู่ห่างไกลจะขาดโอกาส

ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตัวเอง และชุมชนซึ่งเป็นหน้าที่ ของภาครัฐที่ต้องส่งเสริม

6 การบังคับกฎหมายไม่เข้มแข็ง และไม่ต่อเนื่อง ทำงานแบบลูบหน้าปะจมูก ปราบปรามไม่จริงจังการดำเนินการ

ตามกฎหมายกับ ผู้มีอำนาจหรือบริวารจะทำแบบ เอาตัวรอดไปก่อนไม่มีมาตรฐาน

7 อิจฉาตาร้อน สังคม ไ ท ย ไม่ค่อยเป็นสุภาพบุรุษ เลี่ยงเป็นศรีธนญชัย ยกย่องคนมีอำนาจ มีเงินโดยไม่สนใจภูมิหลัง โดยเฉพาะคน

ที่ล้มบนฟูกแล้วไปเกาะผู้มีอำนาจ เอาตัวรอด คนพวกนี้ ร้ า ย ยิ่งกว่าผู้ ก่ อ การ ร้ า ย ดีแต่พูดมือ ไม่พายเอาเท้ารานํ้า

ทำให้คนดีไม่กล้า เข้ามาเพราะกลัว เปลืองตัว

8 เอ็นจีโอค้านลูกเดียว บางกลุ่มอิงอยู่กับผลประโยชน์ บ่อยครั้งที่ต้องเสียโอกาส

อ ย่ า ง มหาศาล เพราะการค้านหัวชนฝา เหตุผลจริง ๆ ไม่ได้พูดกัน

9 ยังไม่พร้อมในเวทีโลก การสร้างความน่าเชื่อถือ ในเวทีการค้าระดับโลกยังขาดทักษะ

และทีมเวิร์ค ที่ดีทำให้สู้ประเทศเล็ก ๆ อ ย่ า ง สิงคโปร์ไม่ได้

10 เลี้ยงลูกไม่เป็น เ ด็ ก ไ ท ย ขาดความอดทน ไม่มีภูมิคุ้มกันเป็น ข ี้โ ร ค ทางจิตใจ ไม่เข้มแข็งเพราะ การเลี้ยงลูกแบบไข่ในหิน

ไม่สอนให้ลูกช่วยตัวเอง ไม่กระตือรือร้นในการช่วยตนเองขวนขวายแสวงหาค้นหาตัวเอง และไม่สอนให้สำนึกรับผิดชอบต่อสังคม

เ จ็ บ ป ว ด จริง ๆ แต่มันคือเรื่องจริงที่เถียงไม่ออก เห็นที ไ ท ย เราจะต้องปรับตัว อ ย่ า ง หนัก เริ่มตั้งแต่ในครอบครัว

สังคมตลอดจนหน่วยงานภาคธุรกิจ และภาครัฐบาลต้องร่วมกันตระหนัก และหาทางแก้ไข อ ย่ า ง จริงจัง

ขอขอบคุณที่มา forlifeth

Load More Related Articles
Load More By sitsmiling-B
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

วิธีการทำความสะอาดเครื่องซักผ้าทำเองได้ง่ายๆ

วิธีการทำความสะอาดเครื่องซักผ้าทำเองได้ง่ายๆ เครื่องใช้ไฟฟ้า กับเครื่องซักผ้าที่ในทุกๆบ้ า…