Home ข้อคิดชีวิต สละเวลาอ่าน เมื่อคุณโอนเงินผิดบัญชี ทำตามนี้ได้เงินคืนแน่นอน

สละเวลาอ่าน เมื่อคุณโอนเงินผิดบัญชี ทำตามนี้ได้เงินคืนแน่นอน

1,315
สละเวลาอ่าน เมื่อคุณโอนเงินผิดบัญชี ทำตามนี้ได้เงินคืนแน่นอน

สละเวลาอ่าน เมื่อคุณโอนเงินผิดบัญชี ทำตามนี้ได้เงินคืนแน่นอน

เมื่อทุกวันนี้การโอนเงินนั้น สะดวกสบายกว่า เมื่อก่อน มากๆ จนบางทีก็ทำให้

หล า ยๆ คนลืมตรวจเช็ค ความถูกต้อง จนทำให้โอนเงินไปผิดบัญชี

แต่ไม่ต้องกังวลไป หากวันนี้คุณนั้น โอนเงินผิดบัญชี วันนี้เรามีวิธีแก้ไข มาบอ ก

คุณกับบทความ โอนเงินผิดบัญชี ทำต ามนี้ได้เงินคืน ทำได้ง่ายๆ ไปดูกันว่า

การขอเงินคืนจากการ โอนเงินผิดบัญชีจะ สามารถทได้อย่ างไร

หล า ยคนอาจเคยทำ ผิดพลาดเรื่องการโอนเงิน เข้าผิดบัญชี ไม่ว่าจะเป็นการ

ใส่ตัวเลขผิดพลาด หมายเลขบัญชีผิด หรือคล้ายกันก็อาจ สร้างความสับสน

ให้กับเราได้ หรือ การใส่ตัวเลขเบอร์โทรศัพท์ ผิดก็จะทำให้เงินไป เข้าบัญชีคนอื่น

อ ย่ าง ไม่ตั้งใจ การตรวจสอบตัวเลขบัญชี และชื่อนามสกุลของ ผู้รับเงินปล า ยทาง

จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ควร ทบทวนทุกครั้งก่อนกดปุ่มโอนเงิน แต่ถ้าเกิดผิดพลาดไป แล้วก็สมารถแก้ไขได้ต ามนี้

โอนเงินผิดบัญชีหรือจำนวนเงินผิดพลาด

ข้อมูลจากธนาคาร แห่งประเท ศไ ท ย และศูนย์คุ้มค ร อ งผู้ใช้บริการทางการเงิน

ธนาคารแห่ง ประเ ท ศ ไ ท ย หรือ ธปท. ได้ระบุว่าหากเกิดกรณี การโอนเงินเข้าผิดบัญชี

ให้เราแจ้งเรื่องและนำหลักฐาน ที่เกี่ยวข้องยื่นเรื่องแจ้ง กับธนาคารที่เราโอน

โดยทางธนาคารจะทำการ แจ้งระยะเวลาที่ใช้ในการ ตรวจสอบการโอนเงิน

และทำการติดต่อผู้รับ โอนที่เราโอนผิดเข้าไป  ติด ต่อเพื่อให้ ยินยอมคืนเงินให้

แล้วธนาคารจึงจะแจ้ง เรื่องกับเราอีกครั้งหนึ่ง กรณีที่ผู้รับโอนผิดยอมคืนเงินให้

ทางธนาคารก็จะโอนเงิน เข้าบัญชีของเรา แต่หากผู้รับโอนไม่ยอมคืนเงินให้

เราสามารถแจ้งความ กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อให้ออ กคำสั่ง บังคับใช้กฎหมาย

ซึ่งทางธนาคารของผู้รับ โอนผิดนั้นจะทำการ ดำเนินการอ า ยั ดบัญชีนั้นๆ

หรือ อาจให้เปิดเผยช้อมูล บัญชีต่อเจ้าหน้าที่เพื่อ ดำเนินการทางกฎหมายต่อไป

หากมีคนโอนเงินผิดมาเข้าบัญชีเรา

ในกรณีนี้ หากเราได้รับแจ้ง จากธนาคารว่ามีการโอน เงินผิดเข้าบัญชีเรา

ให้เราทำการตรวจสอบ รายละเอียดบัญชีของเราก่อน เพื่อป้องกันการหลอ กลวง

จากพวกมิจฉาชีพ โดยให้เราสอบถามว่า มาจากธนาคารอะไร และถามชื่อกับเบอร์

โทรศัพท์ที่เราจะ ติ ด ต่อ กลับได้ก่อน ทางเจ้าหน้าที่ที่ ติ ด ต่อเรานั้นจะต้องการ

ให้เราทำการ ตรวจเช็คบัญชีก่อน มากกว่าจะเร่งรัด ให้โอนเงินคืน ซึ่งทางนั้น

จะต้องมีหลักฐานวัน เวลา และยอ ดเงินที่โอนผิด เข้ามาในบัญชีของเรา

ให้เราตรวจ สอบว่ามียอ ดเข้ามาตรงต ามนั้น จริงหรือไม่ หากพบว่ามีเงินเกิน

เข้ามาจริงก็ให้ ติ ด ต่อคืนเงินให้กับธนาคาร หากเพิกเฉย เจ้าของเงินจะมีสิทธิ

แจ้งความและสามารถ ฟ้องเรียกร้องค่า เสียห า ยจากเราได้

กรณีเป็นความผิดของธนาคารที่โอนเงินผิดบัญชี

หากธนาคาร ดำเนินการผิดพลาดเอง ธนาคารจะสามารถดำเนินการแก้ไข

ข้อมูลเองได้ ความผิดอาจเกิด จากพนักงานธนาคารกรอ กเลขบัญชีผิดพลาด

หรือจำนวนเงินผิดพลาด ซึ่งพนักงานคนนั้น จะต้องทำการ ติ ด ต่อ

เจ้าของบัญชีที่โอน ผิดเข้ามาเพื่อขอให้ โอนเงินคืนกลับมา

ทั้งนี้การโอนเงินทุกครั้งไม่ว่า จะเป็นบัญชีธนาคารโดยตรงหรือ การใช้พร้อมเพย์

ก็ควรจะตรวจเช็คชื่อ ของผู้รับเงินให้ถูกต้องทุกครั้ง เพื่อป้องกันความผิดพลาด

ที่อาจเกิดขึ้นจากความรีบร้อน หรือความไม่ละเอียดของเราเอง ส่วนเรื่องการเตรียม

เ อ ก ส า ร ที่จะต้องยื่นต่อ ธนาคารนั้นสามารถเข้าไปชม รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เ ว็บ ไ ซ ต์ ศคง. 1213 ศู นย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศ ไ ท ย

ขอขอบคุณที่มา krustory, rooormai

Load More Related Articles
Load More By sitsmiling-B
Load More In ข้อคิดชีวิต

Check Also

วิธีการทำความสะอาดเครื่องซักผ้าทำเองได้ง่ายๆ

วิธีการทำความสะอาดเครื่องซักผ้าทำเองได้ง่ายๆ เครื่องใช้ไฟฟ้า กับเครื่องซักผ้าที่ในทุกๆบ้ า…