Home ข้อคิดชีวิต สมัยนี้เรียนสูงไหนไม่ใช่ประเด็น ทำงานให้เป็นคือ…ประเด็นสำคัญ

สมัยนี้เรียนสูงไหนไม่ใช่ประเด็น ทำงานให้เป็นคือ…ประเด็นสำคัญ

สมัยนี้เรียนสูงไหนไม่ใช่ประเด็น ทำงานให้เป็นคือ...ประเด็นสำคัญ

สมัยนี้เรียนสูงไหนไม่ใช่ประเด็น ทำงานให้เป็นคือ…ประเด็นสำคัญ

หมดยุค ปริญญาแปะฝาบ้านทักษะชีวิต ทั ก ษ ะ อ า ชี พ สำคัญกว่าเรียนสูง มา ไหน ไม่ใช่ประเด็นทำงาน ให้เป็น คือประเด็นที่สำคัญ ประเด็นแรก ของเ รื่ อ งนี้คือ เ รื่ อ งการเรียน ถ้าจะว่าไปว่า การศึกษาบ้านเราเหมือนกับว่าเป็นเ รื่ อ งของคน

ที่เรียนเพียงคนเดียวเรียนดีเรียนแย่ ก็อยู่ที่คนนั้นเองทั้งสิ้นทั้งหมดพ่อแม่ ครูบาอาจารย์ พี่น้อง ช่วยอะไรไม่ได้เลย สถาบันที่เรียนบางครั้งจบมาก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับ การทำงานของเราทุกสิ่งทุก อ ย่ า ง ขึ้นอยู่กับประสบการณ์

และฝีมือในการทำงาน และใช้ชี วิ ต อ ยู่ กับผู้อื่นล้วน ถ้าผลการเรียนออกมาดี ก็มีแนวโน้มว่า น่าจะทำงานเก่งนะ เพราะกว่าจะจบมันต้องฝึกต้องฝนกันมากมายหลายกระบวนท่า แต่ อ ย่ า ง ไรก็ตาม การฝึกฝนในช่วงระหว่างที่กำลังเรียนอยู่นั้น

มันฝึกฝนอยู่ในกรอบของสมมติฐานที่ว่า ฝึกเพื่อเรียนรู้ ถ้าถูกก็แล้วไป แต่ถ้าผิดก็กลับไปแก้ไขใหม่จนกว่าจะดีขึ้นซึ่งเป็นหลักง่าย ของชีวิตนักศึกษา เชื่อว่าเคย ผ่ า น กันมาทุกคนสังเกตุดี จะเห็นว่าในช่วงที่เรากำลังศึกษาอยู่นั้นหากเรา คิดผิด ทำผิด

มันจะถูกลงโท ษเพียง อ ย่ า ง เดียวคือเกรด หรือผลการเรียนจะออกมาไม่ดีหรือไม่ก็ ติ ด เอ ฟ F ต้องไปลงทะเบียนเรียนใหม่กับ เ ด็ ก รุ่นน้อง บางคนก็ไม่ถือเพราะหน้าด้ๅนบางคนเครี ยดมากเพราะอายกับ การที่จะต้องไปเรียนกับรุ่นน้อง

ชีวิตวัยเรียนมีเ รื่ อ งให้ເครียດป วดสม องไม่กี่เ รื่ อ งนอกนั้นเป็นเ รื่ อ งสนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้เสียเป็นส่วนใหญ่บางคนถึ งกั บไม่อย า กจบออกมา เพราะยัง อ ย า ก สนุกกับชีวิตในช่วงวัยนี้ต่อไปอีกแต่เมื่อถึงเวลาจบก็ต้องจบ อยู่ที่ว่าตอนจบของช่วงวัย

จะจบออกมาดี หรือ จบออกมาแบบไม่ได้เ รื่ อ งซึ่งจะถูกนำไปพิสูจน์ต่อไป ในช่วงชีวิตวัยทำงานประเด็นที่สอง คือ เ รื่ อ งการทำงานการทำงานคือการพิสูจน์คุณภาพของคนว่าคนคนนั้นมีคุณภาพ ไหนคุณภาพมาก ไหนวัดกัน อ ย่ า ง ไร ง่ายเลย

ก็ วัดว่าผลของงานที่ทำสัมฤnธิ์ออกมา มันเกิดคุณค่าหรือประโยชน์แก่คนอื่นมาก ไหนนั่นแหละคือคุณภาพจะเห็นว่าตอนเรียนเราไม่วัดผลการเรียนแบ บนี้เลย การเรียนเป็นอะไรที่ง่ายสอบไม่ ผ่ า น ก็ลงเรียนใหม่แต่ถ้าทำงานแล้วทำไม่ ผ่ า น

จะ เกิ ดอะไ รขึ้ นบ้าง เสียเวลา เสียเงิน เสียใจ ถูกเจ้านายด่า เพื่อนร่วมงานขๅดคว ามเชื่อถือ ทั้งหมดนี้คือโลกของความจริงโลกที่แสน เ จ็ บป ว ด เมื่อทำผิดพลาดขึ้นมาในขณะเดียวกัน มันก็เป็นโลกที่ หอมหวานเมื่อเราทำงานสำเร็จขึ้นมาเกิดคุณค่า

ต่อผู้อื่นในวงกว้าง สังเกตุดี ชีวิตในช่วงกำลังเรียนคือช่วง อยู่ในโลกของจินตนาการ แต่ชีวิตในช่วงทำงานมันคือ โลกแห่งความจริง คนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตทั้งหลายเขาเชื่อว่า ถึงแม้เรียนจบจากช่วงชีวิตวัยเรียนแล้วเขาหาได้คิดว่า

เขาต้องหยุดเรียนรู้อยู่ นั้นไม่แต่กลับกลายเป็นว่าพอจบการเรียนในช่วงวัยเรียน จะต้องศึกษาแบบจริง จัง ต่อในระดับที่สูงขึ้นไปอีกคือร ะดับมหาวิทย าลัยชีวิตซึ่งจะต้อง เรียนรู้ทุกลมหายใจ เพราะมันจะมีผล ได้-เสียในทุกครั้งที่ลงมือทำอะไรก็ตาม

และจะต้องศึกษาไปเรื่อยในมหาวิทย าลัยชีวิตแห่งนี้ส่วนคนที่ชีวิตล้มเหล วก็มีสาเหตุเพียงสาเหตุเดียวก็คือ ไม่เรียนรู้ที่จะแก้ไขในสิ่งที่ผิดให้ถูกต้องมันก็ผิดซ้ำ ซาก จนหาคุณภาพไม่ได้และสิ้ นความน่าเชื่อถือในที่สุด และสุดท้ายก็คือล้มเหล ว

ขอขอบคุณที่มา  showbizinfoo

Load More Related Articles
Load More By sitsmiling-B
Load More In ข้อคิดชีวิต

Check Also

วิธีการทำความสะอาดเครื่องซักผ้าทำเองได้ง่ายๆ

วิธีการทำความสะอาดเครื่องซักผ้าทำเองได้ง่ายๆ เครื่องใช้ไฟฟ้า กับเครื่องซักผ้าที่ในทุกๆบ้ า…