Home ข่าวทั่วไป ควรมีปลูกไว้สักต้น โดยเฉพาะบ้านไหนมีผู้หญิง ประโยชน์มาก

ควรมีปลูกไว้สักต้น โดยเฉพาะบ้านไหนมีผู้หญิง ประโยชน์มาก

ควรมีปลูกไว้สักต้น โดยเฉพาะบ้านไหนมีผู้หญิง ประโยชน์มาก

ควรมีปลูกไว้สักต้น โดยเฉพาะบ้านไหนมีผู้หญิง ประโยชน์มาก

ขิงเป็นพืช ล้มลุกที่อยู่ในดิน คนมักนิยมนำมาต้มทานกัน ซึ่งขิงมีกลิ่นหอ มเฉพาะ

รวมทั้งได้รับการรับรอง ในการใช้สำหรับการแพ ทย์มานานนับศตวรรษ ฃ

เพราะว่าขิงมี ส า ร อาห ารและก็องค์ปร ะกอ บสำหรับ การออ กฤ ทธิ์ทางชี วภ าพ

ในใบของขิงนั้น ให้ผลดีแก่ร่ างก ายม ากมาย ซึ่งบางเรื่อ งเกี่ยวกับขิงคุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน

รวมทั้งโท ษ ของขิงด้วย จะมีอะไรบ้ างนั้น ไปอ่านกันเลย

ผู้หญิงที่มักจะ ป ว ด ประจำเดื อน น้ำขิงอุ่นๆช่วยได้

ขิงเป็นพืชสมุ นไพรไ ทย ที่มีรสช าติเผ็ดร้อน คนก็เลยมักนำขิงมา ต้มดื่มเพื่อช่วยกระตุ้ น

ให้ เ ลื อ ด ไหลเวี ยนได้ดีขึ้น และการกินน้ำขิงอุ่นๆ จะช่วยทุเล าอาก ารหดเก ร็ง

ของกล้ ามเนื้อ จึงทำให้การ ป ว ด ประจำเดื อนของเพ ศหญิงนั้นทุเล าลงได้ดีเลยล่ะ

ซึ่งนี่ไม่ใช่การทึกทักไปเองแต่มีการศึ กษามาก ารั นตี โดยให้สตรี 150 คนดื่มน้ำขิง

ในรูปแบบผ ง ปริมาณ 1 กรัมต่อวัน ในช่วง 3 วันแรกของ การมีประจำเดือ นพบว่าสตรี

ไม่ ป ว ด ท้อง อ ย่ า ง ที่เคยเป็น สบายตัวขึ้น นั้นจึงพบว่าการดื่มน้ำขิงช่วยล ดการ ป ว ด ประจำเดื อนได้ไม่น้อยเลย

อีกหนึ่งทางเลือ กของผู้หญิงที่ใส่ใจเรื่องน้ำหนัก

คุณสุภ าพสตรีที่กำลัง มองหาแน วทางการลดหุ่ นอยู่ ลองดื่มน้ำขิงอุ่นๆดูสักแก้ว

ก่อนมื้ออาห ารสักราว 1:30 ชั่ ว โมง ความเผ็ดร้อนของ ขิงจะช่วยกระตุ้ นระบ บเผ าพล าญ

ของร่ างก ายช่วย ลดความอย ากอาห ารได้ รวมทั้งยังช่วย ในเรื่องของการขับถ่ าย

ใครที่มักมีอาก ารท้องผูก ลองดื่มน้ำขิงกันดู อีกทั้งยังให้ความรู้สึ กผ่อนคล าย

ซึ่งเป็นผ ลดีต่อการห ลั่งฮ อร์โมนความเครี ยดหรือฮ อร์โมนค อร์ติซ อล เป็นฮ อร์โมน

ต้นตอที่นำมาซึ่งการทำให้ เรา อ ย า ก กินอาห ารที่มีแคล อรี่สูง เมื่อเราดื่มน้ำขิงอุ่นๆ

จะช่วยทำให้ เรายั บยั้ง พ ฤ ติ ก ร ร ม นี้ได้ในระดับ หนึ่งเลยล่ะ

การดื่มน้ำขิงช่วยบำรุ งรั กษ าสุขภ าพภ ายในช่องป ากได้

ในตัวของขิงนั้นมี ส า ร อยู่ประเภทหนึ่งเป็น ส า ร จิงเกอร์รอล ที่มีประโยชน์ต่อสุขภ าพ

ช่องปาก ซึ่ง ส า ร ตัวนี้จะช่วยขจัดเชื้ อโร คในช่ องปากอันเป็นสาเหตุ ทำให้เกิดโร คเหงือ กอักเ สบ

รวมทั้งขจัดคร าบพลัคในช่องปากให้ปากสะอาดและสุขภ าพปากได้เลยล่ะ

การต้มน้ำขิงอุ่นๆ ดื่มสำหรับบางคนอาจดื่ม ย า ก ด้วยรสช าติความเผ็ดร้อน

ลองทำเป็นอาห ารว่าง อ ย่ า ง เต้าฮวยน้ำขิง ดูทานง่ ายอร่อยด้วย

ส่วนประก อบสำหรับการทำเต้าฮวย

เต้าหู้นิ่ม 1 ถ้วย น้ำตาลทรายแดง 80 กรัม เกลือ 1 กรัม และ ส า ร ให้ความคงตัว(seg) 2 กรัม

มอลโตเ ดกซ์ตริน 40 กรัม ท้ายที่สุด น้ำตาลเดกซ์โต รส 40 กรัม

ส่วนประก อบสำหรับการทำน้ำขิง

ขิงแ ก่เผาไฟจำนวน 3 – 4 ชิ้น น้ำตาลอ้อย 1 ถ้วย เกลือ ½ ช้อนชา และน้ำเปล่าสะอาด 5 ถ้วย

ขั้นต อนการทำเต้าฮวยน้ำขิงกินง่ าย อร่ อยด้วย

1 นำส่วนป ระกอ บ ของการทำเต้าฮวย ที่จัดเตรียมไว้เทใส่รวมกัน

ให้หมดในภาชนะ แล้วก็ใช้ตะกร้อมือตี จนกระทั่งทุก อ ย่ า ง เข้ากันดี

2 เมื่อทุก อ ย่ า ง เข้ากันดีแล้ว ให้เทน้ำร้อนลงไป แล้วตีให้เข้ากันอีกที

จากนั้นนำขึ้นตั้ง ไฟอ่อนให้ ส า ร คงตัว ละล ายพอร้อนมีควั น

ขึ้นก็ยกลง จากเตาพักเอาไว้ ให้เต้าฮวยเซทตัว

3 นำหม้อใส่น้ำขึ้นตั้งไฟ ให้เดือดแล้วใส่ขิงลงไป ตามด้วยน้ำตาลอ้อย

และเกลือปล่อย ให้เดือดอีกสัก 5 นาที จึงยกลงจากเตา

4 ตักเต้าฮวยที่เซทตัวแล้วใส่ถ้วย และเทน้ำขิงลงไปในปริมาณ ตามช อบก็พร้อมทานแล้วจ้ะ

ข้อควรคำนึงสำหรับการทานขิงที่มากเกินไป

การทานขิงควรจะ ทานในปริมาณที่พอดีเหม าะสม กับร่า งก ายหากทานในปริมาณ

ที่มากจนเกินไป อาจเกิด แ ผ ล ร้อนภ ายในป ากได้ เนื่องจากขิงเป็นสมุ นไพร

ที่มีรสเผ็ ดร้อน อาจทำให้เยื่อบุภ ายในช่องป าก เกิดการอั กเส บจนเป็นต้นเห ตุ

ให้เกิด แ ผ ล ร้ อนใน โดยเหตุนี้การทานขิงควรทานให้พอดีที่ร่ างกา ยต้องการ

จะได้รับประโยชน์ที่ดีนะคะ ขิงนับเป็นสมุ นไพ รที่ทานแล้วดีต่อร่ างก าย หากใครยังไม่คุ้นชิน

กับร สความเผ็ ดร้อนของน้ำขิง ลอง พ ย า ย า ม ทานดูวันละนิดวันละหน่อยเพื่อให้คุ้นชิน

จะได้มีสุ ขภ าพที่ดีกันนะคะ แม้กระนั้น อ ย่ า ลืมว่า ควรทานในปริมาณ

ที่พอดีต่อร่ างก าย อ ย่ า ทานมากเกินไป จนเกิดโท ษล่ะ

Load More Related Articles
Load More By sitsmiling-B
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

วิธีการทำความสะอาดเครื่องซักผ้าทำเองได้ง่ายๆ

วิธีการทำความสะอาดเครื่องซักผ้าทำเองได้ง่ายๆ เครื่องใช้ไฟฟ้า กับเครื่องซักผ้าที่ในทุกๆบ้ า…