Home ข้อคิดชีวิต ลักษณะ 7 ข้อ ที่คนเก่งมักมีในตัว ไปทำงานที่ไหนก็มีแต่ความก้าวหน้า

ลักษณะ 7 ข้อ ที่คนเก่งมักมีในตัว ไปทำงานที่ไหนก็มีแต่ความก้าวหน้า

ลักษณะ 7 ข้อ ที่คนเก่งมักมีในตัว ไปทำงานที่ไหนก็มีแต่ความก้าวหน้า

ลักษณะ 7 ข้อ ที่คนเก่งมักมีในตัว ไปทำงานที่ไหนก็มีแต่ความก้าวหน้า

1 มีทัศนคติในเชิงบวก

คนที่มองโลกในแง่ดี จะมองเห็นโอกาสอยู่เสมอ ทั้งยังเข้าใจผู้อื่นได้เป็น อ ย่ า ง ดี

ส่วนใหญ่เวลาทำงาน คนกลุ่มนี้จะทำได้ดีกว่า คนที่มีทัศนคติในเชิ งลบ

เพราะเนื่องจากมีใจเปิดกว้าง ไม่ค่อยมีปัญหากับใคร และยินดีช่วยเหลือ

เพื่อนร่วมงานด้วยความเต็มใจ เปิดใจยอมรับในสิ่ง ที่ไม่ถูกต้องและยินดี แก้ไขให้ถูก

2 มีความมุ่งมั่น มานะ อดทน

เพราะคนที่แสดงออก ถึงความมุ่งมั่น ไม่ย่อท้อต่อปัญหา อุปสรรคต่างๆ

ในการทำงาน แล้วแสดงออกให้เห็นถึงความ พ ย า ย า ม ที่จะทำให้งาน

ประสบความสำเร็จคนประเภทนี้ เมื่อได้รับมอบหมายงานแล้ว มักจะไม่ทำให้เจ้าน ายผิ ดหวังเลย

3 ปรับตัวได้ดี เข้ากับสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้

คนที่สามารถ ทำงานกับคนอื่นได้ รู้วิธีการปรับตัวเข้ากับ สภาพแวดล้อม

สามารถรับมือกับ ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ โดยไม่กังวัลต่อหน้า

ที่ที่อาจเพิ่มขึ้น ซึ่งคนที่ปรับตัวได้ดี จะประสบความสำเร็จได้เร็วกว่า ผู้ที่อยู่แต่แวดล้อมเดิมๆ

4 การที่มีความรับผิดชอบ

ความรับผิดชอบคือเรื่องที่สำคัญมากแก่องค์กร เพราะถ้าได้รับมอบหมายงาน

มาแล้วก็ทำให้สำเร็จ ดังนั้นถ้าได้รับมอบหมาย คุณควรรับผิดชอบตัวเอง

โดยทำงานได้แบบ ไม่ต้องให้หัวหน้ามาดูแล หรือคอยตามทวงงาน

5 ความคิดเป็นเลิศ

หมายถึงคนที่มี ความคิดสร้างสรรค์ ในการแก้ไขปัญหา ที่สามารถนำพา

องค์กรให้เติบโต ไปสู่ความสำเร็จที่มากขึ้นได้ไม่ย าก แต่หากคิด

อยู่แต่ในกรอบเดิมๆ คุณก็จะไม่ใช่คนพิเศษ ที่องค์ก รเขาต้องการหรอก

6 ต้องทำ มากกว่าที่สั่ง

คนประเภทนี้ จะมีความรอบคอบ ทำงานหรือนำเสนอผลงานได้ มากกว่า

ที่ได้รับมอบหมาย ไม่จำเป็นต้องให้สั่งหลายรอบ เช่น หัวหน้าให้ไปดูว่า

มีลู กแมวที่เพิ่งคล อ ดมากี่ตัว ถ้าไม่มีคุณสมบัตินี้ ก็จะนับแค่จำนวนแล้วมา

แต่คนที่มีคุณสมบัตินี้ จะนับจำนวน แล้วบอกลักษณะของลู กแมวแต่ละตัวได้ด้วยนะ

7 การทำงานเป็นทีม สำคัญมาก

แม้คนที่เรียนเก่งมีความสามารถ แต่ถ้าไม่มีทักษะ ในการทำงานเป็นทีมนั้น

ไม่สามารถทำงาน ร่วมกับคนอื่นได้ คนแบบนี้อาจสร้างความ ถดถ อ ย

ให้แก่องค์กรได้ฉะนั้น การที่จะทำงานให้สำเร็จ ลุล่วงไปได้ อ ย่ า ง ที่คิดนั้น

บางครั้งจำเป็นต้องมีทีมที่ดี เพื่อผลงานที่ดี แม้ในบางครั้ง

การทำงานคนเดียว จะทำให้เกิดผลงานออกมา ในรูปแบบที่คิดไว้แต่ว่า

การทำงานเป็นทีม ก็ยังมีความสำคัญเสมอ เพราะความสำเร็จขององค์กร

มันอยู่กับทุกคน ในองค์กรเสมอสำคัญเลย ไม่ว่าคุณจะไปสมั ครงานที่ไหน

เมื่อคุณมีคุณสมบัติมากพอ คุณจะเป็นฝ่ายเลือก องค์กรเองได้

ขอขอบคุณที่มา job b kk, sabaisabuy

Load More Related Articles
Load More By sitsmiling-B
Load More In ข้อคิดชีวิต

Check Also

วิธีการทำความสะอาดเครื่องซักผ้าทำเองได้ง่ายๆ

วิธีการทำความสะอาดเครื่องซักผ้าทำเองได้ง่ายๆ เครื่องใช้ไฟฟ้า กับเครื่องซักผ้าที่ในทุกๆบ้ า…