Home ข้อคิดชีวิต อยากให้ลูกเป็นคนเก่งและขยัน ต้องสอนลูกๆ 3 วิธีนี่

อยากให้ลูกเป็นคนเก่งและขยัน ต้องสอนลูกๆ 3 วิธีนี่

อยากให้ลูกเป็นคนเก่งและขยัน ต้องสอนลูกๆ 3 วิธีนี่

อยากให้ลูกเป็นคนเก่งและขยัน ต้องสอนลูกๆ 3 วิธีนี่

1 พ่อแม่ต้องไม่เข้าไปช่วยลูกทำการบ้าน

มีคุณแม่ท่านหนึ่งเล่าประสบการณ์ว่า ตนเองไม่เคยไปสอนการบ้านให้ลูกชายแม่จะเตื อ นลูกมากกว่าว่า เวลาไหนควรไปทำการบ้าน เมื่อทำเสร็จแล้วก็บอกแม่คำหนึ่ง ก็พอส่วนการตร ว จว่า ลูกชายทำถูกหรือไม่นั้น เป็นหน้าที่ของตัวเขาเอง

หรือ ให้เรียนรู้ว่าถูก ผิ ด จากที่โรงเรียน แม่มีหน้าที่เพียงเซ็นชื่อก็แค่นั้น ในตอนแรกลูกชายไม่พอใจ โดยพูดว่า แม่ของคนอื่นจะช่วยตร ว จ การบ้านให้ด้วย ทำไมแม่ ข ี้ เ กี ยจแบบนี้ล่ะ เลยตอบลูกชายไปว่า ไม่ใช่เพราะแม่ ข ี้เกีย จ หรอก ลูกคิดดูนะ

ถ้าแม่ช่วยลูกตรว จ การบ้านแล้ว ลูกจะรู้ได้ อ ย่ า ง ไรว่าผิ ด ตรงไหน แล้วต่อไปลูกจะตร ว จ เองเป็นไหมจำไว้นะว่า ในตอนนั้นไม่มีใครสามารถมาช่วยลูกตรว จได้ ลูกจะได้ฝึกการตร ว จ ความถูกต้อง และ เรียนรู้ด้วยตนเอง ในห้องเรียนลูกจะเจอบทเรียนก่อน

และ จึงจะได้ทำข้อส อ บแต่ในโลกแห่งความจริงลูกจะได้เจอ บททดสอบก่อนแล้วถึงจะได้บทเรียน นี่คือ สิ่งที่ลูกต้องเรียนรู้ เธอสอนให้ลูกรู้จักพึ่งตนเอง เมื่อเจอปัญหา ก็ต้องคิดใคร่ครวญด้วยตัวเอง ถ้าคิดไม่ออกจริงๆ ค่อยขอคำแนะนำจากแม่ได้

ประสบการณ์ของครูพบว่า แม่ ข ี้เกี ยจ ไม่เคยชี้นำลูกให้เรียนรู้ แต่ปล่อยให้ลูกทำ อ ย่ า ง อิสระคิด อ ย่ า ง อิสระแต่เธอก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ เธอยังให้ความสนใจกับลูก และใช้วิธีการที่ชาญฉลาดเพื่อช่วย เมื่อลูกมีปัญหามันสอนให้รู้ว่า ผู้ปกครอง

ควรที่จะปล่อยลูกของตนเองบ้าง ในเวลาอันสมควรให้เขาได้เรียนรู้ และใช้ชีวิตของตนเอง อ ย่ า ง เต็มที่ สิ่งที่ตัว อ ย่ า ง แม่ๆ ทั้งหลายทำนั้น มันเป็นวิธีในการปลูกฝั งลูกได้ดีมาก เพื่อให้เขาสามารถเติบโตได้ด้วยตัวเอง พ่อแม่ทุกคนมักจะกังวลกับลูก

จนไม่กล้าปล่อยให้ลูกได้เรียนรู้ด้วยตัวเขาเองคุณ ควรเอาความกังวลเก็บไว้ในใจและปล่อยให้ เขาโบยบินไปด้วยวิธี ของเขาเถิดเพื่อให้เขามีปีกที่แข็งแร งพอ เพื่อให้เขาอยู่ได้ด้วยตัวเองในวันที่ไม่มีคุณแล้ว

2 พ่อแม่ต้องสอนให้ลูกเรียนรู้จักพึ่งพาตัวเอง

คุณแม่เจียเจียได้เล่าประสบการณ์ว่า เธอจะไม่เข้าไปช่วยลูก ในสิ่งที่พวกเขาทำได้เองเช่น เมื่อห้องนอนของเจียเจีย ไม่เป็นระเบียบแม่จะเตื อ น เจียเจียว่า ควรจัดห้องยังไง เพื่อให้เป็นระเบียบ และจะให้ลูกทำเอง ในช่วงเปิดภาคเรียน

คุณครูขอให้นักเรียน ห่อปกหนังสือเรียนเล่มใหม่ของเทอมนี้ แต่เจียเจียทำไม่เป็นแม่จึงสอนเจียเจียห่อเป็นตัว อ ย่ า ง จากนั้นก็ปล่อยให้เจียเจีย ได้ทำเองทั้งหมด เจียเจียไม่อย ากห่อเอง จึงไม่ยอมขยับมือ แม่ก็ไม่สนใจอะไรเธอได้แต่ยืนอยู่ข้างๆ

พร้อมชี้นิ้วบอกให้ทำแต่ไม่เข้าไปช่วยห่อ ทำให้เจียเจียต้องนั่งห่อเองทั้งหมด แม่ของเจียเจียพูดว่า ความจริงถ้าฉันจะเข้าไปช่วยห่อ จะประหยัดเวลาได้มากเลยล่ะ แต่เจียเจียจะไม่มีวันเรียนรู้ ที่ห่อปกหนังสือได้ด้วยตัวเอง ฉะนั้นนี่เป็นวิธีที่ดีที่สุดคือปล่อยให้

เจียเจียห่อเอง ถึงจะห่อไม่เรียบร้อยก็เถอะ ประสบการณ์ของครูพบว่า แม่ ข ี้เกีย จ ไม่เคยขยันหมั่นเพียรในการช่วยลูก ในการทำสิ่งต่าง ๆ แต่ให้ลูกได้พึ่งพาอาศัยตัวเอง ช่วยเหลือตัวเองได้ และไม่เฉยเมยต่อการฝึกฝน คือ การสร้างความรับผิ ด ชอบให้กับลูกได้เป็นอย่ างดี

3 พ่อแม่ให้ลูกเรียนรู้ที่จะเติบโตด้วยตัวเอง

พ่อแม่หลายคนชอบสร้างความคาดหวังในตัวลูกมากไป อ ย า ก ให้ลูกทำตามสิ่งที่ตัวเองต้องการ เพราะคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดี แต่การทำเช่นนี้ จะทำให้ลูกรู้สึกอึดอัด และกลายเป็นไม่ อ ย า ก ฟัง และทำเป็นหูทวนลมไม่ใส่ใจกับสิ่งที่พ่อแม่พูดเลย

แต่ มีครอบครัวหนึ่ง ที่กลับทำตรงกันข้ามเลยในช่วงสุดสัปดาห์ ฮาวฮาวเล่ น เ ก มเป็นเวลานานมาก และไม่ทำการบ้าน แม่จึงถามว่า ลูกกะจะเล่น เ ก ม ถึงกี่โมง ฮาวฮาวตอบว่า ขอเล่นอีก 10 นาทีนะ แม่แม่ตอบกลับไปว่า ได้ ต้อง รั ก ษ า คำพูดนะ

เมื่อ ผ่ า น ไป 10 นาที แม่ก็เดินกลับมาดูอีก ฮาวฮาวก็ยังคงนั่งเล่นอยู่ที่เดิม แม่ โ ก ร ธ มากแต่ก็ต้องสงบสติอารมณ์ และพูด อ ย่ า ง ใจเย็นว่า ปกติลูกเป็นคน รั ก ษ า คำพูดไม่ใช่เหรอ ในตอนนั้นฮาวฮาวก็เริ่มรู้สึก ผิ ด จากนั้นก็เดินไปปิดสวิทช์

และรีบไปทำการบ้านนั้น เป็นเพราะว่าก่อนหน้านั้น แม่ของฮาวฮาวเคยพูดหลายรอบ เกี่ยวกับนิทานเรื่อง การเป็นคนน่าเชื่อถือ และ นั้นก็ทำให้ฮาวฮาวค่อยซึมซับเข้าไปปกติ แม่จะเป็นคนที่ให้ความสำคัญ ในเรื่องการอ่ านหนังสือเป็น อ ย่ า ง มาก

จึงได้ซื้อนิทานสร้างแร งบันดาลใจให้อ่ านมากมาย และจากนิทานเหล่านี้ ทำให้ฮาวฮาวเรียนรู้ที่จะนำมาใช้กับตัวเอง เสริมสร้างนิสัยของตนเองอดทน อดกลั้น ทำให้เป็นคนที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น ประสบการณ์ของครูพบว่า แม่ ข ี้เกีย จ

ไม่ขยันที่จะบ่นทั้งวันแต่ใช้เหตุผล ในการพูดคุยเพราะเธอรู้ดีว่าลูกไม่ช อ บ การบ่นแต่เธอขยัน ในการหาวิธีในการรับมือเพื่อปลูกฝั ง สิ่งที่ดีให้กับลูก

ขอขอบคุณที่มา 108resources

Load More Related Articles
Load More By sitsmiling-B
Load More In ข้อคิดชีวิต

Check Also

วิธีการทำความสะอาดเครื่องซักผ้าทำเองได้ง่ายๆ

วิธีการทำความสะอาดเครื่องซักผ้าทำเองได้ง่ายๆ เครื่องใช้ไฟฟ้า กับเครื่องซักผ้าที่ในทุกๆบ้ า…