Home ข่าวทั่วไป เทคนิค 8 ข้อ ในการทดสอบทอง ว่าแท้หรือปลอม

เทคนิค 8 ข้อ ในการทดสอบทอง ว่าแท้หรือปลอม

เทคนิค 8 ข้อ ในการทดสอบทอง ว่าแท้หรือปลอม

เทคนิค 8 ข้อ ในการทดสอบทอง ว่าแท้หรือปลอม

1 แม่เหล็ก

ถ้าใช้แม่เหล็กแล้ว ดูด ติ ด ทันทีทองเส้นนั้น เป็นทองปลอมแน่นอน

เพราะใส่เหล็ก ในปริมาณมาก แต่ถ้าเป็นทองคำแท้ แม่เหล็กจะดูดไม่ติด

2 ทดสอบโดยการกัด

ทองคำแท้จะ มีความแข็งไม่มาก ถ้ากัดก็จะเกิด รอยบุ๋มเห็นได้ชัด

แต่ถ้าเป็นทองปลอม ทองผสมเหล็ก หรือทองแดง หรือทองชุบ

จะแข็งมาก กัดแล้วไม่เกิด รอยบุ๋ม

3 ดูจากขนาดของทอง

วิ ธี นี้ต้องใช้ การสังเกตให้ดี ต้องรู้ว่าทองคำหนัก 1 บาท หรือ 2 บาทนั้น

ควรมีขนาดแค่ไหน น้ำหนักกับขนาดต้องสอ ดคล้องกัน ถ้าบอ กหนัก 1 บาท

แต่มีขนาดใหญ่ มากก็ให้ระวังไว้เลยว่าอาจ เป็นทองปลอมได้

4 การชั่งน้ำหนัก

วิ ธี นี้ถ้าไม่มีเครื่องชั่ง ก็ต้องมีทองคำแท้อีกชิ้ นหนึ่งไว้เทียบกัน เพราะทองคำแท้

ไม่ว่าจะเส้นใหญ่หรือเส้นเล็ก ถ้าน้ำหนัก 1 บาท ก็จะมีน้ำหนักเท่ากันเสมอ

น้ำหนักของ ทองรูปพรรณความ บ ริ สุ ท ธิ์ 96.5% 23k  แต่ละขนาดเอาไว้

โดยคุณสามารถ ทดสอบได้ ผ่ า น น้ำหนัก มาตรฐานดังนี้

ทองครึ่งสลึง หนัก 1.89 – 1.9 กรัม

ทอง 1 สลึง หนัก 3.79 – 3.8 กรัม

ทอง 2 สลึง หนัก 7.58 – 7.6 กรัม

ทอง 3 สลึง หนัก 11.37 – 11.4 กรัม

ทอง 1 บาท หนัก 15.16 – 15.2 กรัม

ทอง 2 บาท หนัก 30.32 – 30.4 กรัม

5 การสำรวจตราประทับ

ใช้แว่นขย ายส่อง ดูต ามข้อหรือห่วงของทอง ทองแท้ทั่วไปจะมีการ

ตีตราร้านไว้อย่ าง ชัดเจนเพื่อเป็นการ การันตี บอ กแหล่งที่มา

หรือมีการตอ กตัวเลข บอ กความ บ ริ สุ ท ธิ์ ของทองไว้ด้วยเช่น

14k 18k 22k 24k ถ้าตรานั้นเบลอๆไม่ชัดเจน ก็ให้ระวังไว้ก่อนว่า

อาจเป็น ของปลอม ให้หลีกเลี่ยง การซื้ อ

6 หยดด้วยน้ำกรดไนตริก

ทองคำแท้เมื่อ หยดด้วยกรดไนตริก จะไม่เกิดปฏิกิริย า ไม่เปลี่ยนสี

หรือหลอมละล า ย แต่ถ้าทองคำนั้น มีโลหะอื่น ผสม เช่น ทองแดง

ก็จะละล า ยไปอย่ างเห็นได้ชัดเจน วิ ธี นี้คงต้อง ทำที่ร้านทอง

เพราะกรด ไนตริก หาซื้ อไม่ได้ต าม ร้านค้าทั่วไป

7 ดูจากรอยต่อหรือจุดที่ทองเสียดสีกัน

วิ ธี นี้สามารถ ใช้แว่นขย ายดูต ามรอยต่อ หรือจุดเสียดสี ถ้าเป็นทองคำแท้

จะไม่มีรอย ถลอ ก ลอ ก หรือเปลี่ยนสี แต่ถ้าเป็นทองคำชุบ หรือทองปลอม

ต ามรอยต่อเหล่านี้ จะเกิดการลอ ก หรือถลอ ก

8 โยนลงบนกระจก

ทองคำเป็น โลหะที่มีเนื้อนุ่ม ไม่แข็งเหมือนเหล็ก หรือทองแดง

ถ้าโยนไปกระทบกับ กระจกจะได้ยินเสียง กระทบกันแบบนุ่มๆ

ไม่มีเสียงแหลม ดัง แต่ถ้าเป็นทองปลอมเสียง จะดังแก๊งๆอย่ างชัดเจน

ทำความรู้จักทองคำประเภทต่างๆ

ทองคำแท้ หมายถึงทองคำ ที่มีเปอร์เซ็นต์ความ บ ริ สุ ท ธิ์ สูง ได้แก่

96.5%  23k  และ 99.9%  24k หรือมีธาตุอื่นๆ เจือปนในขั้นตอน

การผลิตไม่เกิน 3.5% ทองคำเปอร์เซ็นต์ต่ำ หรือที่รู้จักกันในชื่อ ทองเค

ทองเขียว หมายถึงทองที่มี เปอร์เซ็นต์ความ บ ริ สุ ท ธิ์ ต่ำกว่า 96.5% ลงไป

หรือมีธาตุอื่นๆ ผสมเกินกว่า 3.5% ทำให้มี ความแข็งแรงทนทาน มากกว่า

ทองคำแท้ และสามารถออ ก แบบได้หลากหล า ยดีไซน์มากกว่า

รวมไปถึงการตกแต่งสีเป็น Pink Gold หรือ Yellow Gold

ทองคำปลอม ในที่นี้หมายถึงทอง ที่ไม่ได้มีส่วนผสม ของทองคัาแท้อยู่เลย

โดยอาจใช้โลหะอื่นๆ ชุบทองแค่เพียงภายนอ กเท่านั้น ภายในอาจเป็น ทองเหลืองเหลืองอลูมิเนียม

ขอขอบคุณที่มา yakkinn999, parinyajai, rooormai

Load More Related Articles
Load More By sitsmiling-B
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

วิธีการทำความสะอาดเครื่องซักผ้าทำเองได้ง่ายๆ

วิธีการทำความสะอาดเครื่องซักผ้าทำเองได้ง่ายๆ เครื่องใช้ไฟฟ้า กับเครื่องซักผ้าที่ในทุกๆบ้ า…