Home ข้อคิดชีวิต จงจำไว้นะ 8 สิ่งนี้ไม่ควรโอ้อวด เพราะเขาจะมองว่า “โง่”

จงจำไว้นะ 8 สิ่งนี้ไม่ควรโอ้อวด เพราะเขาจะมองว่า “โง่”

จงจำไว้นะ 8 สิ่งนี้ไม่ควรโอ้อวด เพราะเขาจะมองว่า “โง่”

จงจำไว้นะ 8 สิ่งนี้ไม่ควรโอ้อวด เพราะเขาจะมองว่า “โง่”

1 อ ย่ า อวดฉลาด

คนที่เขามีความคิดความฉลาดจริงๆ เขาจะไม่คุยโอ้อวด อวดอ้างให้คนอื่นได้รับรู้

เขาจะลงมือทำให้สิ่งนั้น ออกมาให้ดีที่สุด

2 อ ย่ า อวดรู้

หลายหลายคนชอบอวดรู้ หรือชอบพูดในเรื่องที่ คนอื่นไม่รู้ ในบางเรื่องอาจไม่จริง

อ  ย่ า บอกว่ารู้ให้ดูเท่ เพราะสุดท้ายแล้ว คุณจะกลายเป็นคนโง่ในทันที

3 อ ย่ า อวดเก่ง

เราไม่ใช่คนเก่งที่สุดในโลก เพราะยังมีอีกหลากหลายคนที่มีความคิด และความเก่งมากไปกว่าเรา

เพราะฉะนั้นการอวดเก่งไ ม่ได้เป็นผลดี กับตัวเราเลย

4 อ ย่ า อวดดี

คนที่อวดดีส่วนมากมักไม่มีใคร อ ย า ก เข้าไปช่วยเหลือเวลา มีปัญหาในเวลาลำบาก

อ ย่ า หยิ่งอย่ าทนงตัวเอง เราต้องรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตน ทำตัวเองให้มีค่าอยู่เสมอ

5 อ ย่ า อวดเด่น

แม้เรารู้สึกว่าเราอยู่ เหนือกว่าใครใคร และมีมากกว่าใครใคร

อ ย่ า อวดเด่นกับคนอื่น อ ย่ า ชิงดีชิงเด่น กับใครเขา

6 อ ย่ า อวดผลงาน

ผลงานที่ดีไม่จำเป็นต้องโอ้อวด อวดอ้างว่าตนเองเป็นคนทำ คนเขาจะมองเห็น และชื่นชมผลงานของคุณเอง

และพูดถึงผลงานนั้น อ ย่ า ง ภาคภูมิใจ แต่ อ ย่ า พย า ย า มอยู่เหนือกว่าคนอื่น ด้วยการวิจารณ์ผลงานของคนอื่น

7 อ ย่ า อวดรวย

คนมั่งมีมีเงินทองมากมาย ไม่จำเป็นต้องอวดให้คนอื่นรู้ว่าเรารวยมาก ถึงรวยแค่ไหนเมื่อใช้เงินไม่เป็น

ก็หมดตัวได้กันทั้งนั้น ไม่วันใดก็วันหนึ่ง

8 อ ย่ า อวดความลับ

คนเราทุกคนล้วนมีนิสัยใจคอที่แตกต่างกันออกไป เมื่อคุณมีความลับอ ย่ าเที่ยวบอกความลับกับใครใคร

เพราะมันไม่ได้ทำให้คุณดูดีขึ้นมาเลย

ขอขอบคุณที่มา postsara, forlifeth

Load More Related Articles
Load More By sitsmiling-B
Load More In ข้อคิดชีวิต

Check Also

วิธีการทำความสะอาดเครื่องซักผ้าทำเองได้ง่ายๆ

วิธีการทำความสะอาดเครื่องซักผ้าทำเองได้ง่ายๆ เครื่องใช้ไฟฟ้า กับเครื่องซักผ้าที่ในทุกๆบ้ า…