Home ข้อคิดชีวิต ถังไม้ 3 ใบ กับการเลือกเส้นทางชีวิต (เรื่องดีๆที่อยากให้อ่าน)

ถังไม้ 3 ใบ กับการเลือกเส้นทางชีวิต (เรื่องดีๆที่อยากให้อ่าน)

ถังไม้ 3 ใบ กับการเลือกเส้นทางชีวิต (เรื่องดีๆที่อยากให้อ่าน)

ถังไม้ 3 ใบ กับการเลือกเส้นทางชีวิต (เรื่องดีๆที่อยากให้อ่าน)

ช่างไม้คนนึง ตั ด ไม้มาทำถัง ก็เลยแบ่งไม้เป็น 3 ส่วนเพื่อทำ ถังไม้ 3 ใบ เพื่อเอาไปใช้ ใบที่ 1 เอาไว้บ่มไ ว น์ เรียกว่าถังไ ว น์นั่นเอง ใครๆต่างนิยม ชมชอบ เพราะด้วยกลิ่นไ ว น์ ที่หอมหวล ใบที่ 2เขาเอาไว้ใส่น้ำ ก็คือถังน้ำ ใช้บรรจุน้ำ

ทั้งไว้ดื่ม และไว้อาบด้วยกัน ใบที่ 3เขาเอาไว้ในส้ว ม เพื่อเก็บ อุ จ า ร ะ เมื่อมีใครพบ ใครเห็น พวกเขาต่างก็พากัน เมินหน้าหนี ถังไม้ 3 ใบที่เหมือนกัน สำคัญอยู่ที่ว่าถังไม้นั้นบรรจุอะไร ในนั้น สิ่งที่บรรจุต่างกัน ชะต าชีวิตเราจึงต่างกัน

ชีวิตเหมือนถังไม้ทัศนะคติเป็นเช่นไร ชีวิตก็เป็นเช่นนั้น มุมมองเป็นเราเช่นไร การดำรงชีพก็เป็น อ ย่ า ง นั้น ต้องเจอทุกชีวิต ความเหนื่ อย คือการต้องทำงานการเปลี่ยนแปลง คือชะต าชีวิตอดทน จะได้ประสบการณ์ การอภั ย

จึงเป็นปัญญาความสงบ ต้องบำเพ็ญถึงจะได้รับ ต้องทำจึงมีไว้ค ร อ บ ครอง ถ้าคุณรู้สึกว่ามันลำบ ากมาก ให้บอกกับตัวเองว่า ทางที่เดินง่ายคือ ทางเดินลงเขา จงยืนหยัดมั่นไว้ เพราะทางที่คุณกำลังเดินนั้น คือทางขึ้นสู่ที่สูงนี่เป็นชีวิตแห่งความสำเร็จ

ต้องมีผู้ อุปถั มภ์มีผู้รู้คอยชี้แนะนำทาง มีมิตรสหายที่เข้าใจ มี ศั ต รู ที่คอย บั่ น ทอนเราเสมอ มีคนที่บ้านคอยส่งเสริม ให้กำลังใจ และการดำรงชีวิตไม่ง่ายเมื่อยังมีลมห ายใจ จงรู้ถนอม รั ก ษ าไ ว้

อ ย า ก รู้ ออกไปเรียน อ ย า ก ได้ ออกไปหา อ ย า ก ดูดี ออกไปทำ อ ย า ก มีสุข ออกไปจาก ทุ ก ข์ อยู่กับที่ ไม่ได้อะไรหลายคนรู้อยู่นะ ว่าตัวเองต้องการอะไร แต่ไม่เริ่มทำ

ขอขอบคุณที่มา นุสนธิ์บุคส์, sabaisabuy

Load More Related Articles
Load More By sitsmiling-B
Load More In ข้อคิดชีวิต

Check Also

วิธีการทำความสะอาดเครื่องซักผ้าทำเองได้ง่ายๆ

วิธีการทำความสะอาดเครื่องซักผ้าทำเองได้ง่ายๆ เครื่องใช้ไฟฟ้า กับเครื่องซักผ้าที่ในทุกๆบ้ า…