Home ข้อคิดชีวิต คนมีรถควรรู้ เมื่อเกิดรถชนสามารถเรียกเงินจากประกันได้

คนมีรถควรรู้ เมื่อเกิดรถชนสามารถเรียกเงินจากประกันได้

คนมีรถควรรู้ เมื่อเกิดรถชนสามารถเรียกเงินจากประกันได้

คนมีรถควรรู้ เมื่อเกิดรถชนสามารถเรียกเงินจากประกันได้

อุ บั ติ เ ห ตุ เป็นสิ่งที่ เกิดขึ้นได้เสมอ และไม่เลือกสถานที่ ทุกเหตุการณ์จะเกิดขึ้น เพราะความประมาท ไม่ระวังตัว แม้กระทั่งบนท้องถนน ด้วยปัจจุบันมีผู้คนที่ใช้รถ และมีชีวิตอยู่บนถนนมากกว่าอยู่บ้าน หรือที่ทำงาน ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้น ได้ในทุกๆวันที่ใช้รถ สิ่งสำคัญที่เรา

มีสำหรับคนใช้รถนั้น ก็คือ ประกันรถยนต์ เพื่อเรียกร้องค่าสินไหม ทดแทนต่างๆ เมื่อเกิดอุ บั ติ เ ห ตุ ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้น แต่เราก็จะได้เพียงค่าซ่อมรถของเรา และคู่กรณี ส่วนในระหว่างที่ ไม่มีรถใช้ก็จะลำบากหน่อย เพราะต้องเสียค่าเดินทางเอง แต่รู้หรือไม่ว่านอกจากค่าซ่อมรถ

เรายังสามารถที่จะเรียกร้อง ในส่วนที่เราต้องเสียเวลาไปด้วย คุณ Somchet J.Mhin ได้โพส แ ช ร์ ป ระ ส บ ก า ร ณ์ ผ่ า นทาง Platform Facebook โดยมีเนื้อหาใจความว่า เหตุการณ์เกิดขึ้น เมื่อหลายปีก่อน ตัวเขาเองได้ถูกรถคู่กรณีวิ่งมา ชนตรงส่วนของท้ายรถ

ในขณะกำลังหักรถเลี้ยว เข้าบ้าน ซึ่งต้องใช้เวลาในการซ่อมรถนานถึง 2 เดือน เพราะบริษัทประกัน ของคู่กรณีบ่ายเบี่ยงพูดคุย ด้วยมีจุดประสงค์เพื่อปัดความรับผิดชอบ แน่นอนว่าเกิดขึ้นได้ในวงการนี้ เขาจึงเกิดความไม่พอใจเป็นอ ย่ า งมาก เพราะทำให้เขาเสียเวลาต้ปๆองมาฟัง

การพูดจา บ่ายเบี่ยงของบ.ประกันคู่กรณี ที่จะไม่ยอมเสียค่า ซ่อมรถให้เขา เขาจึงเกิดความรู้สึกที่อ ย า กเอาคืน เพื่อให้สำนึกและหลาบจำ และเขาก็ได้ลงมือทำมันอ ย่ า งจัดเต็ม เมื่อถึงเวลาที่รถซ่อมเสร็จแล้ว เขาจึงทำการขอเคลมประกัน ในส่วนขาดผลประโยชน์ 45 วัน

ที่ไม่มีรถใช้ ซึ่งเขาได้เรียกเป็นเงิน 1,000 บาท/วัน และค่าเสื่อมสภาพของรถ รวมแล้วเป็นเงินสูงถึงเกือบ 6 หมื่นบาท เล่นเอาบ.ประกันของคู่กรณีต้องอึ้ง และรีบขอต่อรอง ที่จ่ายในจำนวนเงิน 20,000 บาท เมื่อเกิดการต่อรอง กันเกิดขึ้นจึงจบที่จำนวนเงิน 25,000 บาท

เขาก็ยอมตกลง เพราะเบื่อที่จะต่อปากต่อ คำกันเสียเต็มประดา ยังไงก็ถือว่าได้อยู่ดีไม่เสียหายอะไร เขายกเรื่องนี้มาเพื่อให้ ไว้เป็นกรณีศึกษา เป็นอุทาหรณ์สำหรับ คนที่ใช้รถใช้ถนน ว่าเมื่อเกิดอุ บั ติ เ ห ตุ ขึ้นแล้วเราเป็นฝ่ายถูก นอกจากที่บ.ประกันคู่กรณีต้องรับผิดชอบ

ซ่อมแซมรถให้เราแล้ว เรายังสามารถเรียกค่าสินไหม ทดแทนค่าขาดประโยชน์ จากการที่ไม่มี รถใช้ระหว่างซ่อมได้ด้วย แต่หากเราเป็นฝ่ายผิด ทางคู่กรณีก็สามารถที่จะเรียกค่าสินไหม ค่าขาดผลประโยชน์จากบ.ประกันของเราได้เช่นเดียวกัน และเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คนส่วนน้อย

เท่านั้นที่จะรู้ จึงทำให้บ.ประกันได้รับผลประโยชน์ ตรงส่วนนี้ไปเป็นจำนวนมาก แน่นอนว่าบ.ประกันจะไม่มาชี้แจง ให้เราทราบหรอก เพราะว่าไม่อ ย า กต้องมารับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้ ก็จะทำเนียนๆให้จบๆไป ดังนั้นเมื่ออุ บั ติ เ ห ตุ เกิดขึ้นอ ย่ า เสียรู้บ.ประกันโดยเด็ดขาด

ให้เรียกร้องค่าสินไหม ทดแทนค่าขาดประโยชน์มาด้วย เพราะมันเป็นสิ่งที่เราควรได้รับ ต่อมาคุณ Somchet J.Mhin ยังโพสให้ข้อมูล เพิ่มเติมเกี่ยวกับเอกส า ร ต่างๆที่จะต้องใช้ ประกอบการเรียกค่าเสียหาย ค่าสินไหม และค่าอื่นๆ ว่าต้องเตรียมอะไรบ้าง และตัวอ ย่ า ง ในการเขียนขอค่าสินไหม ซึ่งมีดังนี้

1 สำเนา ใบเคลม

2 สำเนา ใบรับรถ ได้จากอู่ที่เรานำรถไปซ่อม ซึ่งต้องมีรายละเอียด ของค่าใช้จ่าย และลงวันที่รับรถไว้อ ย่ า งชัดเจน

3 สำเนาทะเบียนรถ เพื่อเป็นหลักฐาน ยืนยันว่าใครเป็นเจ้าของรถ หากรถ ติ ด ไฟแนนซ์อยู่ ก็ให้เอาสำเนาสัญญาไ ฟแนนซ์แนบไปด้วย

4 สำเนาบัตรประชาชน ของเจ้าของรถ

5 หนังสือมอบอำนาจ หากผู้เป็นเจ้าของ ไม่ได้ทำเรื่องเอง

6 ใบเสร็จค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่มีเกิดขึ้นในระหว่างที่ เราไม่ได้ใช้รถ อ ย่ า งเช่น ค่ารถ ค่าแท็กซี่ ดังนั้นควรขอเก็บไว้ด้วยนะ

7 จดหมายคำร้องขอ ค่าขาดผลประโยชน์ มีข้อความดังตัวอ ย่ า งต่อไปนี้

วันที่ 18 กัน ย า ยน 2558 เรื่อง ขอเรียกสินไหมค่าขาดประโยชน์ จากการใช้รถระหว่างซ่อม เรียน แผนกสินไหมทดแทน บริษัท XXX ประกันภั ย จำกัด  มหาชน

เอกส า ร แนบ

1 สำเนา ใบเคลม

2 สำเนา ใบรับรถ

3 สำเนา ทะเบียนรถ

4 สำเนา บัตรประชาชน

ข้าพเจ้า นาย ระบุชื่อนามสกุลจริงให้ชัดเจน เป็นเจ้าของรถยนต์ บอกรุ่น ยี่ห้อ หมายเลขทะเบียน ทะเบียนรถ จังหวัด ถูกรถยนต์ บอกรุ่น ยี่ห้อของคู่กรณี บริษัท XXX ประกันภั ย จำกัด มหาชน หมายเลขทะเบียนคู่กรณี ทะเบียนรถ จังหวัด เลขกรมธรรม์ คู่กรณี ชนท้ายที่ ระบุสถานที่เกิดเหตุ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2558

จากเหตุการณ์ดังกล่าว ทำให้รถของข้าพเจ้า มีความเสียหาย ดังนี้

1 กันชน หลังบุบ และฉีก

2 ฝาปิด ท้ายบุบบี้

3 บังโคลน หลังซ้าย ขวาบุบ

4 แผง ท้ายบุบ

5 ไฟท้ายซ้าย ขวาแตก

6 ไฟทับ ทิมซ้าย ขวาแตก

7 ท่อไอเสียแตก

ข้าพเจ้าจึงได้นำรถยนต์ เข้าซ่อมที่อู่แห่งหนึ่ง ชื่อว่า อู่ของบริษัท XXX ซึ่งเป็นอู่ที่อยู่ในเครือของบริษัทประกัน XXX ในวันที่ ลงวันที่ให้ชัดเจน และซ่อมเสร็จในวันที่ ลงวันที่ให้ชัดเจนโดยใช้ระยะเวลา ในการซ่อมรวมทั้งสิ้น ระบุจำนวนวันที่ส่งรถซ่อม ข้าพเจ้าทำงานในฐานะผู้บริหารบริษัท XXX

โดยปกติแล้วจะต้องใช้รถยนต์ สำหรับการติดต่อลูกค้าทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑลทุกวัน โดยใช้ระยะทางประมาณ 100 ถึง 200 กิโลเมตรต่อวัน ในระหว่างที่นำรถเข้าซ่อมที่อู่นั้น ข้าพเจ้าจำเป็นจะต้องเช่ารถ และใช้บริการรถแท็กซี่ในการเดินทาง และมีความไม่สะดวก ในการเดินทางเป็นอ ย่ า งมาก

ดังนั้นแล้วจึงขอเรียกค่าสินไหมทดแทนดังต่อไปนี้

1 ค่าขาดประโยชน์ จากการใช้รถ 1,000 บาทต่อวัน เป็นระยะเวลา XX วัน รวมทั้งสิ้น เป็นจำนวนเงิน XXXXX บาท

2 ค่าเสื่อมสภาพ จากเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้น 10,000 บาท

เมื่อคุณ Somchet J.Mhin ได้โพสเรื่องราวเหล่านี้ลงโซเชียล ปรากฎว่ามีค น แ ช ร์ ต่ อ ไปมากกว่า 10,000 ครั้ง ทำหใ้เราได้รู้ว่า คนที่ไม่ทราบถึงผลประโยชน์ในเรื่องนี้นั้น ยังมีอยู่เป็นจำนวนมาก ดังนั้นหากรู้แล้ว ต่อไปเมื่อเกิดอุ บั ติ เ ห ตุ ทางรถยนต์ในกรณีที่เราเป็นฝ่ายถูก

ก็อ ย่ า ลืมที่จะเรียกร้องเอาสินไห มค่าขาดประโยชน์ไว้ด้วย จะได้ไม่เสียสิทธิ์ในสิ่งที่ควรจะได้รับ อ ย่ า เสียรู้บริษัทประกันโดยเด็ดขาด อ ย่ า คิดว่ามันเป็นสิ่งที่ยุ่ง ย า ก หากต้องยื่นเรื่อง เพื่อขอสินไหมทดแทน เพราะสิ่งที่ได้รับกับมานั้น มันคุ้มค่าพอที่จะเสียเวลาทำมันลงไป

ขอขอบคุณที่มา Sabidee , krustory, rooormai

Load More Related Articles
Load More By sitsmiling-B
Load More In ข้อคิดชีวิต

Check Also

วิธีการทำความสะอาดเครื่องซักผ้าทำเองได้ง่ายๆ

วิธีการทำความสะอาดเครื่องซักผ้าทำเองได้ง่ายๆ เครื่องใช้ไฟฟ้า กับเครื่องซักผ้าที่ในทุกๆบ้ า…