Home ข้อคิดชีวิต เคล็ดลับเปิดแอร์ได้ทั้งวัน แต่ไม่เปลืองค่าไฟ

เคล็ดลับเปิดแอร์ได้ทั้งวัน แต่ไม่เปลืองค่าไฟ

2,224
เคล็ดลับเปิดแอร์ได้ทั้งวัน แต่ไม่เปลืองค่าไฟ

เคล็ดลับเปิดแอร์ได้ทั้งวัน แต่ไม่เปลืองค่าไฟ

บ้านเมืองร้อนแบบเรา ไปบ้านไหนส่วน มากก็จะมีแอร์ไว้ ติ ด บ้าน ด้วยร า ค าที่จับต้องได้ง่ายขึ้น และการผ่ อ นจ่ายสำหรับคนที่ ไม่มีเงินก้อนเพื่อซื้ อ แต่ต้องมาเ สี ยค่าไฟในการใช้งานแทน ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในระยะ ย า ว ด้วยเ ค ล็ ด ลั บดีดีดังต่อไปนี้

จะทำให้คุณสามาร ถประหยัดค่าไฟได้เป็นหมื่น และสามารถเปิดได้ตลอ ดทั้งวันทั้งคืนโดยที่ ไม่ต้องคอยมากังวัลเรื่องค่าไฟที่จะเพิ่มขึ้น เรามาคิดจากแอร์ที่มีขนาด 1 ตัน ซึ่งจะใช้ไฟอยู่ที่ 3,500 วัตต์ หากเราต้อง เปิดเป็นเวลา 8-10 ชั่ ว โมง

คิดจากค่าไฟ หน่วยละ 3.5 บ า ท รวมเป็นค่าไฟที่ต้องเ สี ยต่อปี 19,000 บ า ท แต่ในระหว่างการใช้แอร์นั้น แอร์จะตัดการทำงานเอง เมื่ออุณหภูมิในห้องคงที่ต ามที่กำหนดคิดเป็น 20เปอร์ซน ก็จะทำให้ค่าไฟล ดลงเหลือปีละ 15,000บ า ท

และเป็นที่ สิ่งที่ทำกัน มาเสมอ คือ จะตั้งอุณภูมิของแอร์ไว้ที่ 25 องศา เ พ ร า ะประหยัดไฟได้มากที่สุดต ามคำแนะนำของช่าง ความชื้นสัมพัทธ์จะอยู่ที่ 50 แต่หากเรา ตั้งอุณภูมิแอร์ไว้ที่ 27 องศา ความชื้นสัมพัทธ์อยู่ที่ 70 ก็จะทำให้ค่าไฟที่ 15,000 บ า ท

ล ดลงเหลือเพียง 10,000 บ า ทเท่านั้น โดยที่ไม่ร้อนอบอ้าว แต่ยังคงความเย็นสบายอยู่ แต่ถ้าเราลองตั้งอุณหภูมิอยู่ที่ 28-30 องศาดูล่ะ แล้วเปิดพัดลมแบบส่ายควบคู่ ไปด้วยซึ่งพัดลมนี้จะกินไฟเพียง 50 วัตต์เท่านั้น หากเปิดเป็นเวลา 10 ชั่ ว โมง/วัน

ปีหนึ่งเราจะเ สี ยค่าไฟเพียง 630 บ า ท และหากตั้งอุณหภูมิต ามที่กำหนดไว้ข้างต้น ก็จะสามารถล ดค่าไฟที่เกิด จากแอร์ได้ถึง 2,000 บ า ท เหลือเพียง 8,000 บ า ท/ปีเท่านั้น แล้วตัดค่าไฟตอนที่แอร์ หยุดทำงานออ กอีก บวกกับค่าพัดลม

ที่ต้องเ สี ยต่อปีแล้ว จะเหลือเพียง 6,500 บ า ทต่อปี ซึ่งเมื่อคิดดูแล้วจะสามารถ ประหยัดค่าไฟต่อปีรวมเป็นเงินถึง 12,500 บ า ท โดยที่เรายังเย็นสบายได้ทุกวัน ทั้งสบายใจแ ละสบายกระเป๋าอีกด้วย ประหยัดค่าไฟได้อีก ก่อนที่เราจะเปิดแอร์นั้น

เราควรที่จะเปิดหน้าต่างเพื่อ ระบายความร้อนภายในห้องออ กก่อน อาจจะใช้พัดลมเป่าช่วยก่อนในตอนแรก เมื่อปล่อยให้ความร้อนออ กจากห้องได้ซักพักแล้ว ก็ค่อยปิดหน้าต่าง ทั้งหมดและเปิดแอร์ ก็จะช่วยทำให้แอร์เย็นได้เร็วขึ้น และไม่ต้องทำงานหนัก

ค่าไฟก็จะล ดลงไปโดยปริ ย า ย หากเรารู้จักใช้ให้ ได้ประโยชน์สูงสุด แอร์ก็จะไม่ใช่เครื่องใช้ไฟฟ้า ที่กินค่าไฟมากใดใดเลย ด้วยวิ ธีง่ายๆแบบนี้ก็จะทำให้สบายกระเป๋า ไม่ต้องจ่ายเยอะ แม้ในหน้าร้อน แถมยังสามารถใช้แอร์ได้ต ามใจ

ต ามความต้องการของเรา พอเข้าหน้าร้อน ก็สามารถอยู่ในบ้านอ ย่ างสบายใจ ไม่ต้องต่อรถต่อเรือออ กไปต ากแอร์ที่ห้าง ให้เปลืองค่าเดินทางอีก ประหยัดได้หล า ยต่อเลยทีเดียว

ขอขอบคุณที่มา Postsara krustory, sabidee

Load More Related Articles
Load More By sitsmiling-B
Load More In ข้อคิดชีวิต

Check Also

วิธีการทำความสะอาดเครื่องซักผ้าทำเองได้ง่ายๆ

วิธีการทำความสะอาดเครื่องซักผ้าทำเองได้ง่ายๆ เครื่องใช้ไฟฟ้า กับเครื่องซักผ้าที่ในทุกๆบ้ า…